57new

Европарламент

Илхан Кючюк: Стратегията на ЕС за международни културни отношения има за цел да насърчи глобален ред основан на мир, върховенство на закона, свобода на изразяване и междурелигиозен диалог

Благодаря ви, г-жо Председател,

Гласувах в подкрепа на доклада, защото несъмнено културата е общо благо и е неразривно свързана с правата на човека и основните свободи. Но културата е и инструмент, който изгражда мостове между хората и засилва взаимното разбирателство.

От тази гледна точка горещо приветствам стратегията на ЕС за международни културни отношения, тъй като тя има за цел да насърчи глобален ред основан на мир, върховенство на закона, свобода на изразяване, междукултурен и междурелигиозен диалог, взаимно разбирателство и зачитане на основните ценности. С оглед на това, призовавам Комисията да засили въздействието на културното измерение в международните отношения чрез системното му включване в преговорите и споразуменията за асоцииране. Също така, необходимо е Комисията и Европейската служба за външна дейност да включат международните културни отношения в инструментите и програмите за международно сътрудничество по хоризонтален начин, за да се гарантира последователност и да се използват като ефективен инструмент.

Печат Е-мейл

footerimage21

alde party logoalde party manifesto

АЛДЕ
Либерален интернационал
Либсен
Европейски парламент
ЕС

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност