Европарламент

Евродепутатът Неджми Али: Прилагането на Директивата за услугите в ЕС ще стимулира икономическия растеж и създаването на нови работни места

Директивата за услугите в Европейския съюз има много широко приложно поле, което налага Комисията по бюджетен контрол да разполага с набор от мерки за гарантиране на правилното изпълнение. Потенциалната икономическа полза от пълното прилагане на Директивата все още е неизяснена, Комисията следва да извърши проучване за оценка на ползите в количествено отношение с максималната възможна достоверност.

Държавите-членки биха могли да използват по-пълноценно мерките, предвидени от Комисията в подкрепа на транспонирането, прилагането и изпълнението (особено чрез споделяне на проблемите), пред които са изправени в различните етапи на процедурата.

Тези проектни предложения бяха направени от евродепутата от Алианса на либералите и демократите в Европа (АЛДЕ) Неджми Али в качеството му на докладчик по прилагането на Директивата за услугите. Това бе сторено по време на дебатите в Комисията по бюдветен контрол на ЕП след направения одитен доклад от Европейската сметна палата относно действията на Комисията по отношение на Директивата. Основната ѝ цел е създаването на свободен пазар в сферата на услугите. Директивата предвижда мерки за намаляване на правните и административни бариери пред доставчиците и потребителите на услуги. „Предоставянето и използването на услуги в рамките на Единния пазар следва да бъде облекчено както за бизнеса, така и за потребителите. В съответствие с Директивата, държавите-членки в рамките на тяхната територия са длъжни да осигурят свободен достъп до предоставените услуги. Мерките в Директивата целят създаване на работни места, стимулиране на икономическия растеж и повишаване на качеството и избора на услугите за потребителите.Сметната палата счита, че след изтичането в края на 2009 г. на срока за транспониране в националните законодателства, са останали редица бариери, някои от които се дължат на неясните клаузи на Директивата. Комисията е била затруднена при предприемането на мерки за установяване на нарушенията, което се дължи от една страна на липсата на конкретни правни основания, а от друга страна на продължителността на изпълнение на една такава правна процедура. Все още не е възможно да бъде оценена степента на реализираните очаквани икономически ползи от Директивата, тъй като не са били положени необходимите усилия за събиране на данни за трансграничната търговия с услуги, влизащи в обхвата на Директивата преди 2014 година“, посочи българският евродепутат.

 

Печат Е-мейл

alde party logoalde party manifesto

АЛДЕ
Либерален интернационал
Либсен
Европейски парламент
ЕС

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност