Председателят Мустафа Карадайъ: Правим всичко необходимо за да помогнем

Председателят на ДПС Мустафа Карадайъ е в Хитрино от сутринта, заедно със зам. председателят на ДПС Ахмед Ахмедов, народните представители Бюнямин Хасан, Хамид Хамид и д-р Хасан Адемов, кметът на Хитрино Нуредин Басри, всички общински председатели и кметове на общини от Шуменска област и съседните региони се събраха за да окажат подкрепа на пострадалите.

 

ДПС ОБЯВЯВА КАМПАНИЯ ЗА НАБИРАНЕ НА ДОБРОВОЛЦИ И КРЪВОДАРЯВАНЕ

Движението за права и свободи обявява АКЦИЯ ЗА НАБИРАНЕ НА ДОБРОВОЛЦИ, които да окажат помощ на пострадалите при инцидента в с. Хитрино. Желаещите могат да се обадята на тел. 0879 818 002. Координатор на акцията е зам.-председателя на ДПС Ахмед Ахмедов, който е на мястото на инцидента в Хитрино. Както и  кампания на Младежко ДПС ЗА КРЪВОДАРЯВАНЕ, всеки  който желае да дари кръв може да се свърже с обласния председател на Младежко ДПС Шумен Сали Бейхан - 089 5079797.

Движението за права и свободи изказва съболезнования на близките на загиналите при взирава в с. Хитрино и съпричастност към десетките пострадали

Движението за права и свободи изказва съболезнования на близките на загиналите при взирава в с. Хитрино и съпричастност към десетките пострадали. Призоваваме всички да се обединим и да окажем помощ на всички жители на с. Хитрино.

Неджми Али: Ускорен икономически растеж и увеличена заетост в Европа могат да бъдат постигнати само с премахване на всички бариери пред бизнеса

“За да бъде ускорен икономическият растеж и се увеличи заетостта, е необходимо да бъдат премахнати всички бариери пред бизнеса. Същевременно следва да бъде въведена една съвременна и опростена данъчна система, която да способства за значително ограничаване избягването на плащането, както и укриването на данъци. Това би осигурило достатъчен финансов ресурс както за отделните държави-членки, така и за общността като цяло.” - това заяви евродепутатът Неджми Али от ДПСвъв връзка с дискусията по Европейския семестър за координиране на икономическата политика в контекста на подготвеното от Европейската комисия „Годишно изследване за икономическия растеж за 2017 г.“, в качеството му на докладчик от АЛДЕ по време на заседание на Комисията по бюджети на Европарламента на 08 декември 2016 г. в Брюксел.

Годишното изследване за икономическия растеж за 2017 г. поставя акценти върху основните икономически приоритети на Съюза и предоставя на държавите-членки на ЕС политически указания за следващата година на базата на стратегия в три области: инвестиции, структурни реформи и фискална консолидация.

Евродепутатът отбеляза също, че “В уводната част на изследването са изброени редица позитивни развития в ЕС, на чиято основа може да се направи общ извод, че след втората половина на 2014 г. Съюзът се движи в посока на икономическо възстановяване. Независимо от това обаче, икономическият растеж е доста скромен, под пълния си потенциал. През следващите няколко години можем да очакваме забавяне на растежа поради комбинация от редица негативни фактори като: очакваното нарастване на цените на енергията, липсата на инвестиции, демографските изменения и негативните тенденции в международната търговия и растежа на развиващите се икономики.”

По време на изказването си Неджми Али обърна специално внимание към няколко въпроса, които биха повлияли съществено на развитието в рамките на ЕС:

По отношение на Инвестиционния план за Европа евродепутатът сподели виждането, че : “Въпреки, че резултатите от изпълнението на Плана са предимно положителни, общото разбиране е, че има нужда този план да бъде преконфигуриран. В сегашният си формат, той е недостатъчен за осигуряване на дългосрочен икономически растеж и нужните инвестиции на ниво ЕС, за да могат повече държави-членки да се възползват от него“.

По отношение на резултатите от неконвенционалната парична политика на Европейската централна банка (ЕЦБ) евродепутатът отбеляза, че инфлацията остава далеч под заложената цел въпреки усилията, водещи до слабо нарастване на хармонизирания индекс на потребителските цени и предложи: “ В този случай един от възможните варианти е удължаване на програмата за количествени облекчения. Същевременно обаче, ако причината за не постигане на инфлационната цел е тази, че паричната политика е стигнала възможните си граници, трябва да се помисли за по-активни и координирани фискални политики

В подкрепа за формирането на Съюз на капиталовите пазари Неджми Али подчерта необходимостта от преодоляването на ограниченията на фрагментираните и гравитиращи около банките капиталови пазари в Европа, както и допълването на банковото финансиране с по-интегрирани капиталови пазари, което ще подпомогне отключването на капитали в рамките на Съюза.

Евродепутатът обърна специално внимание на така чувствителния проблем, не само в България но и в цяла Европа, касаещ борбата срещу младежката безработица: “следва да посветим повече усилия за модернизиране на образованието и професионалната подготовка в рамките на Съюза. За да бъдат конкурентоспособни на пазара на труда, младите хора трябва да притежават не само основни познания, но също така, технически и предприемачески умения на високо ниво“.

 

Въпрос от народния представител Дурхан Мустафа

Въпрос от народния представител Дурхан Мустафа относно издадено разрешение № 455/14.07.2016 г. от министъра на енергетиката за проучване на строителни материали - подземни богатства в местността "Мерата", в непосредствена близост до селата Габерово и Дъбник, общ. Поморие, обл. Бургас.

 

 

Д-р Тунчер Кърджалиев, заместник-председател на парламентарната група на ДПС: Това управление е апотеоз на лицемерието

 

-         Г-н Кърджалиев, как ще коментирате, че в сряда (7 декември) премиерът вече в оставка Бойко Борисов отново не уважи Народното събрание и не дойде на блиц контрола?

-         - Ние реагирахме на това, защото се превърна в стандарт, в норма на общуване между парламента и премиера в оставка. Аз лично се каня да задам въпрос за политиката на здравеопазването отдавна и затова следях присъствието му. Със сигурност знам, че през 2016 г. дойде само 2 пъти – през февруари и юни месец, а през останалите – ни игнорира. Премиерът се отнася с пренебрежение, дори - с презрение към парламента и към парламентаризма. Не случайно навремето беше казал и онази тежка квалификация за "безделниците". От друга страна, той демонстрира винаги в своите изяви сериозна доза нарцисизъм. Ако се умираше от скромност, Бойко Борисов щеше да е безсмъртен. Всичко това е проявление на популизъм и високомерие. А популизмът и високомерието, в съчетание с користни цели са врата към паралелен свят на мечти и илюзии, но далече от действителността.

-         Смятате ли, че има политическа криза в България?

-         Ние от ДПС, още от лятото излязохме с призив за предсрочни парламентарни избори. Преди първия тур на президентските избори категорично казахме, че те нямат алтернатива през пролетта на 2017-а. Смятам, че сега е налице класическа парламентарна и политическа криза. Опитът на ГЕРБ и сателити от 2014 година да управляват е политическа проекция на едно уморено от прехода, на едно обезверено в идеологически аспект, скептично за бъдещето си общество. В началото стартът беше впечатляващо емоционален, ГЕРБ и другите показваха морално преимущество и бяха олицетворение на чистата съвест. Синдромите на самодостатъчност и всепозволеност тогава бяха  актуални. След това се оказа, че демокрацията е имитационна и тя много зависи от един-единствен човек. Стигна се дори до управление на цената на компромиси и/или ултимативни зависимости от ултранационалистите в парламента – неминуемо с фундаментална промяна на ценности. Нещо повече - демокрацията се противопостави на реда, на сигурността. Приеха се редица норми и закони, които преминаха прага на допустимост в съвременна Европа, за да се нарича това управление демократично. В последните месеци, особено пък отчитайки тясната колаборация с Патриотичния фронт и резултата от президентските избори, се стигна до откриване на пълната истина, а именно:

Това управление вече реално не може да съществува ! Това управление е прокарало толкова много нови разделителни линии върху старите, че се е превърнало в апотеоз на политическото и личностно лицемерие. Има безпрецедентна криза на толерантността в страната, словото на омразата се превърна в норма на публично общуване и прави обществената среда токсична, човеко - ненавистническата политика набираше инерция в името на ефимерен коалиционен комфорт и т.н., и т.н. Все теми към които имаме култивирана във времето партийна чувствителност. От само себе си ситуацията се разгърна като основа на точно такава политическа криза, довела до обреченост в дългосрочен план на управлението.

ДПС беше премерена опозиционна сила. В този смисъл ние подкрепяхме това, което беше в унисон, в хармония с нашия политически ценностен модел и идеология и отричахме всичко друго. Тръгваме на избори и в това сме много категорични от ДПС – без условия, без колебания и без задкулисни игри.

-         Значи, казвате, че друго правителство в този паралмент не може да има. Президентът трябва да назначи служебно такова. Но от вашата партия казаха, че той няма морално право и Бойко Борисов трябва да управлява в оставка до януари?

-         Аз с известна условност бих използвал определението, че няма морално право. По презумпция „морално” и „неморално” са ценностни квалификации, които се използват в ежедневната комуникация между хора, личности. В политиката това определение няма същия смисъл.

Добра власт по презумпция няма. Тя става добра под действие на гражданско общество, въздействие на опозиция, на медийни критики и т.н.. В този аспект, отчитайки всички реалности, всичко, което се случи в последните няколко месеца, и най-вече в последния, мисля, че пътят към изборите е без алтернатива. Кой как ще трасира пътя си и ще се реализира на тях, това е пък вече съвсем друга тема. В този контекст си позволявам едно отклонение от въпроса ви. Прави ми впечатление, откроявам отново позната вербална стратегия на ГЕРБ или по - точно на Бойко Борисов (класическа негова стратегия !). Посланието и то - изказано по инфантилен начин е: „идва нещо много лошо след мен” и то цели отново едно единствено нещо  –  народът да поиска същото управление пак и пак, т.е. неговото управление. А стабилността се оказва камуфлаж и фикция…

Честно казано, в детайли не смея да прогнозирам какво ще се случи. Разбрахме, че президентът е решил да даде третия мандат на Реформаторския блок. Не смея също и да съм уверен в поведението на тези, които биха ги подкрепили - ГЕРБ и Патриотичния фронт. Ако ГЕРБ пак смени позиция и декларира подкрепа, това ще е обръщане вече през 180 на 360 и пак – на 540 градуса...Само по себе си това е, меко казано, смущаващо послание за избирателя – няма общество, което да го „преглътне” и деклараторът да остане „ненаказан”. Не вярвам да се случи. По-скоро, през януари ще има разпускане на парламента и в началото на пролетта очаквам избори.

-         Протестният вот, който събра ген. Румен Радев, ще се пренесе ли и върху БСП на предсрочни избори?

-         Не бива механично да се транспонира един вот от един вид избори, в друго време, върху други по вид избори. В този смисъл, ако трябва да прогнозирам към днешна дата, очаквам в началото на пролетта паритет между двете основни партии в българския политически живот. Но чак такова умопомрачително и водещо до срам и скрупули за управляващата в момента партия, доминиране на опонента от ляво, не очаквам да се случи. Вотът за Радев беше вот на избирател, който даде оценка не просто на партията, която инициира тази кандидатура, а и в чисто персонален план - на мажоритарния профил, личността, ако щете - мъжкото и достойно поведение на новия президент. На БСП и обкръжение им е необходима доста сериозна предизборна работа, за да постигнат дори и половината като електорален дял в съпоставимост с отминалия президентски вот.

-         Можем ли да кажем, че този път имаме избран президент без решаващата намеса и накланяне на везните от ДПС?

-         Възможна е и такава интерпретация по отношение на ДПС. Вижте, ние никога не сме били със самочувствието на партия, която априори диктува всички събития и обстоятелства в българския политически живот. Но с основание през тези 26-27 години, базирайки се на житейски и политически опит, можем да твърдим, че сме били незаобиколим политически субект. Вярно е, че ако анализираме вота на втория тур на президентските избори, на пръв поглед, нашето влияние не е решаващо, не е определящо президента. Но пък има близо милион разлика между двамата претенденти и в тази разлика достойно място заема и нашата подкрепа. На президентски избори работим по този начин и в никакъв случай не оценяваме нашия резултат като слаб или поне - не по-слаб от други президентски избори. Приемаме, че по презумпция вотът на народа не се оспорва и трябва да се приеме такъв, какъвто е. Правим точно това.

-         Смятате ли, че Ердоган наистина може да изпълни заплахата си и да пусне вълната от бежавци през границата ни? Въобще, тази тема ли ще бъде като камък на шията както на сегашното, така и на бъдещото правителство?

-         Трудно ми е да прогнозирам. Още повече - непознавайки в детайли профила на Ердоган като политик, а също и злободневните теми, които се отнасят до съвременната турска политика. Все пак се надявам, че разумът ще доминира и оценявам хипотезата за отприщването на тази бежанска вълна в комплексния анализ на всички сложни взаимоотношения, въпроси и актуални обстоятелства, касаещи комуникацията между Европейският съюз и Турция. Неминуемо трябва да се отчете и давлението на великите сили в този процес. Ако от този аспект се опитаме да потърсим логика в действията, а от там и да предвидим събитията, не би трябвало да се случва. Обективната истина е, че това би бил много сериозен проблем не само за България, но и за ЕС.

-         Защо вашата партия е твърдо против мажоритарна избирателна система, след като тя би ви облагодетелствала в смесените райони?

-         Може би преди това трябва да кажа друго – нашата оценка по отношение на референдумите. ДПС беше против трите въпроса на провелия се референдум.

Първо,  емпиричната страна - 2,5 млн. хора са казали "да", но за мнението на останалите 4-5 млн. можем само да гадаем.

Второ, според мен  референдумът е най-демократичният „дискриминационен” инструмент за отнемане на права от, най-общо казано, малцинствени общности. Тук не визирам непременно критериите национална, религиозна и етническа принадлежност. Тук визирам и културни, езикови, професионални, дори полови и т. н. други критерии. Тоест, в този аспект референдумът е антагонистичен елемент на другата популярна съставна част на демокрацията, а именно- плурализма. Мнозинството определя правила, които могат и да ощетят останалите. За да не се случи е необходимо зряло демократично общество.

Трето,  не приемам манипулативните тези на онези - понякога недопустимо цинични - шоумени, представящи се от името на народа.

Заключението е, че не само темата с мажоритарния вот, но и другите две теми не са в интерес на целокупното българско общество. По отношение на мажоритарния вот има и друг елемент. На този етап, изкуственият паралел на българската демократична действителност с тази, която е в другите европейски развити държави, е нелеп. Мажоритарният избор изглежда привлекателен на база тезата ми в началото - че управлението на ГЕРБ е олицетворение на едно уморено от прехода, иидеологически обезверено и скептично за бъдещето общество. Генералната истина е, че никой в България не търси вече „спасител”, а „отмъстител”. Затова мажоритарния избор има привърженици…

Има и друг поглед, но аз не го споделям: при такъв тип политически кризи, на народа трябвало да се даде всичко, което си мисли, че желае - за да се отврати и да се върне после към нормалността…

Според  ДПС мажоритарния избор не може да е „панацея” за решаване на обществените недъзи. Всичките си последни твърдения казвам, с ясната убеденост (тя се потвърждава и от експерти), че ДПС не би загубило традиционната си политическа представителност, в чисто механичен план, от едни мажоритарни избори. Демокрацията или поне – моето разбиране за нея ме карат да съм толкова откровен…

(в. Банкер, 09.12.2016 г.)

Неджми Али: Приоритет за Европейската комисия е прилагането на най-добри практики в управлението

От изключителна важност е прилагането на най-добрите практики в процеса на управление на Европейската комисия. В настоящия момент обаче се наблюдава несъответствие между най-добрите стандарти на управление и реалната практика в Комисията, която от своя страна приема препоръките по този повод и декларира готовност да продължи работата по реализация на предложенията.

Така евродепутатът Неджми Алив качеството си на докладчик от АЛДЕвзе отношение по темата „Управлението в Европейската комисия - добри практики?”, която бе на дневен ред вКомисията по бюджетен контрол на Европеския парламентслед доклада от страна на Европейската сметна палата, засягащ въпросите на управлението в Европейската комисия.

Неджми Али насочи вниманието върху отговорностите на ЕК в разработването на средносрочни стратегии, подготвката на законодателни предложения, създаването на правила и регламенти, изготвянето на бюджета на Европейския съюз, както и осъществяването на контрол върху прилагането на Договорите и законодателството. „Тези правомощия и функции са ключови за постигане на крайните резултати при разходването на милиарди евро в рамките на Съюза. Докладът на Европейската сметна палата (ЕСП) представя разнородна картина. В общи линии правилата и структурите, заложени преди години от Комисията, до голяма степен отразяват най-добрите практики от това време. Междувременно са били предприети някои действия с цел да се отрази развитието на тези практики. Препоръките за евентуално включване в годишния доклад за освобождаване от отговорност са напълно коректни, и ако се прилагат по подходящ и навременен начин, те биха могли да доведат до оптимизиране на управлението на Комисията и като следствие да се подобри резултатът от работата й при използване на наличните ресурси”, посочи Неджми Али.

Почетният председател д-р Ахмед Доган получи приз за сътрудничество между Руската Федерация и Република България в областта на духовното сближаване на двата народа

Почетният председател на ДПС д-р Ахмед Доган бе удостоен с награда отБлаготворителния фонд за социални инициативи "Народное Единство " – Русия във връзка със сътрудничеството между Руската Федерация и Република България в областта на духовното сближаване на двата народа.

На церемонията по връчването на наградата д-р Доган отправи писмо-благодарност за високия приз до г-нПавел Журавлев, ръководител на Представителството на Россотрудничество в България и директор на Руския културно-информационен център в София.

                                               До г-н Павел Журавлев

                                                                         Ръководител на Представителството на

                                                               Россотрудничество на България,

                                                            Директор на Руския Културно-

                                                                 Информационен Център в София

Уважаеми госпожи и господа!

Дълбоко съм трогнат от номинирането ми за награждаване във връзка със сътрудничеството между Руската Федерация и Република България, особено в областта на духовното сближаване на народите ни!

В живота ми няколко пъти ми се е случвало да не приемам или да се отказвам от национални или международни награди. Но в конкретния случай за мен е въпрос на чест, че изобщо сте обсъждали името ми. Защото в духовното си битие съм школуван в мисловното пространство на Западно-европейската философия, но съм закърмен с екзистенциалната темпоралност на Руската класическа литература. И съм убеден, че който не разбира Широката Руска Душа, не схваща и смисъла на Голямата Руска Земя.

Тъкмо затова може би Русия няма „граници”. Тя винаги е била в друго измерение.

Именно затова, в актуалното ни политическо време Русия се възражда не само като геополитически Баланс, но и като Алтернатива за гарантиране на сигурността и мира в планетарен мащаб.

                                                                          С чест и почитание:

                                                                       А. Доган (подпис)

snimka PISMO

Искра Михайлова откри изложба "Либералните партии в Европейския парламент, част от групата на Либералите и Демократи за Европа" в гр. София

На 04.12.2016 г. евродепутатът Искра Михайлова откри изложба "Либералните партии в Европейския парламент, част от групата на Либералите и Демократи за Европа" в гр. София.  В рамките на един месец изложбата бе представена и в други градове в страната като Търговище и Стара Загора.

9Z3A8869

Евродепутатът Илхан Кючюк:трябва да се противопоставим на радикализaцията чрез насърчаване на толерантността

По повод Международния ден за правата на човека евродепутатът на ДПС и Вицепрезидент на АЛДЕ Илхан Кючюк събра либерали от цял свят на форум в Брюксел. Събитието на тема „Свободата на вяра в ерата на радикализация“ бе организирано с подкрепата на Либералния интернационал и фондация „Фридрих Науман“ и в него участие взеха представители от Европа, Азия, Северна Америка и Африка. 

„Ние либералите трябва да се противопоставим на радикализaцията чрез насърчаване на толерантността, информираността, човешките права и социалното включване. Необходимо е да изграждаме мостове между религиозните общностите, за да премахнем усещането за различие и отчуждение сред мигрантите и малцинствата. Необходимо е да насърчаваме образованието и заетостта, за да се спре разпространението на радикализация.“, заяви Кючюк в своята реч.

В първата част от събитието участниците посетиха станалия известен през последните месеци, с високите си нива на радикализация, квартал Моленбек. На дискусия с кметицата на общината Франсоа Шепманс бяха обсъдени факторите и причините, които подтикват млади хора да изпаднат в агресивната радикализация. Тя направи обстоен анализ на случващото се от 90-та година насам и запозна участниците с мерките и политиките, които общината прилага за превенция и интеграция след атентатите.

По време на втората част, която се проведе в Европейския парламент, специална награда от Либералния интернационал за принос към демокрацията и свободата на изразяване получи съпругата на саудитския блогър Раиф Бадауи. Участници във форума бяха единодушни, че се нуждаем от нов импулс на международната сцена и различен отговор на насилието и погазването на човешките права. Нееднократно се подчерта ролята на регионалните участници, отвъд рамката на традиционната помощ на атлантическите партньори, като ключов инструмент за справяне с насилието и радикализацията.

20161206 LI HR meeting 28

 

alde party logoalde party manifesto

АЛДЕ
Либерален интернационал
Либсен
Европейски парламент
ЕС

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност