Народно събрание

Обръщение на почетния председател на ДПС д-р Ахмед Доган към XI-та Национална конференция на ДПС

Уважаеми гости от страната и чужбина!

Уважаеми делегати на XI-та конференция на Движение за права и свободи!

Скъпи депесари!

Живеем в сложно, много динамично и непредвидимо геополитическо време…

НАТО, ООН и всички други ангажирани международни институции, все още не могат да намерят нужните преговорни инструменти за спиране на войните в Украйна и Близкия изток. Всеки ден сме свидетели на многобройни човешки жертви, включително и деца, които напускат живота без да са наясно с каквото и да е обяснение за това, което им се случва. Но оставят в душите на близките си желание за мъст и омраза към причинителите на тяхната болка. Мотивите за отплата се прехвърлят на следващото поколение, както и семената на раздора и последващите конфликти и кръвопролития…

         Не е без значение да отбележим, че и двете войни са братоубийствени!

Забележително е, че легитимните представители, които съблюдават световния ред, все още не могат да намерят „приемливо решение“ за стопиране на тази човешка трагедия, която предизвиква и огромна хуманитарна катастрофа. Тази картина е част от образа на нашата цивилизация през 20-те години на XXI век.

         Уважаеми дами и господа, съвсем накратко, но пунктуално, искам да привлека вашето внимание към три въпроса:

         - първо - евентуалните промени в НАТО и проблемът за сигурността на Европа;

         - второ - предизвикателствата, свързани с предстоящите избори за ЕП;

         - трето - смисълът на идеята за двама председатели на ДПС в актуалния контекст.

         Надявам се, да се съгласите с мен, че основният проблем на нашето време е мирът и сигурността на Европа, света и на всеки един от нас в нашето ежедневие.

В този ред на мисли, първо, нека да опресним общото ни впечатление от директната „политическа безпардонност в позицията на Доналд Тръмп за „настоящето и бъдещето на НАТО“. Той каза нещо просто, но стратегически важно за  Европа: “всеки трябва да си плати сметката за сигурността, която получава от САЩ!” Така той положи Прагматизма като фундамент на колективната сигурност, респективно, и като принцип на партньорските отношения в Алианса. Тази „гореща новина“ за часове обиколи планетата и събуди европейските елити от инерциалната дрямка на „комфортната сигурност“, в която те витаеха десетилетия наред. Това изказване изкара на показ, като на пазар, нашите съзнавани и несъзнавани съмнения и опасения за мира и сигурността на целия ни геополитически ареал. Разбира се, това шоково въздействие се отрази върху цялото публично възприятие и ни показа, колко бързо се променя светът, в който живеем. Тази ситуация ни демонстрира и нещо много важно: нашето световъзприемане не е готово за подобни радикални промени на представите ни за мир и общата ни сигурност. Това е сигурна индикация, че светът се променя по - ускорено от нашите стереотипи на възприятия за него! Тоест ние изоставаме от света, който сме изградили. Светът се развива по - бързо от нас!

         Разбира се, този тренд на „преосмисляне на целите и задачите на НАТО“ е в активна проектна фаза от последните 5 - 6 години. Въпрос на време е това да се случи, независимо кой ще бъде президент на САЩ, нито пък дали това се харесва на Европа или не!

         Истината е, че Европа трябва да преосмисли ролята си на „втора цигулка“ в колективната ни сигурност и да направи адекватни на геополитическите реалности инвестиции в собствената си способност за отбрана. Във всички случаи сигурно ще има и нов прочит на Северно-атлантическия договор. Според мен, изборът ни на евроатлантизма ще продължи да бъде актуален, но с явно или неявно преформатиране, на отговорностите между страните членки, с предефиниране на ролята на някои от тях за общата сигурност на Европа. Този процес е необратим и не зависи от нашата воля. За съжаление той вече е започнал и реакцията на Европа е закъснителна, но с добър проспект за развитие. Тъжно е да се каже, че следващите 10 - 15 години, а може би и повече, ни очаква бясна милитаризация на света, включително и на Европа, като ветеран на превъоръжаването. Не мога да намеря подходящи думи как да кажа на младите хора, че в обозримо бъдеще желанието ни да живеем с идеята на „романтичния хуманизъм“ или в „общество на здравия разум“, с принципите на „силата на правото“ и на моралните императиви, ще бъде с ограничени опции в техния живот.

         За ДПС предстоящите евроизбори ще бъдат тест за реформиране и готовност за участие в политическия живот на България и в ЕП. Всички знаем, че на евроизборите гласува предимно твърдият ни електорат. Вашата задача е да разширите периферията, да покажете тежестта и престижа на ДПС на фона на властовите недоразумения и „ротации“ на управляващите. Трябва да ни е ясно, че едни предсрочни парламентарни избори по формулата „2 в 1“ може допълнително да дестабилизират страната и да предизвикат наказателен вот с непредвидими последици.

         В следващия ЕП много често ще се говори за „национална идентичност“, „национален суверенитет“ и за „национални интереси“… Ако в САЩ изолационизма вземе превес във външната й политика, пронационалистическите партии в Европа ще се очертаят като естествени политически партньори на консерваторите. Тази възможна политическа перспектива поставя под въпрос сегашния статут и профил на ЕС, както и неговата цялост.

         Уважаеми съмишленици, съпредседателството по дефиниция е контрапункт на едноличните решения, затова означава дебат в колективните органи на всяка организация и взимане на общи решения. Когато това не е възможно поради наложителна оперативност за едно или друго действие или позиция, двамата председатели решават на тяхна отговорност какво да предприемат. Съпредседателството се налага като политическа форма на лидерство в различни европейски страни, включително и в България. Тази формула включва както еднопартийни, така и коалиционни формати.

В конкретния случай, идеята за двама председатели на ДПС има три основни причини:

- първо -  борбата за спазване и защита на нашите права и свободи, благодарение на което ние сме това, което сме в България и в европейското политическо пространство, е неизменен стратегически приоритет на ДПС;

- второ -  последните години ДПС разширява електоралния си периметър, което предполага и обновяване на нейния политически образ, с адекватно електорално представителство;

- трето -  ДПС  има нужда да съживи и активира модела си на работа с реалните хора и местните партийни структури, както и в решаването на нововъзникващите проблеми на хората от местната власт.

Ако този постоянен ангажимент към нашите избиратели не се превърне в приоритет за ДПС, перспективата да се превърнем в бутикова платена партия е сигурна!

         Поради тези важни съображения, предлагам на вниманието на XI-та Национална конференция на ДПС, гласуването на двамата кандидати за председатели да бъде в пакет, тоест едновременно. Така новата парадигма на лидерството в ДПС  ще демонстрира и единството на партията.

         Скъпи депесари!

         Свидетели сме на генезиса на многополюсен геополитически свят, за което говоря повече от 10 години.

          Въпреки сътресенията и несигурността, които тепърва ще ни се наложи да преживяваме, ние живеем в изключително интересно време.

         Пожелавам ви да превърнем МИРА, СИГУРНОСТТА И ПРОСПЕРИТЕТА на всички в лична мотивация за живот на всеки един от вас!

         Така светът ще изглежда по-надежден за нас и за нашите деца.

         Бъдете живи и здрави!

         Винаги ваш: А. Доган

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yurt içinden ve yurt dışından gelen değerli konuklar!

Sayın Hak ve Özgürlükler Hareketi XI. Ulusal Kongresi delegeleri! 

Kıymetli depeseliler! 

Karmaşık, çok dinamik ve öngörülemez jeopolitik çağda yaşıyoruz …

NATO, BM ve geri kalan tüm paydaş uluslararası kurumlar Ukrayna ve Ortadoğu’daki savaşların sona erdirilmesine ilişkin gerekli müzakere araçlarını henüz bulamıyorlar. Her geçen gün çok sayıda can kaybına tanıklık ediyoruz ve bunların arasında başlarına gelenler hakkında herhangi bir açıklamaya bile sahip olamadan hayatı terk eden çocuklar da var. Ancak bu çocuklar akrabalarında acılarının sebebi olan kişilerden intikam arzusu ve nefret duyguları bırakmaktadır. Öç gerekçeleri, nifak tohumları ve müteakip çatışmalar ve dökülen kanlar gibi, bir sonraki nesle devrediliyor.      

Her iki savaşın da kardeşler arasında savaş olduğunun altını çizmek manidardır.

Dünya düzenini gözetleyen meşru temsilcilerin devasa insani felakete de yol açan bu insani dramın sona erdirilmesi için hala “kabul edilir çözüm” bulamıyor olması etkileyicidir. Bu manzara XXI. asrın 20-li yıllarındaki medeniyetimizin sahip olduğu görünümün bir parçasıdır. 

Sayın bayanlar ve baylar, çok kısa bir şekilde, ancak maddeler halinde dikkatinizi üç konuya çekmek istiyorum : 

- bir, NATO’da yapılacak olası değişiklikler ve Avrupa’nın güvenliği ile ilgili sorun ; 

- iki, kapıya çalan AP seçimleriyle ilgili meydan okumaları ;

- üç, bu güncel bağlamda HÖH’ün iki Başkan fikrinin anlamı.

Umarım kabul edeceksiniz ki, çağımızın temel sorunu barış ve Avrupa’nın, dünyanın ve her birimizin günlük yaşamındaki  güvenliğidir. 

Bu bağlamda öncelikle Donald Trump’un “NATO’nun günümüzdeki durumu ve geleceği”ne dair görüşündeki dolaysız “siyasi küstahlığının uyandırdığı müşterek intibamızı tazeleyelim. Trump çok basit, ancak Avrupa açısından stratejik öneme sahip bir şey söyledi: “herkes ABD’den aldığı güvenliğin faturasını ödemelidir!”. Böylece Trump Pragmatizmi kollektif güvenliğin temeline yerleştirdi ve dolayısıyla NATO içindeki partnerlik ilişkilerinin ilkesi haline getirdi. Bu “sıcak haber” birkaç saat içinde bütün gezegeni dolaştı ve Avrupa’nın elitlerini on yıllar boyunca gezindikleri rölanti halindeki “konforlu güvenlik” uykusundan uyandırdı. Bu konuşma bütün jeopolitik alanımızın barışı ve güvenliğine dair bilinçli ve bilinçsiz şüphe ve korkularımızı pazara çıkarırmışçasına görücüye çıkardı. Elbet, bu şok etkisi kamu tüm algılamasının tamamını etkiledi ve içinde yaşadığımız dünyanın ne kadar hızlı değiştiğini gösterdi bize. Bu durum bize çok önemli bir hususu da gözler önüne serdi: dünyayı algılama biçimimiz barış ve müşterek güvenliğimize dair tasavvurlarımızda böylesine radikal değişikliklere hazır değil. Bu husus dünyanın dünyayı algılama kalıplarımızdan daha hızlı değiştiğine dair kesin bir emaredir! Yani, biz kurduğumuz dünyanın gerisinde kalıyoruz. Dünya bizden daha hızlı gelişiyor!         

Elbette bu "NATO'nun amaç ve görevlerini yeniden gözden geçirme" eğilimi son 5-6 yıldır aktif bir proje aşamasındadır. ABD başkanı kim olursa olsun ya da Avrupa'nın hoşuna gitse de gitmese de bunun gerçekleşmesi zaman meselesi!

Gerçek şu ki, Avrupa'nın kolektif güvenliğimizdeki "ikinci keman" rolünü yeniden gözden geçirmesi ve kendi savunma kabiliyetine jeopolitik gerçeklere uygun yatırımlar yapması gerekiyor. Her halükarda Kuzey Atlantik Antlaşması'na yeni bir bakış açısı mutlaka olacaktır. Bana göre, Avrupa-Atlantizmine yönelik tercihimiz güncel olmaya devam edecek, ancak üye ülkeler arasındaki sorumlulukların açık veya örtülü olarak yeniden biçimlendirilmesi ve üye ülkelerden bazılarının Avrupa'nın ortak güvenliğine yönelik rollerinin yeniden tanımlanmasıyla birlikte. Bu süreç geri dönülmez bir süreçtir ve bizim irademize bağlı değildir. Ne yazık ki bu süreç çoktan başladı ve Avrupa'nın reaksiyonu geç kalıyor, ancak iyi bir gelişim potansiyeline sahip. Önümüzdeki 10-15 yıl içinde ve belki de daha fazla, silahlanma konusunda gazi olan Avrupa da dahil olmak üzere dünyanın hızlı bir şekilde silahlanacağını söylemek üzücüdür. Gençlere, öngörülebilir gelecekte "romantik hümanizm" fikriyle veya "sağduyulu bir toplum" içinde, "kanunun gücü" ilkeleri ve ahlaki zorunluluklarla yaşama arzumuzun hayatlarında sınırlı seçeneklere sahip olacağını anlatacak uygun kelimeler bulamıyorum.  

HÖH açısından yaklaşan Avrupa seçimleri reformun ve Bulgaristan'ın ve AP'nin siyasi yaşamına katılmaya hazır olmanın bir sınavı olacak. Avrupa parlamentosu seçimlerinde ağırlıklı olarak siyasi tabanımızın oy kullandığını hepimiz biliyoruz. Göreviniz çevreyi genişletmek, iktidar anlaşmazlıkları ve yöneticilerin "dönüşümleri" fonunda HÖH’ün ağırlığını ve prestijini göstermektir. "2'si 1 arada" formülüne dayalı erken parlamento seçimlerinin ülkeyi daha da istikrarsızlaştırabileceği ve sonuçları öngörülemeyen cezalandırıcı mahiyetli bir seçim sonucuna yol açabileceğini açık bir şekilde bilmeliyiz. 

Bir sonraki AP'de "ulusal kimlik", "ulusal egemenlik", "ulusal çıkarlar" çok sık konuşulacak... ABD'nin dış politikasında izolasyonculuk ön plana çıkarsa, Avrupa'daki milliyetçi partileri muhafazakarların doğal siyasi partnerleri olarak ortaya çıkacak. Bu olası siyasi perspektif, AB'nin mevcut statüsünü ve profilini ve bunun yanı sıra bütünlüğünü tehlikeye sokacak.

Kıymetli fikirdaşlarım, eş başkanlık tanımı gereği bireysel kararlara karşı bir duruştur, dolayısıyla her bir kuruluşun kolektif organlarında tartışma ve ortak kararlar alma anlamına gelir. Bir veya başka eylem veya tutumdan kaynaklanan zorunlu operasyonellik nedeniyle bunun mümkün olmadığı durumlarda, iki EşBaşkan ne yapılacağına kendi sorumlulukları doğrultusunda karar verir. Eşbaşkanlık, Bulgaristan da dahil olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerinde liderliğin siyasi bir biçimi olarak yer kazanmaktadır. Bu formül hem tek parti hem de koalisyon formatlarını kapsıyor.

Somut vakada, HÖH’e iki başkan fikrinin üç ana nedeni var:

- bir - Bulgaristan'da ve Avrupa siyasi alanında olduğumuz gibi olmamızı sağlayan hak ve özgürlüklerimizin gözetilmesi ve korunması için verilen mücadele, HÖH’ün değişmez stratejik önceliğidir;

- iki - son yıllarda HÖH seçmen çevresini giderek genişletiyor ve bu husus aynı zamanda uygun seçmen temsiliyle siyasi imajının yenilenmesi gerektiği anlamına da geliyor;

- üç – HÖH gerçek insanlarla ve yerel parti birimleriyle çalışma modelini ve yerel yönetimdeki insanların karşısına yeni çıkan sorunların çözümündeki çalışmasını canlandırmalı ve etkinleştirmelidir.

Eğer seçmenlerimize karşı olan bu devamlı taahhüdümüz HÖH açısından bir öncelik haline gelmezse, ücretli butik parti olma perspektifimiz kesindir!

Bu önemli gerekçeler nedeniyle, HÖH XI. Ulusal Kongresi’nin dikkatine iki başkan adayının oylamasının paket halinde, yani eş zamanlı olarak yapılması önerisini sunuyorum. Böylece HÖH'deki yeni liderlik paradigması partinin birliğini de ortaya koyacaktır.

Değerli depeseliler!

10 yılı aşkın süredir bahsettiğim çok kutuplu bir jeopolitik dünyanın doğuşuna tanıklık ediyoruz.

Yeni yeni yaşamak zorunda kalacağımız çalkantılara ve belirsizliklere rağmen bizler son derece ilginç bir çağda yaşıyoruz.

Herkesin BARIŞ, GÜVENLİK VE REFAHINI her biriniz için kişisel yaşam motivasyonuna dönüştürmeyi temenni ediyorum!

Böylece dünya bize ve çocuklarımıza daha güvenilir görünecek.

Sağ olun var olun!

Daima sizin : А. Doğan 

Печат Е-мейл

alde party logoalde party manifesto

АЛДЕ
Либерален интернационал
Либсен
Европейски парламент
ЕС

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност