57new


Неджми Али: Предприсъединителните фондове са инвестиция в бъдещето на Турция и ЕС

Средствата по фондовете за предприсъединителна подкрепа са инвестиции в бъдещето както за присъединяващите се страни, така и за ЕС. Макар че тези средства подпомагат нашите партньори, каквато е Турция, при осъществяването на политически и икономически реформи, те също така помагат на ЕС да постигне своите собствени цели по отношение на устойчивото икономическо възстановяване, енергийните доставки, транспорта, околната среда и изменението на климата”.

В това бе категоричен евродепутатът от АЛДЕ Неджми Али. Той се изказа по време на дискусията за „Използване на Инструмента за предприсъединителна подкрепа (ИПП) в Турция“, провела се в Пленарна зала на 30 май в Страсбург.

Според българския евродепутат, съвременният секторен подход на ИПП II насърчава структурните реформи, които дават възможност даден сектор да се трансформира и приведе в съответствие със стандартите на ЕС. По думите на Неджми Али, оценката на Европейската сметна палата (ЕСП) за предприсъединителната подкрепа за Турция показва, че тя е добре разработена, но се срещат трудности в прилагането на цялостните реформи в секторите. Оценката на действията в трите приоритетни сектора: върховенство на закона, държавното управление и човешките ресурси, разкрива една смесена картина.

„Въпреки проблемите, безспорен факт е, че без тези фондове нашите партньори в Турция биха били затруднени при изпълнение на задълженията си за членство в ЕС, като подкрепа на политическите реформи, икономическото, социалното и териториалното развитие”, посочи той.

Според Неджми Али е необходимо да бъде оценено какви биха били последиците за всички предприсъединителни фондове, ако преговорите за присъединяване бъдат замразени.  „В тази връзка, следва да се отбележи, че по ИПП II не съществуват изрични разпоредби за спиране на фондовете”, завърши той.

ФИЛИЗ ХЮСМЕНОВА СЪДЕЙСТВА ЗА РЕНОВИРАНЕТО НА ДВЕ ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ ПО ПОВОД МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ДЕТЕТО

Зам.- председателят на ДПС и евродепутат Филиз Хюсменова зарадва деца от гр. Дулово и от село Лозенец, общ. Крушари, по повод на празника им – 1-ви юни. Детските площадки на централна улица в гр. Дулово, обл. Силистра и в детската градина в с. Лозенец, обл. Добрич бяха боядисани и реновирани. Люлки, пързалки, къщички и пейки грейнаха в пъстри цветове за Международния ден на детето.

Организацията и осъществяването на събитията станаха чрез Европейските информационни центрове на Хюсменова в гр. Дулово и гр. Добрич. В общото дело се включиха и родители, деца, и служители от местните общности.

Координаторите на информационните центрове Нигяр Музаферова и Аксел Наз  поздравиха децата и родителите им от името на Филиз Хюсменова с пожелания за здраве и усмихнати дни, за  приятни приключения и успехи в училище.

image 0 02 05 96676ba66cd1fe95d2f7f451a3346f1417adf487b0173537a6df823a79b00723 V

image 0 02 05 d55b2da4651d6ad8e392faadd0bfd93756c6c50fa6170a7ec91bff350730b459 V

Илхан Кючюк: Като либерал силно подкрепям младите хора да бъдат насърчавани и да играят активна роля в обществения живот

Уважаеми г-жо Председател,

Уважаеми г-н Комисар,

Уважаеми колеги,

Бих искал да поздравя докладчика за усилията му по подготовката на този доклад. Младите хора в Европа са изправени пред множество предизвикателства в областта на образованието, пазара на труда и др. Напоследък, техният статут е отново поставен под въпрос в следствие на новите събития в ЕС като преговорите по "Брекзит", дискусиите за следващата Многогодишна финансова рамка и бъдещото на програмата "Еразмус +".

Като либерал силно подкрепям младите хора да бъдат насърчавани и да играят активна роля в обществения живот. Структурният диалог между младежките организации и институциите в ЕС и на национално равнище трябва да продължи и да се засили. Необходимо е да се съсредоточим върху подобряването на статута на младите хора в неравностойното положение, мигрантите, бежанците и всички младежи, които са изправени пред редица препятствия.

Също така, трябва да се подобри качеството на офертите по схемата за Гаранцията за младежта, да дефинираме стандартите и подобрим системата за мониторинг, докладване и изпълнение от страна на държавите-членки. Да ​​гарантираме, че средствата от Инициативата за младежка заетост се използват като допълнение към националния фонд, а не като заместител.

В заключение, държавите-членки трябва да продължат усилията си за национално прилагане и валидиране на системата и да осигурят адекватно финансиране за младите хора, за да придобиват умения и чрез неформално образование и обучение. Трябва да увеличим усилията си и да направим необходимите промени в трудовото законодателство, за да улесним прехода на младите хора от образование към заетост като същевременно вземем предвид иновациите на пазара на труда.

Неджми Али поиска адекватно финансиране на земеделието в ЕС и подкрепа за малките ферми

Сред най-важните сектори в ЕС са тези на земеделието и храните, в които са ангажирани над 60 млн. човека. Тези сектори  осигуряват продоволствената сигурност за всички граждани на Съюза. Селските райони, както и тези от тях, които са планински и отдалечени, се използват не само за производство на храни, но и в тях живеят голям брой европейци, като същевременно подпомагат и индустриите за отдих и туризъм. За тези райони трябва да се обърне особено внимание на климатичните изменения и екологичните предизвикателства.

Това заяви евродепутатът от АЛДЕ Неджми Али по време на дебатите за бъдещето на земеделието и производството на храни, които се проведоха в Страсбург на 28 май. Той се изказа в качеството си на докладчик по становището на Комисията по бюджети към Комисията по земеделие и развитие на селските райони по този доклад.

Неджми Али акцентира върху целите на Общата селскостопанска политика (ОСП) в бъдеще. Той насочи фокуса на вниманието върху подходящо ниво на финансиране в рамките на следващата финансова рамка, като по този начин следва да се осигурят достатъчно ресурси за сектора.

Според българския евродепутат, необходимо е да се извърши опростяване и модернизация на ОСП, като същевременно финансовите, контролните и одитните функции следва да се изпълняват при един и същ стандарт и при еднакви критерии във всичките държави-членки.

„И накрая, но не на последно място, справедливото разпределение на преките плащания сред държавите-членки ще даде възможност за по-бързото преодоляване на различията между отделните региони на Съюза. От съществено значение е и подкрепата за малките ферми и повишаването на ефективността на земеделието”, допълни Неджми Али.

Порталът "Ти и Брекзит" на Илхан Кючюк вече е активен

Евродепутатът започва активна работа по популяризирането на проекта сред българите във Великобритания

"Уебсайтът "Ти и Брекзит" вече е активен. Оттук нататък започвам активна работа по популяризирането му сред българските граждани във Великобритания". Това заяви Илхан Кючюк, член на Европейския парламент от АЛДЕ / ДПС, след индивидуалното си участие в предаването "Обещанието" по БНТ. При старта на втория му сезон председателят на Младежко ДПС пое ангажимент да създаде "Ти и Брекзит" - интерактивен информационен портал, където българските граждани, живеещи във Великобритания, могат да открият и получат информация относно трудовите си и образователни права след Брекзит. 

Кючюк разказа, че вече е провел доста срещи с различни организации във Великобритания, както и че се е срещнал с много наши сънародници. "Голяма част от тях се оплакаха, че получават разнопосочна информация, което значително ги затруднява", поясни той. 

"На www.youandbrexit.bg очакваме въпросите им - екип от експерти вече е на разположение и разчитам на помощта и на колеги, и на правителството, защото идеята е това да бъде дългосрочен проект, който наистина да помага и да информира, да улеснява живота на българските граждани във Великобритания", каза още Кючюк. 

С митинг в Руен ДПС отбеляза последното от Майските събития

Днес в с. Руен, община Руен пристигна председателят на ДПС Мустафа Карадайъ заедно с ръководството на ДПС и ПГ на ДПС за да отбележат 39-та годишнина на общината и паметта на жертвите на т.нар. „възродителен процес”.

„В нашата родина живеят различни етноси, които изповядват различни религии. Затова ние добре знем смисъла на думата толерантност. И никой не може да ни я отнеме.“ С тези думи се обърна към събралите се председателят на ДПС Мустафа Карадайъ.

„Рамазан е  месец на търпението, опрощението и на милосърдието. Месец Рамазан  символизира сплотеността, взаимопомощта, толерантността, берекета и братството.“ заяви Карадайъ и поздрави всички мюсюлмани с предстоящия празник Рамазан Байрам.

„В месец май си спомняме за грозните случаи през 89-та и се изпълваме с различни чувства и емоции, но нито една от тях не е омраза, не е разделение, не е противопоставяне.“ бе категоричен той.

„Още 90-та година ние очертахме пътя за развитие на нашата Родина. Почетният ни председател д-р Ахмед Доган, 90-та година каза, че мястото на България е в ЕС, но пътя за ЕС минава през НАТО. И това днес е факт. Ние сме горди, че това стана по време на управлението на ДПС. Това е потвърждение за огромния принос на ДПС по пътя на евроатлантическото развитие на България.“ заяви лидерът на ДПС.

Изпитвам гордост от  това, че имаме силата и каузата да се борим за нашата свобода, да отстояваме правата и свободите на всички граждани, заяви Мустафа Карадайъ и продължи „Изпитвам и преклонение пред всеки един, който носи тази кауза в сърцето си.“

Карадайъ каза още, че ДПС получава огромна подкрепа от либералните си партньори в Европа за отстояването на правата и свободите и демокрацията в България и на Балканите.

„Ние сме дали свидни жертви в името на правата и свободите и демокрацията. За съжаление днес в нашата родина демокрацията е в опасност и ние сме длъжни да пресечем всяка опасност пред демокрацията.“ бе категоричен председателят на ДПС.

„Ние  можем и трябва да бъдем на висотата на 89-та година, когато бяхме единни и докарахме демокрацията в нашата Родина.  Единни и мощно да защитим демокрацията в България, на Балканите и Европа” заключи лидерът на ДПС.

На възпоменателния митинг присъстваха зам.-председателите на ДПС Ахмед Ахмедов, Филиз Хюсменова, Хасан Азис и Янко Янков, зам.-председателят на ПГ на ДПС Халил Летифов, евродепутатът Неджми Али, членовете на ЦОБ Рушен Риза, Камен Костадинов и Дурхан Мустафа, народните представители  Севим Али, Ихсан Хаккъ, Велислава Кръстева, д-р Хасан Адемов, Джейхан Ибрямов, Адлен Шевкед, Ерол Мехмед, Танер Али, Хайри Садъков, Ерджан Ебатин и Сергей Кичиков, областните председатели на ДПС Бургас, Кърджали и Разград - Ахмед Мехмед, Изет Шабан и Севгин Шукри, председателят на Сдружение Балканлар гр. Картал-Истанбул и зам.-председател на Федерацията на Балканските изселници - Олджай Йозгюн, председателят на Балгьоч Ялова и представител на ДПС район Мармара Лютфи Йозгюр, председателят на Бальоч-Орхангази Хюсеинали Йетим и екупът му, кметът на община Ташкьопрю Недред Гюлен, зам.-кметът на община Къркларели Мехмед Гидер и екипът му, кметът на община Умурбей-Чанаккале Сами Яваш, Заид Йълмаз от ДПС Къркларели, представители от община Ялова и Къркларели, европейският и вицесветовен шампион по борба от Ялова Али Каялъ, кметове и общински председатели на ДПС и членове и симпатизанти на ДПС.

20180527 143421

Народните представители Велислава Кръстева и Ерол Мехмед присъстваха на официалното честване по случай 24 май

Цветя от името на ПГ на ДПС пред паметника на светите братя Кирил и Методий поднесоха народните представители Велислава Кръстева и Ерол Мехмед. Народните представители участваха в празничното шествие за официалното честване по случай 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост. След това официалните лица разгледаха изложбата "Българската ръкописна традиция през вековете" в Националната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий".

IMG 17302f5c6f5b4198ffbfdf521df5c105 V

Поздравление от председателя на ДПС Мустафа Карадайъ по случай 24 май

Ръководството на ДПС поздравява всички по случай Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Днес се прекланяме пред делото на светите братя Кирил и Методий, пред величието на словото и ценността на културата, пред неуморните усилия на всички просветители и учители.

Нека този празник ни вдъхновява за творчество и съзидание, нека никога не пресъхва любовта ни към знанието, както и поривът към напредък! Със силата на ума и вярата да продължим по своя път към „светли бъднини“!

Честит празник!

                                                                                                                       Мустафа Карадайъ

                                                                                                                      Председател на ДПС

Искра Михайлова: Възможностите за инвестиции в един регион трябва да се гледат комплексно

Регионите в Северна България са проблемни, тъй като в тях има по-малко инвестиции, имаме проблеми с образованието и с услугите, а това са характеристиките на изоставащите региони в цяла Европа. Това каза в предаването "Преди всички" председателят на Комисията по регионално развитие в Европейския парламент Искра Михайлова преди международната конференция "Инвестиции и инфраструктура в Северна България". 

"Инвестициите в инфраструктура биха могли да подобрят облика на Северна България", посочи Михайлова. Проектите за публично-частно партньорство в България обаче по думите й вървят трудно, защото има обществена нагласа, че частният интерес може да надделее над обществения, въпреки че това е една от възможностите за привличане на повече инвестиции: 

"Ако ние разчитаме само на европейските структурни и инвестиционни фондове, за да променим облика на районите в Северна България, няма да успеем. Не са толкова много тези инвестиции. Би трябвало да привличаме частни инвестиции, да изградим национален ресурс за инвестиции в тези региони, за да можем да променим нещо и затова разчитам на това да заработи Фондът за публично частно партньорство. Неслучайно днес очакваме участие от Българската банка за възстановяване и развитие, участие от управляващи органи, които работят с финансовите инструменти и възможности да обсъдим реални проекти, които имат потенциал в себе си и биха могли да бъдат реализирани". 

Северозападният регион е начело на класацията на най-бедните области в ЕС. Запитана дали прекрояването на регионите у нас и вероятното създаване на по-голям дунавски регион ще промени нещо, Михайлова коментира, че за съжаление до този момент всички усилия са насочени към това да отговорим на изискванията от статистическа гледна точка. 

"Има значение как ще планираме инвестициите за периода след 2020 година, когато в един или два статистически региона инвестициите трябва да бъдат фокусирани в направления, които водят до качествени промени", допълни тя. 

Общините алармират, че растат лавинообразно финансовите корекции по изпълнение на проектите им за сегашния финансов период. Проблемът с финансовите корекции обаче не е само на българските общини, уточни Искра Михайлова: 

"Той е свързан с изключително усложнените процедури и възможността да се дават сигнали за нарушения, които в никакъв случай не нарушават нито финансовия интерес на страната, нито финансовия интерес на Европейския съюз. Точно заради това ние се опитваме в Европейския парламент заедно с Европейската комисия да работим в посока опростяване на тези процедури, опростяване на изискванията и въвеждане на единен одиторски подход или единни изисквания на одиторите, за да няма възможност за налагане на корекции при всяка проверка на който и да е проект. Това би облекчило общините. Въобще идеята като цяло е да се облекчат крайните бенефициенти". 

"Възможностите за инвестиции в един или друг регион на Европа трябва да се разглеждат комплексно, а тъкмо това според липсва в българския подход", отбеляза Искра Михайлова, визирайки и дискусията около проекта АЕЦ "Белене": 

"Като че ли ние в България имаме способността от време на време да се ориентираме към един или друг проект и да се опитваме да внушим на обществото и на гражданите в тези региони, че реализацията на този конкретен, един-единствен проект ще бъде панацея и ще реши всички въпроси. За съжаление, това не е така. Истината е, че развитието на тези региони изисква комплексен подход, последователни стъпки и много проекти, които да се допълват един друг. Нека това да бъде, ако се реши, да бъде включително и проект за ядрената енергетика, но той трябва да бъде съпътстван с транспортни проекти, с проекти за обучение на кадри, с проекти за социална, здравна, културна инфраструктура, с проекти, които да променят облика на региона". 

Цялото интервю може да чуете от ТУК.

(БНР, 23.05.2018)

Декларация на народния представител Ерол Мехмед от името на ПГ на ДПС по случай 24 май

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И Г-ДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

Утрешният ден е най-истинският, по своята същност, и най-красивият, по своята въплътена идея,  общобългарски празник. 24-ти май е празник на просветените хора, които от векове изграждат устоите на нацията и възпитават поколенията. 24-ти май отдавна се е превърнал в ден-символ на национално достойнство, стремеж за самоопределение, многовековни традиции и общочовешка култура. Прекрасен празник е на учители и ученици, на абитуриенти, на малки и големи книголюбци, на студенти и академици, на писатели, читатели и мечтатели. Ден е на научната мисъл и творчество. Ден, в който истински се гордеем, защото „и ний сме дали нещо на света“; защото го празнуваме вече две столетия; защото си имаме своя азбука и сме писмен народ отпреди повече от хилядолетие. Това е светъл ден, който има невероятната естествена сила да обединява всички ни и именно затова е безценен одухотворяващ празник.

Двамата братя едва ли в девети век, изпълнявайки възложената им държавна мисия, са осъзнавали в пълнота епохалното си дело. Те обаче са знаели, че записаното слово съхранява паметта и пази духовността във Времето! 11 века по-късно европейците се убеждават, че братята Кирил и Методий наистина са заслужили да бъдат обявени от папа Йоан Павел II за покровители на съвременната многонационална, многоезична и цивилизована Европа. Българският народ и целият славянски свят тачат своите светци – създатели на нова азбука и защитници на човешкото право и свобода да твориш и славиш Бог на своя роден език!

Нека да е честит за всички нас този всенароден празник – духовно сказание за буквите! Нека със силата на ума и вярата да поемем по своя път към „светли бъднини“! Просвещението като процес може би е своеобразен извървяван път към храма и дано всички ние да намерим просветление и слънце „да грее вечно в душите ни“! Духовното извисяване на личността, израстването на една нация и трансформацията на държавата в обща родина, минават през езика и писмеността. „В началото бе Словото…“, то ще е и безкрайно в човешкото време.

От името на Движението за права и свободи пожелаваме на 24-ти май съзнанието ви да е в уютна удовлетвореност, защото празникът е истински, радостта ни е истинска и не избледнява в годините, а детската усмивка е красива и напълно естествена. В такива дни животът не е борба, не е война за власт, а е знание, етика, естетика и смисъл!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, четящи хора!

footerimage21

alde party logoalde party manifesto

АЛДЕ
Либерален интернационал
Либсен
Европейски парламент
ЕС

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност