Европарламент

Неджми Али: Европейската инвестиционна банка е основен фактор за ускоряването на икономиката на Европейския съюз

Инвестициите са основно в областите: иновации и умения; малки и средни предприятия; инфраструктура и околна среда, но следва да се подобри географското разпределение на проектите

Повишаване на устойчивостта на инвестиционната политика на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), мониторинг на дългосрочното въздействие на ЕИБ върху реализирането на обществените политики в ключови области, както и на добавената стойност, осигурявана от Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ). Задълбочаване на прозрачността, отчетността и вътрешния контрол на ЕИБ, като предпоставка за по-добро корпоративно управление.

Тези основни аспекти на доклада за Контрола на финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка за 2015 г. представи евродепутатът от Алианса на либералите и демократите в Европа (АЛДЕ) Неджми Али в качеството си на Докладчик по време на пленарна сесия на Европейския парламент.

Той посочи, че през разглеждания период са подписани договори за 77.5 млрд. евро, от които 69.7 млрд. евро в страните-членки на ЕС и 7.8 млрд. евро извън Съюза. С безспорно значение е съответствието на финансираните от ЕИБ дейности с общата стратегия на ЕС, както и с политическите приоритети в различните области.

Европейската инвестиционна банка е дългогодишен финансов партньор на институциите на ЕС, допринасяща за интеграцията, икономическото и социалното сближаване и регионалното развитие. ЕИБ е основен фактор, необходим за съживяване на икономиката на ЕС и постигане на максимална ефективност и добавена стойност при използването на финансовите ресурси. Необходимо е ЕИБ систематично да обръща внимание на средносрочните и дългосрочни ефекти при определянето на инвестиционните дейности и решения за финансиране, както и приоритетни инвестиции в проекти от системно значение в дългосрочен план ”, заяви Неджми Али.

Докладчикът Неджми Али посочи още, че е необходимо ускоряване на икономическото възстановяване и подпомагане на някои икономически сектори и географски региони с цел да наваксат изоставането си.

Според него докладът за резултатите и въздействието на операциите на ЕИБ в рамките на ЕС през 2015 г. показва, че инвестициите са в следните основни области: иновации и умения; малки и средни предприятия; инфраструктура и околна среда. ЕИБ пък следва да продължи да прецизира показателите си за мониторинг, особено по отношение на приноса към политиките на ЕС.

Целта на ЕФСИ е да стимулира чрез ЕИБ набирането на 315 млрд. евро финансов ресурс за допълнителни инвестиции и нови проекти, посочи българският евродепутат. Групата на ЕИБ разработва различни нови продукти, които ще позволят поемане на по-голям риск. В тази връзка, Инвестиционният комитет следва редовно да оценява чрез набор от показатели за ефективност доколко инвестициите са ориентирани към постигане на определени резултати. Целта е осигуряване на добър набор от проекти по отношение на приноса им за осигуряване на растеж и работни места, както и обективен преглед на тяхната добавена стойност и съгласуваност с политиките на Съюза.

Операциите на ЕИБ следва да бъдат съпътствани от по-голяма прозрачност и задълбочена отчетност, така че да бъде гарантиран реален обществен контрол върху дейността на банката и избора на приоритетни проекти за финансиране. Прозрачността при изпълнението на политиките на ЕС, наред с подхода за нулева толерантност към измамите и корупцията води до подобряване на цялостната корпоративна отчетност и доверието към ЕИБ. Същевременно допринася за повишаване на ефективността и устойчивостта на финансираните проекти”, посочи Неджми Али.

Евродепутатът от АЛДЕ бе категоричен, че е необходимо ЕИБ да продължи борбата срещу укриването на данъци, данъчните измами, избягване плащането на данъци, незаконните дейности и прането на пари. „Имайки предвид ролята на ЕИБ за финансиране на широк спектър от дейности в рамките на ЕС и извън него и ролята на това финансиране за икономическия растеж, от значение е тази институция да изпълнява дейностите си в съответствие с най-високите възможни стандарти. В тази връзка Банката следва да подготви отчет за текущото състояние и постигнатия напредък, особено по отношение на дългосрочното въздействие на кредитираните дейности. ” , допълни още Неджми Али.

 

 

 

 

 

Печат Е-мейл

alde party logoalde party manifesto

АЛДЕ
Либерален интернационал
Либсен
Европейски парламент
ЕС

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност