Община Исперих

КАНДИДАТ ЗА КМЕТ 

БЕЛГИН ФИКРИ ШУКРИ

Исперих 6942

Инж. Белгин Фикри Шукри е роден на 02.11.1973г. в град Исперих
Висше – магистър, завършил Русенски университет, специалност: ТТТ
От 1996г. до 2009г. община Исперих – Директор на Дирекция.
2009г. 2013г.-Народен представител в 41-вото НС.
От 2014г. до 2019г. Началник отдел ОО“АА“- Разград.
Кмет на община Исперих от 2019 г. до момента.
Председател областен съвет на Младежко ДПС - Разград, Член на ЦС на ДПС
Владеене на чужд език: Руски език
Семеен, с две деца.

КАНДИДАТИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

 1. Бейти Мюмюн Бекир
 2. Ферай Ахмедова Сабит
 3. Нежда Неджат Саар
 4. Шенгюл Ибрахим Юсуф
 5. Ридван Хабил Джелил
 6. Гюнел Адем Мюсреф
 7. Метин Сали Сали
 8. Юнуз Ахмед Хаккъ
 9. Беррин Бейсимов Бейзатов
 10. Нух Нури Яхя
 11. Билгин Мустафа Билял
 12. Джейсун Мустафа Хасан
 13. Ахмед Юмер Хакъ
 14. Тургай Назиф Нури
 15. Ахмед Джеват Шериф
 16. Анчо Велчев Хараламбиев
 17. Неджми Ибрям Сабри
 18. Хюсние Мустафа Шериф
 19. Бейсим Бейти Мехмед
 20. Сунай Исмаил Исмаил
 21. Гюнер Мюмюн Акиф
 22. Илкер Али Махмуд
 23. Лятиф Ахмед Ибрям
 24. Мехмед Галиб Мехмед
 25. Турхан Исмаил Ибрям
 26. Гюлджихан Мехмед Чолак
 27. Хюсеин Хюсеин Мустафа
 28. Танер Сали Закир
 29. Ибрахим Мехмед Ибрям

Печат Е-мейл

alde party logoalde party manifesto

АЛДЕ
Либерален интернационал
Либсен
Европейски парламент
ЕС

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност