Неджми Али: Турция трябва да бъде включена като трета страна във всички преговори по международни търговски споразумения с участието на Европейския съю

Турция да бъде включена като трета страна във всички преговори по международни търговски споразумения с участието на Европейския съюз, предложи евродепутатът от Алианса на либералите и демократите в Европа (АЛДЕ) Неджми Али. Той взе отношение по темата по време на заседание на Комисията по външни работи (AFET) в Европейския парламент в Брюксел, където беше разгледан проект на становище за Комисията по международна търговия (INTA) относно „Ново търговско споразумение между ЕС и Турция и актуализация на Митническия съюз“.

„Като европейски партньори на Турция, подкрепяме всяко положително развитие в областта на взаимно изгодното сътрудничество между ЕС и Турция. Понастоящем двете страни са изправени пред общи и значими проблеми, от преодоляването на последиците на икономическата криза до управлението на бежанския поток. Борбата с тези проблеми стои в основата на едно значимо партньорство“, посочи Неджми Али.

Българският евродепутат мотивира мнението си като припомни, че Турция е петият по големина търговски партньор на ЕС, а Съюзът е основен търговски партньор на Турция. „Тук следва да подчертаем значението на Митническия съюз и желанието ни да се подобри неговото функциониране. Несъмнено би било много уместно да се пристъпи към промени в него, с цел засилване на двустранните отношения. Като се има предвид, че областите на обществените услуги, обществените поръчки и селското стопанство са сред редовно обсъжданите теми от страна на Турция и Европейския съюз, важно е да се прецени какъв ще бъде реалният диапазон на предвиденото актуализиране на Митническия съюз“, допълни Неджми Али.

Евродепутатът бе категоричен, че модернизацията на Митническия съюз би била съвместна стъпка напред за двете страни, защото „въпреки трудните обстоятелства, диалогът на високо равнище между ЕС и Турция трябва да продължи да се задълбочава и ускорява“.

Декларация от името на ПГ на Мустафа Карадайъ по повод разпускането на 43-то Народно събрание

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ!

Намираме се в края на 43-ото Народно събрание и пред нас предстоят едни от най-важните избори в контекста на сложни тревожни времена – в страната, в региона, Европа и в света.

Анализирайки политическите процеси, отчитайки пулса на времето и желанието на хората, ние от ДПС още на своята Национална конференция в началото на 2016 година заявихме категоричната си позиция за необходимост от промяна и определихме президентските избори като трамплин за предстоящи предсрочни парламентарни избори.

Верността на нашите решения беше потвърдена с резултатите от изборите за президент в края на 2016 година. Отчитайки основната функция на президента като обединител на нацията, заложихме на профила на обединител.

Беглият анализ на последните 2 години показва, че разделението в обществото се задълбочава, езикът на омразата доминира, моделът на противопоставянето се възприема като основен.

Ще продължава ли моделът на противопоставяне или, въпреки различията, ще се търси диалогът, ще се търси съгласието в името на развитието на страната. На този въпрос трябва да си отговори всеки един от нас, този въпрос трябва да е основен пред партиите и в този смисъл всеки трябва да направи своя избор.

Нашите предупреждения за разединението и за езика на омразата като основни причини за днешните събития са актуални и днес. Ние трябва да се освободим от това политическо наследство, да го обявим за вредно за страната днес и в бъдеще.

Моделът на поведение трябва да води към онази конструкция в Парламента, която може да излъчи стабилно мнозинство на ценностна основа, което да излъчи стабилно правителство, да гарантира стабилност и сигурност в страната, за засилване на позициите на страната във външната политика, за достойно място в евроатлантическите структури, в които България членува.

Тези дебати трябва да започнат още сега. С поведението си политическите сили ще очертаем възможните варианти на съгласие след изборите.

Всички политически сили трябва да приемем, че има една граница, която не трябва да се прекрачва. В името на народа и бъдещето на страната. Отговорността пред народа изисква да се намерят начини с усилията на всички да се създат условия за това.

Нека не се възприема като клише прокламираната в Конституцията вярност към общочовешките ценности: свобода, мир, хуманизъм, равенство, справедливост и търпимост; издигнатите във върховен принцип права на личността, нейното достойнство и сигурност да получат реални измерения.

Днес повече от всякога е нужно успокояване на обществото, от съгласие по важни за обществото въпроси.

Народът избира управленски програми и личности, които да ги осъществяват. Народът не може непрекъснато да слуша оправдания за провалени програми, за провалени политици. Народът отсъжда. Когато с властта е злоупотребено, се заплаща и съответната политическа цена – с отлив на избиратели.

На президентските избори народът даде своята оценка за сегашното  управление.  Сега пак хората ще решат кой и с каква програма ще влезе в следващия Парламент. Вярвам, че преценката ще бъде трезва, разумна и мъдра. Това, което говорихме ние от ДПС от създаването на това безпринципно мнозинство, беше потвърдено с изборните резултати през 2016 г.

И, ако някой продължава да живее с илюзиите за „естествени партньори“ и политиката анти-, за готовите оправдания с политическите сили извън кръга на „естествените партньори“, по-добре да преосмисли участието си изобщо в политическия живот, камо ли участие в бъдещото управление. Отново да излъже народа и то на каква цена!? И отново да избяга. Като се появят трудности. Като види зор. Всеки трябва да знае, че когато се поема властта, се поема и отговорността. Управляващите не могат да избягат от отговорността.

И днешните управляващи трябва да отговарят за провала на модела на управление. За състоянието на страната. На обществото. За разделението и за езика на омразата.

Нека не забравяме, че онези, които подклаждат омраза, работят по модела на противоспоставянето, подвластни на предразсъдъци, са много опасни. Нетолерантността, омразата, наред с бруталното противопоставяне, могат да доведат до нежелани резултати.

Без да се преценяват обективно идейни платформи, пренебрегвайки водещото начало – добруването на народа и развитие на държавата, не могат да се преследват национални приоритети.

Формулата „И след ГЕРБ – потоп“,  е неприемлива, тя е противопоказна.

Задава се моделът на недовършения мандат, на недовършената работа, на бягство от отговорност. Това издава и разкрива определени страхове.

Неспособност за поучаване от собствените грешки.

Два пъти получавате доверие. И двата пъти го предавате.

Хората помнят как се живееше преди 2009 г., знаят как преживяват сега. 

Ние предлагаме програма за управление с ясни показатели. Това очакваме и от останалите участници в изборите.

Нека заложим на диалога. Да се научим да говорим помежду си, да работим заедно и се откажем от модела на противопоставянето. И вместо да говорим с кого не можем, нека направим така, че след изборите да можем да работим заедно.

След изборите предстоят тежки разговори и консултации. Предстои коалиционно управление. Ще се наложи да се седне на масата на преговорите. Нека да можем да си говорим.

Критиката не е отричане. Критиката изисква познаване и съответно – компетентност. Критиката изисква да се говори истината обективно.

В тази връзка ще припомня една мисъл на Питагор – „Да говориш истината е трудно. Да понасяш истината е славно.“

Нужно е да има консенсус по онези въпроси, които ни правят български политици.

Нужно е всички да се противопоставим на лъжата, демагогията и популизма.

Нужно е да побеждаваме собствените си страхове да казваме истината и да предлагаме програми, които могат да се реализират.

Нужно е да водим положителна кампания и да се борим за гласовете на българските избиратели като представяме ясни цели в интерес на народа и на държавата. 

От утре имаме служебно правителство. И всички очакваме то да организира произвеждането на честни и демократични избори. Това е основната функция на това правителство.

Ние, всички тук, също имаме своите отговорности в тази връзка – всички националноотговорни партии трябва да сме единни в своята воля да осигурим и гарантираме честни и прозрачни избори, за да се установи необходимото доверие в новоизбраното Народно събрание.

Наред с това, правителството  трябва да покаже ясно привързаността към евроатлантическите ценности, да отстоява твърдо националния интерес в международната политика. Служебното правителство трябва да продължи и с организацията на Председателството на Съвета на ЕС в началото на 2018 г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

На предстоящите избори пожелавам успех на всички, с които можем да постигнем голямата цел – ценностно хомогенно мнозинство в Парламента, което да излъчи стабилно правителство. Стабилност в страната и сигурност на гражданите. Реализация на  националноотговорно партньорство между органи и институции, с ясни национални приоритети.  Успешно реализиране на Председателството, силна международна политика.

Бъдете здрави!

Благодаря Ви за вниманието!

 

Евродепутатът Неджми Али преизбран за Координатор на АЛДЕ в Комисията по Бюджетен контрол на ЕП

Евродепутатът Неджми Али бе преизбран единодушно за координатор на Алианса на либералите и демократитеза Европа (АЛДЕ) в Комисията по Бюджетен контрол на Европейския парламент (ЕП). Той получи подкрепата на колегите си по време на среща на екипа на АЛДЕ в ЕП.

Освен новия кредит на доверие, който бе гласуван на Неджми Али, евродепутатите дадоха висока оценка за дейността му през изтеклия период в качеството му на координатор и член на Комисията по Бюджетен контрол.

Неджми Али по време на дискусия в Европарламента: Подобрение в работата на агенциите при прилагането на бюджетиране ориентирано към резултати


„Удовлетворени сме от използването на определени инструменти на ориентираното към резултати бюджетиране и остойностяване в работата на повечето от агенциите, от подобряването на използването на ключови показатели за изпълнение, както и от системните отчети на различни организационни нива. Прозрачността на повечето от агенциите на Европейския съюз е сравнително добра, като публикуването на декларациите за конфликт на интереси на членовете на Управителните съвети на интернет страниците се извършва от по-голямата част от агенциите. Дейностите в рамките на споделянето на услуги и способности се развиват стабилно и това би могло да гарантира повишаване на ефективността по отношение на финансовите и човешките ресурси.“

Тази оценка даде евродепутатът от Алианса на либералите и демократите Неджми Али. Той участва в дискусията в Европарламента с представители на агенции на Европейския съюз в рамките на процеса на освобождаването им от отговорност за 2015 г.

Неджми Али привлече вниманието по конкретни въпроси към някои от агенциите. Според българския евродепутат, има известни усложнения, свързани с договора за наем на помещенията на Европейския банков орган (ЕБО) в Лондон, като не става ясно какви ще бъдат задълженията през 2019 и 2020 година на агенцията в случай на промяна на местоположението на централата й.

„На Европейския институт за иновации и технологии (ЕИТ) все още не е предоставена пълна финансова самостоятелност от страна на Европейската комисия. Институтът трябва да иска одобрението на Главна Дирекция „Образование и култура“ (ГД ОиК) за финансирането на Общностите за знания и иновации. В тази връзка, въпросът ми е дали има случаи на неодобрение от страна на ГД ОиК на някои от исканията за поемане на задължения и за плащания? Не става ясно какво е състоянието на Европейската агенция по лекарствата по отношение на споделените услуги”, посочи Неджми Али. Той поиска и подробности за мандата на Европейските групи за връщане на мигранти, които бяха създадени в рамките на Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Фронтекс).

„В списъка, който ни е предоставен, са включени 32 агенции, но реално техният брой е по-голям. Имайки предвид, че някои от тях, като напримерЕвропейската прокуратура(ЕРРО) и Единния съвет за преструктуриране (SRB) са или в процес на подготовка или в начална фаза, те не подлежат на освобождаване от отговорност за предходната година.Трябва да се спомене и това, че една агенция липсва от списъка - Служба на Общността за сортовете растения (CPVO).Тази агенция управлява системата на ЕС за правата на сортовете растения в 28-те държави-членки. Вярно е, че тя се самофинансира, но в същото време би било интересно да се види техния подход към основните въпроси, които са приложими към останалата част от агенциите”, посочи по време на дискусията Неджми Али.

Неджми Али: Управлението на Системата за идентификация на земеделските парцели в ЕС е коректно, но може още да се подобри

За опростяване на административната тежест, с целоблекчаване на бизнеса и европейските граждани, за пореден път призова евродепутатът от Алиансана либералите и демократите в Европа (АЛДЕ) Неджми Али по време на заседание на Комисиятапо бюджетен контрол. В Европарламента в Брюксел беше дискутиран доклад на Европейскатасметна палата за Системата за идентификация наземеделските парцели.

В качеството си на докладчик от името на АЛДЕ Неджми Али акцентира върху констатираното от Сметната палата увеличаване наадминистративната тежест, вследствие на някои промени, извършени през 2015 г. Той адмирира препоръките в подготвения работен документ на Комисията по бюджетен контрол в посока за намаляване на административните процедури.

„Системата за идентификация на земеделскитепарцели е изключително важна за правилното използване на земеделската земя. Като се има предвид, че в рамките на Общата селскостопанскаполитика (ОСП) се разпределят субсидии за повече от 45 млрд. евро годишно, трябва да сме напълно убедени , че са налице всички предпоставки за функционирането на една система, на която можеда се има доверие и в същото време е достатъчно опростена”, посочи българският евродепутат.

 

Четин Казак: В последния си доклад ЕК отчита напредък в изпълнението на препоръките си към България, при неизпълнените мерки акцентът е борбата с корупцията

Доколкото се запознахме с изявлението на ЕК и преди да сме се запознали с окончателния текст на доклада е ясно, че ЕК отчита все пак някакъв значителен напредък в изпълнение на препоръките от предходните доклади. Това каза зам.-председателя на ПГ на ДПС Четин Казак по повод публикувания доклад на ЕК в рамките на Механизма за сътрудничество и проверка (МСП),. „ЕК очаква да се приключат мерките, които все още не са предприети и препоръките, които още не са изпълнени“, обясни той. „По отношение на неизпълнените мерки акцентът е върху сферата за борба с корупцията. Там, за съжаление, правителството на Бойко Борисов внесе закон, който концептуално беше погрешен и затова не можа да бъде приет“, коментира Четин Казак. „Надяваме се следващото НС да си вземе поука от грешките, допуснати от това правителство и да внесе годен и ефективен законопроект за борба с корупцията, който да бъде приет, така че да изпълним и това очакване на ЕК и на обществото“, посочи народният представител от ДПС. Според него благодарение на този механизъм България е постигнала значителен напредък, както се отчита в този доклад на ЕК. „Крайно време е механизмът, който е уникален само за България и Румъния да приключи и двете държави да придобият статута на пълноправни членове на ЕС, както всички останали държави“, каза още Четин Казак.

("Фокус", 25.01.2016 г.)

Илхан Кючюк: Преговорите в Женева могат да се окажат последната възможност за обединение на Кипър

Двете страни не трябва да изпускат този исторически шанс, смята евродепутатът

Евродепутатът от АЛДЕ/ДПС Илхан Кючюк бе домакин на събитие в Европейския парламент, посветено на разрешаването на кипърския конфликт и находищата на природен газ в Източното Средиземноморие. Във форума участваха експерти от Швеция, Кипър и Гърция, които анализираха сложната енергийна ситуация и изключителната икономическа зона на Кипър, които продължават да разделят представителите на научните среди.  

„Смятам, че моментът е подходящ за провеждане на тази дискусия, защото сме в заключителната фаза на историческите преговори в Женева. Последните усилия да бъде разрешен конфликтът в Кипър изглеждат като най-реалистичната възможност от години насам да се постигне споразумение, с което да бъде сложен край на една от най-дълго продължилите политически кризи в света.“, заяви Илхан Кючюк в своето приветствено слово.

Участниците в конференцията коментираха, че оптимистичните нагласи в Кипър, че най-накрая може да бъде постигнат мир, са породени до голяма степен от ангажимента и смелостта на двете страни в диспута. Въпреки това, те все още са изправени пред редица наболели въпроси, които блокират напредъка в продължение на десетилетия – като например как да бъдат преначертани, как да се гарантира сигурността на острова и др.

„Личното ми усещане е, че това е последният шанс за обединение на острова и вярвам в положителния резултат в следващите дни.“, коментира Кючюк пред журналисти.

Сред гостите на събитието бяха и членове и симпатизанти на ДПС от Добрич и Русе, които са на двудневна визита в Европейския парламент по покана на Илхан Кючюк. По време на посещението те имаха възможност да се запознаят отблизо с работата на институцията, да присъстват на лекция за историята и функционирането на Европейския съюз, както и да се срещнат и разговарят лично с българските евродепутати от Движението за права и свободи.

20170124 Cyprus and Energy 9

20170124 Cyprus and Energy 6

ДПС бе домакин на стратегическа либерална конференция за Балканите в София

Председателят на ДПС Мустафа Карадайъ поздрави либералите от Югоизточна Европа, които проведоха стратегическата си конференция под домакинството на ДПС в София на 23 и 24 януари. В пет различни панела участницитедискутираха бъдещето на либерализма в Югоизточна Европа и в частност развитието наLIBSEEN като регионална политическа организация. В края на конференцията участниците приеха политическа резолюция за структурата и активностите на LIBSEEN.

“ Този форум, който приема стратегически решения за преструктуриране на LIBSEEN е отговорът на подготовката за неизбежната промяна на посоката за развитие на Балканите и Европа, които ние, либералите ще зададем. И, ако използваме думите на Конфуций че – “във всички неща успехът зависи от предварителната подготовка – без нея неуспехът е сигурен”, можем да се надяваме на успех, защото сме подготвени и да посрещнем промяната, и да я направляваме. “ Това заяви Мустафа Карадайъ пред повече от 30 либерални лидери от Югоизточна Европа, които взеха участие в конференцията. 

Събитието бе уважено и от международни либерални лидери сред които-Люк Акал-представител на Африканската либерална мрежа, Аника Снел-международен секретар на холандската либерална партия VVD, Емили Куют-международен секретар на холандската либерална партия D66 и Гаспар Копривчек-ковчежник на партия АЛДЕ и представители на всички либерални партии от Югоизточна Европа. 

От ДПС участваха зам.-Председателят на АЛДЕ и евродепутат от ДПС Илхан Кючюк народният представител от ДПС Станислав Анастасов и Сибел Реджеб. 

Събитето бе организирано съвместно с немската либерална фондация „Фридрих Науман”.

Мустафа Карадайъ връчи почетни грамоти и награди на 49 доброволци, взели участие в спасителните дейности в село Хитрино

Днес, 23 януари 2017 г., председателят на Движението за права и свободи Мустафа Карадайъ връчи почетни грамоти и награди на 49 доброволци от Единната противоаварийна служба (ЕПАС) на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” към фирма „Пожарна сигурност” ЕООД, взели участие в спасителните дейности в село Хитрино. Отличията са за проявената смелост, себеотрицание и гражданска доблест, както и за изключителния принос на доброволците при отстраняване на щетите от тежката катастрофа на 10.12.2016 г. На церемонията присъстваха Валентин Златев, член на Надзорния съвет на Лукойл Нефтохим Бургас и генерален директор на „ЛУКОЙЛ-България”, председателят на Управителния съвет на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” Илшат Шарафутдинов и управителят на „Пожарна сигурност” ЕООД Павлин Бошнаков.

От първия ден на трагедията, в течение на 10 денонощия доброволците от ЕПАС вложиха всички свои сили и професионални умения за овладяване на ситуацията в Хитрино и отстраняване на авариралите цистерни. По време на акцията бяха приложени действия и технически решения, единствени по рода си в страната, при непосредствен риск за живота и здравето на участниците в спасителните мероприятия.

Предприятията от Групата ЛУКОЙЛ в България благодариха за признанието, отдадено на професионализма и високата гражданска отговорност на служителите от ЕПАС.

IMG 0257

ПРЕИЗБРАХА ИСКРА МИХАЙЛОВА ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ КЪМ ЕП

Преизбраха единодушно Искра Михайлова за председател на Комисията по регионално развитие към Европейския парламент.

Това стана преди минути  по време на заседанието. „Ще продължа да разчитам на вашата експертиза и да работя за осъществяването на кохезионната политика“, обърна се към колегите след избра си Михайлова.

евродепутатът и председател на Комисията по регионално развитие Искра Михайлова получи номинация за „Награда за Регионално развитие“

Още от постъпването на Искра Михайлова като депутат в Европейския Парламент през 2014 година, влиянието, което тя оказва върху регионалната политика на ЕС е неоспоримо. Бивш министър на околната среда и водите, госпожа Михайлова е председател в комисията по регионално развитие в Европейския Парламент. Силен привърженик на идеята, че устройството на градовете в регионалната политика е незаменим фактор за подобряването на икономическото благоустройство на регионите на ЕС, Искра Михайлова застава и зад идеята, че вътрешните процеси и политики на ЕС трябва да бъдат опростени и лесно разбираеми, за да работят за всички. Усилията на Искра Михайлова да популяризира ползите и потенциала на териториалното сътрудничество между страните членки на ЕС, както и наблягането на важността на по-отдалечените региони на ЕС са незаменими. Предишните й успехи и постижения включват редица от ключови за развитието на този сектор доклади, включително и доклад по собствена инициатива относно най-добрите пътеки за бъдещото развитие на регионалните политики на ЕС.

Общинският председател на ДПС Кубрат Алкин Неби е кандидатът за кмет на гр. Кубрат

Алкин Осман Неби е кандидатът за кмет на община Кубрат, област Разград  на предстоящите на 19 февруари частични избори в Кубрат. Алкин Неби е общински председател на ДПС Кубрат. Той е на 48 години, завършил е Медицинския университет в Плевен, а към момента работи като старши рехабилитатор в МБАЛ – Кубрат. Алкин Неби има опит в местната власт като общински съветник в Общинския съвет на гр. Кубрат в мандата 2011-2015 г. Член е на партията от 1992 г , женен с две деца.

 

16237904 10211954286122215 360357110 n

alde party logoalde party manifesto

АЛДЕ
Либерален интернационал
Либсен
Европейски парламент
ЕС

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност