57new

ОСНОВНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

 • Наименованието на Политическата партия е Движение за права и свободи /ДПС/
 • Политическа партия Движение за права и свободи /ДПС/ е със седалище и адрес на управление : гр. София, район „Възраждане”, бул. “Ал. Стамболийски” № 45 А.
 • Устав на Движение за права и свободи  Устав 
 • Ръководни и Контролни органи на ДПС: ЦОБЦентрален съвет
 • Движение за права и свободи е юридическо лице със статут на партия, което се представлява от Председателя й.

Годишен финансов отчет за 2018-та година

xlsxГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ на ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" за 2018г.

xlsГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ за 2018г. с НЕЗАВИСИМ ОДИТОРСКИ ДОКЛАД

pdfОдиторски доклад

docОповестяване на ГФО

xlsДекларация по чл. 34, ал. 4 от Закона за политическите партии

Годишен финансов отчет за 2017-та година

xlsxГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ на ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" за 2017г.

xlsГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ за 2017г. с НЕЗАВИСИМ ОДИТОРСКИ ДОКЛАД

pdfОдиторски доклад

docОповестяване на ГФО

xlsДекларация по чл. 34, ал. 4 от Закона за политическите партии

Публичен регистър 2015, 2016 година

ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ

pdfПридобити дълготрайни активи през периода 01.01.2016г. до 31.12.2016г.

ОТЧЕТИ ЗА ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ ЗА КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА - 11 ДЕКЕМВРИ 2016 Г.

zipКМЕТСТВО ДОЛНА КУЛА, ОБЩИНА КРУМОВГРАД, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

zipКМЕТСТВО ВЪЛЧИН, ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ, ОБЛАСТ БУРГАС

ОТЧЕТИ ЗА ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ ЗА КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА - 06 НОЕМВРИ 2016 Г.

zipс. Друмево, Област Шумен

zipс. Грохотно, област Смолян

ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ И НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ 6 НОЕМВРИ 2016 ГОДИНА.

pdfДекларации по чл. 169, ал. 3 от Изборния кодекс

OТЧЕТИ ЗА НОВИ ИЗБОРИ ЗА КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА НА 02 ОКТОМВРИ 2016 Г.

zipБалчик, Петърница, Ружинци

OТЧЕТИ ЗА ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ ЗА КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА НА 02 ОКТОМВРИ 2016 Г.

zipГлавиница, Загорско, Калоянци, Криво поле, Петлино

OТЧЕТИ ЗА НОВИ ИЗБОРИ ЗА КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА НА 05 ЮНИ 2016 Г.

zip Кметства: Ауста, Горско Дюлево, Невестино, Срединка, Токачка - Област Кърджали

zipКметства: Каменар, Мъдрево - Област Разград

OТЧЕТИ ЗА НОВИ ИЗБОРИ ЗА КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА НА 13 МАРТ 2016 Г.

zipс. Черничево, община Крумовград, област Кърджали       

zipс. Самокитка, община Кирково, област Кърджали

zipс. Септемврийци, община Димово, Видин

zipс. Станянци, община Връбница, област Шумен

OТЧЕТИ ЗА ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ ЗА КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА НА 13 МАРТ 2016 Г.

zipс. Крушево, общ. Гърмен, обл. Благоевград

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2015-ТА ГОДИНА
Придобити дълготрайни активи за периода 01.09-31.12.2015 г.:  Активи

Придобити дълготрайни активи за периода 01.06-31.08.2015 г.:Активи

Придобити дълготрайни активи за периода 01.01-31.05.2015 г.: Активи

Отчет за Местни избори 2015 г., 25.10.2015г.:

Отчети за проведени избори 2015 г.:

Публичен регистър от 2008 до 2014 година

Годишен финансов отчет за 2014-та година

Отчети за проведени избори 2014 г.:


Годишен финансов отчет за 2013-та година

Отчети за проведени избори 2013 г.: 

 • Oтчет Частични избори в с.Брезница, обл.Благоевгард- PDF формат ТУК >  
 • Отчет Частични избори в общ.Гърмен, обл.Благовеград - PDF формат ТУК > , ТУК > и ТУК >
 • Отчет Частични избори в с.Шишманово, обл.Хасково - PDF формат ТУК > , ТУК > и ТУК >
 • Отчет Частични избори в с.Селча, обл.Смолян - PDF формат ТУК > , ТУК > и ТУК >
 • Отчет Частични избори в Глоджево - PDF формат ТУК >    
 • Отчет Частични избори 07.04.2013 г.- PDF формат ТУК >
 • Отчет Избори за кметове на кметства на 12.05.2013 г.- PDF формат ТУК >
 • Отчет и справки за проведени предизборни кампании в PDF формат: 
 • Отчет ТУК >
 • Част 1 ТУК >ТУК>, ТУК> и ТУК >
 • Част 2 ТУК> и ТУК>
 • Част 3 ТУК>ТУК >ТУК >  и ТУК>
 • Справка за медийно обслужване ТУК>
 • Отчет за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания ПИ 2013 - PDF формат ТУК >

Годишен финансов отчет за 2012-та година


Годишен финансов отчет за 2011-та година

Отчет проведени избори за 2011-та година


Годишен финансов отчет за 2010-та година


Годишен финансов отчет за 2009-та година 

 • Годишен доклад за дейността на партията, завършваща на 31.12.2009 -PDF
 • Счетоводен баланс на ДПС -PDF  
 • Отчет за приходите и разходите в ДПС -PDF
 • Отчет за паричния поток на ДПС -PDF
 • Отчет за собствения капитал на ДПС -PDF
 • Справка за нетекущите / дълготрайни/ активи към 31.12.2009 г. -PDF
 • Декларация по чл.34, ал.4 от Закона за политическите партии - PDF
 • Доклад на независимите одитори - PDF
 • Оповестяване на счетоводната политика - PDF
 • Приложение № 2 за данните на ПП „Движение за права и свободи” -PDF
 • Актуално състояние на партията - PDF
 • Списък недвижими имоти - Excel

 Отчет за Парламентарни Избори 2009 - Otchet_ParlIzbori09.pdf

Дарения и завещания на физически лица - 2009 г.

 • За изборите за Европейски парламент 2009г. няма постъпили суми за дарения за ПП Движение за права и свободи 

Годишен финансов отчет за 2008-та година

 1. Счетоводен баланс на ДПС - GFO.pdf
 2. Отчет за приходите и разходите в ДПС - OPR.pdf
 3. Отчет за паричния поток на ДПС - OPP.pdf
 4. Отчет за собствения капитал на ДПС - OSK.pdf

Дарения и завещания на физически лица - 2008 г. 

 • Дарения и завещания на физически лица - 2008 г. - darenia2008.pdf
 • 1
 • 2

footerimage21

alde party logoalde party manifesto

АЛДЕ
Либерален интернационал
Либсен
Европейски парламент
ЕС

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност