2 Бургас

BURGAS 467 21 480X680 VODACH Севим Али page 001

Севим Исмаил Али е роден на 13.09.1981 г. в гр. Айтос. 

Завършва своето образование в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, специалност: Химично инженерство.

Народен представител от 2017 г.

Женен

Севим Али е завършил Българско училище за политика „Димитър Паница“ към Нов български университет.

BURGAS 467 21 680X480 LISTA page 001

1. Севим Исмаил Али

2.Ешереф Кязим Ешереф

3. Фатме Хасан Рамадан

4. Ружди Хикмет Хаджен

5. Бейхан Али Мустафа

6. Хасан Абдурахим Хасан

7. Александър Георгиев Делчев

8. Елван Селяхтин Атилла

9. Хава Хюсеин Осман

10. Кадир Исмаил Ахмед

11. Мехмед Хасан Хамид

12. Хюсеин Адем Халил

13. Сезгин Хасан Кадил

14. Бехчет Ремзиев Емурлов

15. Севди Севим Емин

16. Айше Салиева Исуфова

17. Юзджан Фаик Юмер

18. Мехмед Неджатин Хюсеин

19. Ибрям Али Ибрям

20. Васил Илиев Малчев

21. Сание Сейфиева Белева

22. Асен Асенов Михалев

23. Неждет Мехмед Хюсеин

24. Джемиле Ахмед Ахмед

25. Мюмюн Мехмедов Халилов

26. Ахмед Сюлейман Мехмед

Печат Е-мейл

alde party logoalde party manifesto

АЛДЕ
Либерален интернационал
Либсен
Европейски парламент
ЕС

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност