57new

Предизборна програма

УСКОРЕНО ДОГОНВАЩО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ, ОСНОВАНО НА ЗЕЛЕНАТА ИКОНОМИКА,  ДИГИТАЛИЗАЦИЯ, ВИСОКИ И ВОДОРОДНИ ТЕХНОЛОГИИ И ВКЛЮЧВАНЕТО НА СВОБОДНИТЕ И АКТИВНИ ГРАЖДАНИ В  УПРАВЛЕНИЕТО НА СТРАНАТА

     ПРОГРАМНА  ДЕКЛАРАЦИЯ   

 на Движението за права и свободи

Тази програмна декларация се основава на Програмата за управление на ДПС и отразява принципите,  целите и средствата за реализация, които са залегнали в нея.

 1.             ПРЕАМБЮЛ

Като констатира :

 • • България продължава да е най-бедната страна в ЕС 14 години след началото на членството си;
 • • През по-голямата част от този период страната се движи инерционно, без ясни приоритети и цели;
 • • Популизмът и национализмът са факт и са на власт;
 • • Демографската криза и миграцията обезлюдяват всяка година по един средно голям български град от 45 000 души;
 • • България не защитава ефективно националните си интереси в органите на ЕС;
 • • Пандемията COVID- 19 оголи недостатъците на здравната, социалната и образователната системи и показа острата нужда тези сектори да бъдат решително модернизирани.

Ние от ДПС смятаме, че :

 • Изоставането от темповете на развитие на ЕС и бедността не са даденост, която да завещаем на следващите поколения;
 • • Демографската криза и бягството на младите хора в чужбина могат да бъдат спрени с икономически растеж, инвестиции, образование и здравеопазване по европейски модели;
 • • Икономиката на знанието, зелените и водородните технологии са нашето общо европейско бъдеще;
 • • Държавата и държавната администрация не създават блага и икономически растеж, а го правят икономиката, работодателите и българските граждани;

ДПС предлага Програма за управление, която отговаря на предизвикателствата пред, които е изправена страната, дефинира приоритети и мерки, които могат да решат проблемите и да гарантират излизане от кризата, ускорено догонващо развитие и средноевропейски стандарт на живот на своите граждани.

                        Основни принципи на управлението

 • Върховенство на закона – гарантиране правата и свободите на всеки български гражданин, независимост на властите, свобода на информацията и медиите, пълен синхрон със законодателството на ЕС;
 • • Честност, откритост и прозрачност – в отношението към българските граждани и между институциите на държавата;
 • • Партньорско сътрудничество с бизнеса, местните власти, академичните среди, гражданското общество;
 • • Активно участие в процесите на управление на ЕС

                                   ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ НА ПРОГРАМАТА

 • Ускорен, догонващ, иновативен икономически растеж
 • • Устойчиво, зелено ориентирано развитие на ключови сектори с потенциал за догонващ растеж –„Чиста енергия, чиста вода, чист въздух, чиста храна „
 • • Развитие на икономика на знанието – дигитализация и високи и водородни технологии, подкрепа на IT сектора, развитие на „ икономика на нематериалните активи“.
 • • Насърчаване на инвестициите чрез активната помощ на държавата и участието й във всички фази на инвестиционния процес с цел ускоряването му
 • • Преодоляване на демографската криза чрез ефективна, дългосрочна демографска политика, основана на фундаменталните човешки права и интегрираща всички социални вектори
 • • Съвременно образование включващо инвестиции в образователна инфраструктура, включително дигитализация, висше образование, съобразено с нуждите на бизнеса и държавата
 • • Включване на свободните и активни граждани в управлението на страната

            Управлението на България през  периода 2021-2025 година ще бъде от ключово значение за развитието на страната в идващите десетилетия. Ако то осъществи целите за трасиране на устойчиво, догонващо развитие, България има потенциала да се изравни със средно Европейското ниво на развитие и към 2030 година да реализира ключовата си роля в региона и Европа  да гарантира средноевропейски стандарт на своите граждани и да участва градивно в управлението, обновяването и просперитета на ЕС.

Печат Е-мейл

footerimage21

alde party logoalde party manifesto

АЛДЕ
Либерален интернационал
Либсен
Европейски парламент
ЕС

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност