Община Разград

КАНДИДАТ ЗА КМЕТ 

Хабибе Кязим Расим

Разград 6976

Хабибе Расим- завършила е средното си образование в Техникум по икономика- Разград,
специалност „Администратор-документалист“. Има бакалавърска степен поспециалностите
„Социални дейности“ и „Икономика“ от ШУ “Епископ Константин Преславски“ и магистърска
степен по специалности „Финанси“ и „Право“ от ВТУ “Св.св. Кирил и Методий“-Велико
Търново. Работила е 3 години като технически сътрудник в частна фирма в Разград. През
следващите 3 години от кариерата си е била технически сътрудник и главен специалист в
Областна администрация-Разград.
В продължение на 13 години е била съдебен деловодител в Съдебно-изпълнителна
служба при Районен съд-Разград. От октомври 2020 г. до назначаването й за зам.-кмет в
Община Разград, е юрисконсулт в Община Лозница.
Член  в ДПС от 2005 г.
Владеене на чужд език: Английски език

КАНДИДАТИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

1.Хабибе Кязим Расим
2. Левент Али Апти
3. Зафер Ахмед Хюсеин
4. Елис Салиева Фейзиева
5. Асение Фахриева Касим
6. Биляна Николаева Асенова
7. Адевие Мехмед Алиева
8. Сузан Ремзи Сабри
9. Танер Салим Сали
10. Фериде Мухарем Тасим
11. Али Бахриев Кязимов
12. Ирфан Салъфов Ахмедов
13. Гюнай Лютфи Фетта
14. Красимир Младенов Мизурски
15. Нюсрет Исмет Мустафа-Салим
16. Шефика Хасанова Камбурова
17. Олджай Фийзула Осман
18. Мехмед Сабриев Басриев
19. Тюркян Селяйдинова Мехмедова
20. Фатме Мехмедова Мустафова
21. Салим Нергинов Аптиев
22. Емел Фахридин Рамаданова
23. Бахтияр Хасанов Хюсеинов
24. Денислав Симеонов Андреев
25. Юкюш Хасанова Сюлейманова-Халил
26. Сузан Мухарем Мустафа
27. Ахтер Исметов Чилев
28. Кемран Юксел Мехмед
29. Февзие Ерсин Мехмед
30. Хюсеин Метин Вели
31. Найде Фейзиева Шукриева
32. Айгюл Мустафа Хамди
33. Левент Ахмедов Мехмедов

Печат Е-мейл

alde party logoalde party manifesto

АЛДЕ
Либерален интернационал
Либсен
Европейски парламент
ЕС

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност