Община Шумен

КАНДИДАТ ЗА КМЕТ 

Сунай Садък Исуф
Шумен 7280

КАНДИДАТИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

1. Метин Хилмиев Джамбазов
2. Сунай Садък Исуф
3. Мийрям Неджиб Салим-Ахмед
4. Гьокхан Илхан Реджеб
5. Емне Муса Осман
6. Вежди Мехмед Хасан
7. Айля Османова Реджеб
8. Сюлейман Бакиев Сюлейманов
9. Мукадес Емин Шакир
10. Наджи Кязим Еюб
11. Светлозар Димитров Георгиев
12. Ресмие Исмаил Мустафова
13. Руджихан Рафет Янгънджъ
14. Невзат Ахмед Ахмед
15. Айше Исмаил Салиева
16. Зюхал Османова Юсеинова
17. Беркант Кадир Чауш
18. Вилдан Хюсеин Недева
19. Инна Ангелова Симеонова
20. Кенан Нешков Кючюков
21. Рафет Седатов Исмаилов
22. Недко Пенев Русев
23. Хасан Алпер Хасан
24. Ехтунай Илхан Халил
25. Заличен
26. Филиз Мустафа Хасан
27. Шенол Осман Зюреб
28. Заличен
29. Хасан Мехмедов Хасанов
30. Фахри Хюсеинов Хюсеинов
31. Семра Хайрединова Шериф
32. Пепа Станкова Йонкова
33. Заличен
34. Идриз Исмаилов Халидов
35. Мерлин Халилова Сеидова-Реджебова
36. Ахмед Еюбов Мехмедов
37. Нуран Мехмед Муса
38. Перихан Ахмедова Хюлмиева
39. Хасан Рахми Ахмед
40. Серкан Себайдинов Исмаилов
41. Бейхан Бейсинов Юсеинов

Печат Е-мейл

alde party logoalde party manifesto

АЛДЕ
Либерален интернационал
Либсен
Европейски парламент
ЕС

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност