slogan21

Области

ОБЛАСТ

ОБЛАСТЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ

СЕКРЕТАР НА ОС

EMAIL

Благоевград

Ведат Хюсеин

Магбуле  Ашик

тел. 0751/60231

моб. 0879609 178

blagoevgraddpsbg

Бургас

Ахмед Мехмед

Фатме Юнуз

тел. 056/843 766

моб. 0879 545 211

burgasdpsbg

Варна

Сали Табаков

Айля Мехмед

моб. 0879 128 941

varnadpsbg

Велико Търново

Гюнай Далоолу

Илтяр Исмаилова

тел. 062/600 265

моб. 0879 128 946

velikotarnovodpsbg

Видин

Тодор Вълчев

Мария Иванова

тел. 094/600 234

моб. 0876 165 682

vidindpsbg

Враца

Борислав Банчев

Албена Николова

тел. 0882/382 632

vracadpsbg

Габрово

Ердоан Узунов

Мерджан Сюлейман

тел. 066/800 641

моб. 0879 818 015

gabrovodpsbg

Добрич

Ердинч Хаджиев

Сибел Осман

моб. 0879 818 021

dobrichdpsbg

Кърджали

Ресми Мурад

Юмюхан Юсуфова

тел. 0361/6 20 11

моб. 0879 406 480 Юмюхан

моб. 0887 916 277 Бирол Кьосеюмер

kardjalidpsbg

Кюстендил

Емил Атанасов

Александра Колева

тел. 078/551 157

моб. 0879 818 025

kyustendildpsbg

Ловеч

Сурай Велиева

Зюлфие Апостолова

тел. 068/603 088

моб. 0879 818 028

lovechdpsbg

Монтана

Тихомир Трифонов

Теодора Любенова

тел. 096/300 226

моб. 0879 827 284

montanadpsbg

Пазарджик

Юмер Хамза

Емел Гангова

тел. 034/460 148

моб. 0879 818 033

pazardjikdpsbg

Перник

Боряна Методиева

Радосвета Кирова

тел. 076/600 020

моб. 0879 818 038

pernikdpsbg

Плевен

Марио Рангелов

Мелек Салиева

моб. 0879 818 041

plevendpsbg

Пловдив

Юксел Расим

Нурджан Караджова

тел. 0882/377 420

моб. 0879 818 047

plovdivdpsbg

Разград

Мехмед Салим

Севда Хакъ

тел. 084/661 009

моб. 0879 818 051

razgraddpsbg

Русе

Дауд Ибрям

Айтен Исмаилова

тел. 082/824 096

моб. 0879 818 056

rusedpsbg

Силистра

Сезгин Галиб

Асие Назифова

тел. 086/830 028

моб. 0879 818 061

silistradpsbg

Сливен

Мустафа Мустафов

Назмие Антонова

тел. 044/625 593

моб. 0889 013 800

slivendpsbg

Смолян

Салих Аршински

Раиф Караджов

тел. 0882/368 106

моб. 0895 509 042

smolyandpsbg

София-град

Цветан Енчев

Виждан Юзеирова

тел. 02/981 65 70

моб. 0879 818 131

sofia_graddpsbg

София област

Руслан Коларов

Диана Панайотова

тел. 02/811 44 10

моб. 0879 818 099

sofiadpsbg

Стара Загора

Шендоан Халит

Севинч Хамза

тел. 042/230 124

моб. 0879 818 076

starazagoradpsbg

Търговище

Хамди Илиязов

Актер Шакирова

тел. 0601/6 36 49

моб. 0879 16 56 86

targovishtedpsbg

Хасково

Мехмед Атаман

Шенай Иляз

тел. 038/666 220

моб. 0879 818 083

haskovodpsbg

Шумен

Айсел Руфад

Севджан Алиева

тел. 054/860 636

моб. 0879 818 089

shumendpsbg

Ямбол

 

Росица Гриванова

моб. 0879 81 80 95

yamboldpsbg

Печат Е-мейл

footerimage21

alde party logoalde party manifesto

АЛДЕ
Либерален интернационал
Либсен
Европейски парламент
ЕС

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност