Община Нови пазар

КАНДИДАТ ЗА КМЕТ 

АЙСЕЛ ИСМАИЛ РУФАДdps candidate

Айсел Исмаил Руфад е родена на 26 януари 1979 г. в град Нови пазар.

През 2002 г. завършва Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” и придобива образователно - квалификационната степен магистър по „Турска филология“.

През 2007 г. придобива  магистърска степен  по специалност „ Регулиране и контрол на социалните дейности“в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”.

През 2007 г. придобива и професионална квалификация „Разработване  и управление на проекти и програми на ЕС“.

През 2009 г. специализира „ Европейска административна практика“ към Варненски свободен университет „ Черноризец Храбър“.

Заместник кмет на община Нови пазар от 2008 година .

Семейна, с едно дете.

КАНДИДАТИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

 1. АЙСЕЛ ИСМАИЛ РУФАД
 2. ЕРДИВАН ВАСВИ МУСТАФА
 3. НОРАН КЕРИМ ТЕФИК
 4. ЮСЕИН ШАКИР ЮСЕИН
 5. НЕДРЕТ МЕХМЕД ЮСЕИН
 6. АДЕМ АЛИТ АДЕМ
 7. СЕНИХА ЗИЯ СЕЛИМ
 8. НУРТЕН ДЖЕВДЖЕТОВА АХМЕД
 9. ГАЛИНА МИЛЕНОВА СЛАВЧЕВА
 10. ЗЕЛИХА АЛИЕВА ХАСАНОВА
 11. НЕЖГЯН НЕЖДЕТ МУСТАФА
 12. СЕМРА НУДИН МУСТАФОВА
 13. ШАЗИЕ ХЮДАИМ ЮСЕИН
 14. ХАСАН ЕРХАНОВ САЛИЕВ
 15. ЕЛИС ЕТЯМОВА ХАСАНОВА
 16. ДЖЕВАТ МЕТИН АХМЕД
 17. КАДИР АХМЕД БОДУР
 18. ВЕДАТ МЕТИНОВ ВЕДАТОВ
 19. ШЕНОЛ РЕМЗИ ХАЛИЛ
 20. ЮСЕИН АХМЕД МЕХМЕД
 21. НЕДРЕТ РЕМЗИ МЕХМЕД

Печат Е-мейл

footerimage

alde party logoalde party manifesto

АЛДЕ
Либерален интернационал
Либсен
Европейски парламент
ЕС

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност