57new


Илхан Кючюк: Европейският акт „Магнитски“ не бива да се превръща в инструмент за свръхрепресия

Президентът на партия АЛДЕ е категоричен, че  някои държави членки използват налагането на санкции от страна на САЩ, като претекст за незаконни репресии срещу лица и фирми

Вчера в пленарна зала евродепутатът от ДПС и президент на партия АЛДЕ Илхан Кючюк заяви позицията си относно европейския закон „Магнитски“, който е аналог на американския глобален режим на санкции за нарушения на правата на човека. Евродепутатът изрази загриженост относно негативното влияние на американския акт върху държави членки, които използват налагането на санкции от страна на САЩ, като претекст за незаконни репресии срещу лица и фирми. Според него съществуващата негативна практика по превратно тълкуване на американския закон „Магнитски“ от държави членки, не бива да се допуска и относно европейския му аналог.

„Европейският „Магнитски“ не бива да се превръща в инструмент за свръхрепресия и нарушаване на човешките права. Така например, на 02.06.2021г. САЩ наложиха санкции по закона „Глобален Магнитски“ нa български граждани, както и на множество свързани с тях търговски дружества. Въпреки че служебното българско правителство е наясно с европейската регулация и неприложимостта на санкциите на територията на България, това правителство създаде т.нар. „черен списък“ на лица и фирми, свързани според него със санкционираните граждани. Това създаде предпоставка от една страна за абсолютен административен произвол и от друга, накърни в такава степен правата на санкционираните и на свързаните с тях дружества, че ги постави в практическа невъзможност да имат какъвто и да било контакт с държавните органи в собствената си страна.Нещо, което санкциите по американския закон „Магнитски“ нито предвиждат, нито целят, нито допускат разширяване спрямо неограничен кръг лица, набедени за „свързани“ със санкционираните, и то по субективната преценка на националните правителства.“, категоричен е президентът на европейските либерали.

По думите му  санкциите по закона „Магнитски“ не трябва да се превръщат в търпяно свръхнаказание, без вината да е доказана от независим съдебен орган, при преценка на всички факти и доказателства.

footerimage21

alde party logoalde party manifesto

АЛДЕ
Либерален интернационал
Либсен
Европейски парламент
ЕС

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност