ОСНОВНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

  • Наименованието на Политическата партия е Движение за права и свободи /ДПС/
  • Политическа партия Движение за права и свободи /ДПС/ е със седалище и адрес на управление : гр. София, район „Възраждане”, бул. “Ал. Стамболийски” № 45 А.
  • Устав на Движение за права и свободи  Устав 
  • Ръководни и Контролни органи на ДПС: ЦОБЦентрален съвет
  • Движение за права и свободи е юридическо лице със статут на партия, което се представлява от Председателя й.

ОТЧЕТИ ЗА ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ ЗА КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА - 18.02.2018Г.

pdfКметство Градешница, област Враца

pdfКметство Енчец, обл. Кърджали

pdfКметство Звиница, област Кърджали

pdfКметство Кестеново, област Търговище

pdfКметство Кочово, област Шумен

pdfКметство Средище, област Силистра

Публичен регистър

Основни обстоятелства

  • Наименованието на Политическата партия е Движение за права и свободи /ДПС/
  • Политическа партия Движение за права и свободи /ДПС/ е със седалище и адрес на управление : гр. София, район „Възраждане”, бул. “Ал. Стамболийски” № 45 А.
  • Устав на Движение за права и свободи  Устав 
  • Ръководни и Контролни органи на ДПС: ЦОБЦентрален съвет
  • Движение за права и свободи е юридическо лице със статут на партия, което се представлява от Председателя й.

ОТЧЕТИ ЗА ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ ЗА КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА - 20.05.2018Г.

pdfКметство Мост, област Кърждали

pdfOбщина Лозница, област Разград

pdfКметство Семчиново, област Пазарджик

pdfКметство Маломир, област Шумен

pdfКметство Миланово, област Шумен

pdfКметство Беден, област Смолян

pdfКмество Криво поле, област Хасково

ДЕКЛАРАЦИИ

zipДекларации по чл. 169, ал. 3 от Изборния кодекс - Частични избори проведени на  20.05.2018 г.

ОТЧЕТИ ЗА ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ ЗА КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА - 18.02.2018Г.

pdfКметство Градешница, област Враца

pdfКметство Енчец, обл. Кърджали

pdfКметство Звиница, област Кърджали

pdfКметство Кестеново, област Търговище

pdfКметство Кочово, област Шумен

pdfКметство Средище, област Силистра

ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ

pdfПридобити дълготрайни активи през периода 01.01.2017г. до 31.12.2017г.

ОТЧЕТИ ЗА ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ ЗА КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА - 08.10.2017Г.

pdfКметство Нивянин, област Враца

pdfКметство Чукарка, област Бургас

pdfКметство Попович, област Варна

pdfКметство Скалак, област Бургас

ОТЧЕТИ ЗА ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ ЗА КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА - 02.07.2017Г.

pdfКметство Обретеник, област Русе

pdfОбщина Антоново, област Търговище

ОТЧЕТИ ЗА ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ ЗА КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА - 30.04.2017г.

pdfКметство Люляково, област Кърджали15.05.2017г.

pdfКметство Гара Орешец, област Видин15.05.2017г.

Декларации

zipДекларации по чл. 169, ал. 3 от Изборния кодекс за Парламентарни избори 2017 - 26.03.2017г.

zipДекларации по чл. 169, ал. 3 от Изборния кодекс за Частични избори - 19.02.2017г.

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2016-ТА ГОДИНА

xlsxГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ на ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" за 2016г.

xlsГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ за 2016г. с НЕЗАВИСИМ ОДИТОРСКИ ДОКЛАД

pdfОдиторски доклад

docОповестяване на ГФО

xlsДекларация по чл. 34, ал. 4 от Закона за политическите партии

ОТЧЕТИ ЗА ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ ЗА КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА - 19 ФЕВРУАРИ 2017 Г.

pdfКМЕТСТВО С. ГРАДНИЦА, ОБЛАСТ ГАБРОВО

pdfКМЕТСТВО ГР. ГЛОДЖЕВО, ОБЛАСТ РУСЕ

pdfОБЩИНА КУБРАТ, ОБЛАСТ РАЗГРАД

 

alde party logoalde party manifesto

АЛДЕ
Либерален интернационал
Либсен
Европейски парламент
ЕС

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност