57new

Европарламент

Евродепутатът Неджми Али: ДДС системата в ЕС трябва да бъде опростена и улеснена за ползване от бизнеса

ДДС системата в Европейския съюз трябва да бъде опростена и да стане по-удобна за ползване от бизнеса. При настоящата разходите за постигане на законовите изисквания са значително по-високи при търговията на единния пазар, отколкото във вътрешната търговия. В същото време сложната система задушава бизнеса, което е особено валидно за малките и средни предприятия. Тя трябва да се справи и с нарастващите рискове от измама. „ДДС разривът“ между очакваните и реално събраните приходи в целия ЕС се оценява на 170 млрд. евро, като само трансграничните измами са причина за 50 млрд. евро загуба на приходи годишно.

Тези данни изнесе евродепутатът от Алианса на либералите и демократите в Европа (ALDE) Неджми Али в качеството му на докладчик по време на дебатите в Комисията по Бюджетен контрол в ЕП относно Плана за действие за Данък добавена стойност. Този план цели създаване на единно ДДС пространство, което от своя страна да допринесе за по-качествено интегриран и по-справедлив единен пазар с цел подпомагане заетостта, растежа, инвестициите и конкурентоспособността. За целта българският евродепутат призова за модернизиране на ДДС системата. „ДДС е един от основните приходоизточници в ЕС, осигуряващ годишно повече от един трилион евро. Същевременно трябва да признаем, че настоящата система за ДДС е фрагментирана, сложна е за развиващия се трансграничен бизнес и е податлива на измами. Необходимо е да бъде основана на по-голяма степен на доверие както между бизнеса и данъчните администрации, така и между отделните данъчни администрации на ЕС“, посочи Али.

По думите му, Европейската комисия се очаква да представи законодателно предложение за въвеждане на съвременна система за ДДС, която трябва да се основава на принципа на облагане в страната потребител на стоките. Това означава, че правилата за данъчно облагане, според които доставчикът на стоки събира ДДС от клиента си, ще бъдат приложени и за трансграничните сделки. Тази промяна трябва да осигури намаляване на трансграничните измами с ДДС с около 40 млрд. евро годишно.

Сегашната система също така се стреми да инкорпорира иновативни бизнес модели и технологичния напредък в цифровата среда. Различните ставки на ДДС обаче между физическите и цифровите стоки и услуги, не отразяват напълно днешните реалности. Освен това държавите-членки се чувстват прекалено ограничени в политиките си при определяне на процентните ставки, бяха част от доводите на евродепутата.

„Планът за действие определя последователните стъпки, необходими за създаването на единно ДДС пространство на ЕС. Той залага незабавни и спешни действия за справяне с несъбрания ДДС и за адаптиране на ДДС системата към цифровата икономика и нуждите на малките и средни предприятия. Планът осигурява ясни дългосрочни насоки за една съвременна ДДС система със съответните процентни ставки.

Необходимо е да бъде подобрена работата на Eurofisc; да се координират стратегиите на националните органи и Europol, Eurojust и OLAF по отношение на противодействието на измамите; както и да се въведат нови модели за споделяне на информация в реално време. Държавите-членки следва да подобрят своевременността на отговорите си на заявките за информация и надеждността на Системата на ДДС за обмен на информация (VIES). ОЛАФ и Европол следва да имат достъп до данните във VIES и Eurofisc, като държавите-членки да могат да се възползват от разузнавателната информация, за повишаване на ефикасността при противодействието на транснационалната организирана престъпност. Директивата за борба с финансовите измами и Наредбата на Европейската прокуратура (EPPO) ще допълнят и укрепят правната рамка, като значително ще засилят противодействието на измамите. Комисията и държавите-членки трябва да засилят сътрудничеството с държавите извън ЕС и да осигурят събирането на ДДС. Следва да се заложат стандарти за сътрудничество, основани на принципа на прозрачност, добро управление и обмен на информация. С цел опростяване на функционирането на Европейския бизнес, следва да извършим необходимите реформи с цел по-ефективно противодействие на измамите, премахване на административните бариери и намаляване на регулаторните цени“, заявява Неджми Али.

 

Печат Е-мейл

footerimage21

alde party logoalde party manifesto

АЛДЕ
Либерален интернационал
Либсен
Европейски парламент
ЕС

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност