ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ДПС ФИЛИЗ ХЮСМЕНОВА ОРГАНИЗИРА РАБОТИЛНИЦА ЗА СУРВАКНИЦИ

 

По повод на предстоящите новогодишни празници, зам. –председателят на ДПС и евродепутат Филиз Хюсменова организира работилница за сурвакници в детската градина на с. Фелдфебел Дянково, община Добричка. Децата в предучилищното заведение изработиха по стар български обичай автентични дрянови сурвакници. Те ги украсиха  с усукани конци, пуканки, сушени плодове, чушки и вълна, които спомогнаха за техния оригинален вид. В помощ на малчуганите се включиха техните родители и учители, както и координаторът на Европейския информационен център на Хюсменова в гр. Добрич - Аксел Наз. За усърдния си труд, всяко от децата получава като дарение от евродепутата материали за рисуване, моделиране и за различни изобразителни техники, с които да работят по време на заниманията в детската градина. Специални поздравителни слова от евродепутата ще бъдат отправени до всички жители на Фелдфебел Дянково на предстоящото общоселско новогодишно празненство.  

3

Среща на евродепутата Неджми Али и Комисаря по регионална политика Корина Крецу

На 29 ноември 2016 евродепутатът от ДПС Неджми Али в качеството си на Координатор от Групата на АЛДЕ в Комисията по бюджетен контрол на Европейския парламент домакинства среща с Комисаря по регионална политика Корина Крецу.

Повод за срещата бе предстоящото изслушване в парламентарната Комисия по бюджетен контрол на комисар Крецу относно освобождаването от отговорност на Европейската Комисия за 2015 г., а именно по раздела за регионална политика.

В рамките на процедурата по освобождаване от отговорност, съответните комисари отговарят на писмени въпроси на Комисията по бюджетен контрол в се явяват в тази комисия за участие в дискусия.Тази процедура в годините се превърна в много важен инструмент, с който се оценява как са изразходвани обществените средства и как са изпълнявани проектите на ЕС.

Неджми Али и комисар Крецу разискваха въпросите за изразходваните средства и изпълнените проекти в рамките на икономическата, социална и териториална кохезия за 2015 г. Бяха обсъдени предприетите мерки за намаляване на процента грешки, визирани в доклада на Европейската сметна палата за бюджета на ЕС 2015.

По време на срещата комисар Крецу обърна специално внимание на въпросите засягащи България и новите договори в рамките на Кохезионната политика, сключени между Европейския фонд за инвестиции и финансови посредници в страната, с цел да се подпомогнат малките и средни предприятия. Бе обсъдена възможността за съвместна инициатива за бъдещото развитие на Кохезионната политика на ЕС, която да бъде реализирана в Южна България.

Коментар на Хамид Хамид в кулоарите на НС пред журналисти

 Бързи промени на коляно в изборната система няма как да станат качествено и да успеем да ги свършим. Това каза народният представител от ПГ на ДПС Хамид Хамид във връзка с промените в ИК заради резултатите от проведения с президентските избори референдум, предаде репортер на Агенция „Фокус“ . „За промени, в който и да е закон, ако са дребни и несъществени са нужни около два месеца чисто технологично време. Ако говорим за сериозни промени в ИК, за промяна въобще на системата, е несериозно да се говори в това време“, обясни Хамид. Той изрази мнението на ДПС, че за изменение в изборната система предвид резултатите от референдума е необходима поне година, за да бъдат извършени качествено и както трябва. „Мисля, че с този въпрос трябва да се занимава 44-ото НС“, каза той и посочи, че трябва да се види каква ще бъде конфигурацията и предизборните платформи на политическите партии. „Спекулира се с това, че два милиона и половина са искали и затова трябвало да стане. Нека да чуем и другите четири милиона и половина“, заяви Хамид Хамид. По отношение на промяната в субсидиите, Хамид Хамид обясни, че тя преминава през промяна на два закона – този за политическите партии и в държавния бюджет. „Този държавен бюджет се готви още от лятото. Въобще няма предложение за промяна в Закона за политическите партии. Сами виждате, че няма как бързо да бъде променен дори и такъв въпрос за държавната субсидия“, заяви Хамид Хамид.

(Агенция "Фокус", 2.12.2016 г.)

Интер-институционална среща относно въпроси касаещи Европейската служба за борба с измамите - ОЛАФ

На 30 ноември 2016 се проведе Интер-институционална среща относно въпроси касаещи Европейската служба за борба с измамите - ОЛАФ.На срещата присъстваха представители на ОЛАФ, Надзорния комитет на Европейската служба за борба с измамите, Европейската комисия и представители на Словашкото председателство на Съвета на ЕС.

Евродепутатът Неджми Али присъства на срещата в качеството си на Координатор от името на АЛДЕ в Комисията по бюджетен контрол на Европейския парламент.

ОЛАФ разследва измами, свързани с бюджета на ЕС, корупция и сериозни злоупотреби в европейските институции и разработва приоритетни политики за разследване за борба с измамите за Европейската комисия.

По време на срещата ОЛАФ представи своите приоритетни политики за разследване (ППР) за 2016 г., като въпросът за техния принос и отчет бе разискван от присъстващите представители на изброените институции. Бяха прегледани резултатите на ППР през 2014 и 2015 година, като бе направен сравнителен анализ и отчетен приноса на тези политики. Координаторите на Комисията по бюджетен контрол поискаха повече информация от ОЛАФ, както и от Надзорния комитет на службата относно реализацията на приоритетните политики за разследване. Депутатите препоръчаха по-редовен обмен на информация и регулярен отчет относно дейността на ОЛАФ във връзка с предстоящата процедура за освобождаване от отговорност на Европейската служба за борба с измамите - ОЛАФ пред Комисията по бюджетен контрол на Европейския парламент.

 Photo 1

Евродепутатът Неджми Али: Кредитирането от Европейската инвестиционна банка достигна 75,5 млрд. евро през 2015 г. , има възможност за подобряване подкрепата към Източна Европа

 

Кредитирането през 2015 година от страна на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) е достигнало 77.5 млрд. евро. Освен за подпомагане на икономическия растеж, ЕИБ се е включила и в насърчаване на заетостта и преодоляване на младежката безработица. Банката е предоставила рекорден обем ново финансиране за малките и средни предприятия (МСП), от което са се възползвали повече от четири милиона души. През годината Банката е започнала да оперира и в рамките на новосъздадения Европейски фонд за Стратегически инвестиции (ЕФСИ).

Това бе отчетено от евродепутата от Алианса на либералите и демократите в Европа (АЛДЕ) Неджми Али по време на заседание на Комисията по Бюджетен контрол на Европейския парламент в Брюксел. Той участва в качеството си на докладчик в първата дискусия по Годишния доклад за контрол на финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка за 2015 г.

„Въпреки, че в момента има сделки на ЕИБ във всички страни-членки, има възможност за допълнително подобряване на географското разпределение на подкрепата от ЕФСИ, особено що се отнася до страните от Източна Европа”, посочи Неджми Али. По думите му, банката осигурява средства за проекти и програми в по-малко облагодетелстваните региони, често в условията на съфинансиране от фондовете на ЕС, като съдейства за привличането и на други инвеститори. Същевременно ЕИБ осигурява ежегодно осем млрд. евро заеми извън ЕС, като по този начин допринася пряко за прилагането на политиките и стандартите на Съюза по света.

„В областта на борбата срещу данъчните измами и укриването на данъци ЕИБ подкрепя позицията на Европейската комисия. Въпреки обаче прилаганите в настоящия момент безпрецедентни международни  инициативи за данъчна прозрачност, имаме ограничен набор от правни инструменти на европейско и национално равнище, които биха дали възможност на банката да наложи на своите контрагенти предложението за разкриване на собствениците на бенефициентите пред обществеността”, посочи българският евродепутат.

Пред вицепрезидента на банката Ендрю Макдауъл, Неджми Али насочи вниманието към функционирането на ръководните органи на ЕИБ, както и към възможно подобрение в трите основни области: отчетност, прозрачност и интегритет.

„ЕИБ може да направи повече, за да съдейства на институциите на ЕС за постигането на напредък в разработването на нови стандарти на корпоративна прозрачност, а не просто да се съобразява с приетата законова рамка на Съюза. Част от операциите на ЕИБ са свързани с използването на частни фондове за дялово участие. Банката финансира малките и средни предприятия чрез такива инвестиционни фондове. В тази връзка, може ли да бъде дадена гаранция, че се прилага подходяща система за предотвратяване на възможността инвестициите на ЕИБ да се озоват в данъчни убежища?”, попита Неджми Али вицепрезидента Макдауъл. Той насочи вниманието и към нивото на риска за финансиране на проекти, които не носят достатъчна добавена стойност, предвид натиска за постигане на целта от инвестиции в размер на 315 млрд. евро в рамките на ЕФСИ. Българският евродепутат не пропусна да обърне внимание и към предложението ЕИБ да изкупува т.нар. „отбранителни облигации” за финансиране на военните разходи в Европа, като наблегна на възможността това да бъде извършвано в рамките на съществуващите правила на Банката.

Неджми Али благодари на вицепрезидента на ЕИБ за изчерпателните отговори на зададените въпроси, считайки че би било ползотворно да се подобри комуникацията между банката и Европейския парламент.

„Бих искал да благодаря и на колегите си депутати за приноса им към дискусията и да ги уверя, че въпросите, които бяха засегнати, ще намерят място в Годишния доклад за контрола на финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) през 2015 г. Имайки предвид ролята на ЕИБ за финансиране на широк спектър от дейности в рамките на ЕС и извън него, както и приноса на това финансиране за икономическия растеж, за нас е важно тази институция да изпълнява дейностите си в съответствие с най-високите възможни стандарти”, посочи българският евродепутат.

alde party logoalde party manifesto

АЛДЕ
Либерален интернационал
Либсен
Европейски парламент
ЕС

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност