Централно оперативно бюро

 1. Мустафа Карадайъ – председател
 2. Алиосман Имамов – зам.-председател – Бюджет и финанси
 3. Ахмед Ахмедов – зам.председател – Организационен отдел
 4. Филиз Хюсменова – зам.-председател – Европарламент
 5. Хасан Азис – зам.-председател – Местно самоуправление
 6. Янко Янков – зам.-председател – Национална сигурност
 7. Джевдет Чакъров – Оперативни програми
 8. Дурхан Мустафа – Земеделие
 9. Емел Етем – Профсъюзи и женски дружества
 10. Ердинч Хайрула – Изселнически организации
 11. Илхан Кючюк – Младежка организация
 12. Йордан Цонев – Икономическа политика и регионално развитие
 13. Камен Костадинов – Медийна политика, транспорт и информ. техн.
 14. Нигяр Джафер – Здравеопазване и социална политика
 15. Рамадан Аталай – Енергетика и енергийна ефективност
 16. Рушен Риза – Законодателна дейност, култура и традиции
 17. Станислав Анастасов – Либерални политики
 18. Тунчер Кърджалиев – Права на човека, образование и наука
 19. Четин Казак – Законодателна дейност, култура и традиции
 20. Юнал Лютфи – Международна политика

Печат Е-мейл

АЛДЕ
Либерален интернационал
Либсен
Европейски парламент
ЕС