57new


Изказване на Мустафа Карадайъ по време на обсъждането на декларация относно административно-териториалната реформа в Украйна

 Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители.

Ние от ДПС винаги сме защитавали правата на българските общности, живеещи извън България и тази наша политика е последователна и тя ще продължи и занапред. Доколкото за конкретната декларация и воден от текстовете в самата декларация, бих искал да заявя, че ние от ДПС споделяме, че трябва да се спазват поетите ангажименти към международни актове, в които всяка една от държавите е страна, включително и за България се отнася, включително за Украйна се отнася, за всички държави. Ние споделяме написаното, че малцинствата са интегрирана и лоялна част от съответните държави, в които живеят.

Освен това ние споделяме и идеята, че европейските и евроатлантическите стремежи на държавите от Източна Европа, които все още не са членове на ЕС и НАТО, трябва да бъдат подкрепени от България, включително и на страните от Балканите. Но това, което е написано в диспозитива на декларацията, то е и вярно от друга страна, че правителството на Република България трябва да предприеме всички възможни действия в такива ситуации. Но това е записано и в Конституцията. И това е задължение на изпълнителната власт, чл. 105, ал. 1 от нашата конституция. Това е първата точка от диспозитива.

А по втората точка, колеги, ние напълно споделяме, че изучаването на български език от българските общности, които живеят извън България, тоест там, където са малцинства, включително и на малцинствата, които живеят в България, трябва да бъде гарантирано. Освен, че това е гарантирано в международни актове, в които, по които и България е страна. Изучаването и ползването на езиците на малцинствата е гарантирано и в нашата конституция – чл. 36, ал. 2. Но на практика, уважаеми госпожи и господа народни представители, всички ние знаем, че в България все още има закони със забрана за ползването на езици, независимо, че е гарантирано по Конституция.

Уважаеми госпожи и господа народни представители,

В България всички ние знаем, че изучаването на малцинствените езици е гарантирано по Конституция и това е задължение на изпълнителната власт да го осигури. Но на практика какво се получава? Внесени проекти за одобрение на учебници осем години стоят и събират прах някъде в изпълнителната власт. Когато общностите тръгнат да си ги отпечатват като учебни помагала, внесените проекти за одобрение, тогава изпълнителната власт скача. Нещо повече, след одобрението на същите тези проекти, задължение на изпълнителната власт е отпечатването на учебниците. Но за тази учебна година, уважаеми госпожи и господа народни представители, ние знаем, че в България изпълнителната власт, МС не отпечата учебниците за изучаване на турски език. И ние от ДПС одобрените от МОН учебници, ние ги отпечатахме. Ето ги и двойните стандарти, които ги има.

Но да се върна към самата декларация. Уважаеми госпожи и господа народни представители, според нас от ДПС тази декларация не решава нито един въпрос. Задължение е на изпълнителната власт и тя трябва да си върши работата. Няма нужда ние да напомняме на изпълнителната власт, че трябва да си изпълнява задълженията. И тази декларация, не решавайки нито един въпрос, тя отваря много важни въпроси в геополитически план, в междусъседските отношения, във вътрешен план. И според нас защитата на българската общност в Украйна – да, ние споделяме идеята. Но тази декларация не решава този въпрос. И от тази гледна точка, ние от ДПС ще се въздържим. Благодаря ви за вниманието.

Евродепутатите на ДПС гласуваха за амбициозен бюджет на ЕС и незабавно финансиране на стратегията за възстановяване

В рамките на извънредно пленарно заседание проведено дистанционно, Европейският парламент гласува в подкрепа на резолюция относно новата многогодишна финансова рамка, собствените ресурси и плана за възстановяване след пандемията на коронавирус.

Предложението за изработване на обновена позиция на Европейския парламент по отношение на следващия дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2021-2027 г. бе направено от центристката група „Обнови Европа“, преди Комисията да представи адаптирано предложение за многогодишната финансова рамка с оглед нуждата от бързи и адекватни действия за икономическо възстановяване и осигуряване на стабилност на европейския бюджет.

Още в началото на кризата Европарламентът одобри серия от мерки за справяне с последиците от пандемията, като прие през април и резолюция, призоваваща за по-амбициозна МФР. С последователните си действия, според евродепутатите от ДПС – Илхан Кючюк, Искра Михайлова и Атидже Алиева-Вели, ЕП отстоява ангажимента към европейските граждани да отговори на нуждата от спешни мерки за осигуряване на икономическа стабилност и непрекъснатост на основните политики на ЕС - като кохезионната и селскостопанска политика, но и настоява за постигане на дългосрочен компромис за бюджетна реформа и амбициозни политики на ЕС след 2020г.

Текстът на гласуваната резолюция подчертава, че е от съществено значение фондът за възстановяване да бъде свързан с настоящата и бъдещата МФР, като бъде съобразен със структурата и целите ѝ, и призовава финансирането по него да започне възможно най-скоро. При все това, евродепутатите изтъкват, че финансирането на фонда за възстановяване и на бъдещи амбициозни програми, които да отговорят на настоящите предизвикателства изисква увеличен бюджет на ЕС и настояват да не се създава допълнителна тежест за националните бюджети, запазвайки настоящите номинални равнища на вноските на държавите-членки в замяна на въвеждането на нови собствени ресурси. Сред възможни източници за това според текста са данъчното облагане на цифровите услуги, на финансовите сделки, приходи от търговията с емисии и замърсяването с пластмаса.

Според подкрепилите резолюцията представители на ДПС, не трябва да се изпуска възможността за използване на трансформиращата сила на настоящата криза, като свързаните с нея мерки трябва да се използват в пълнота за преодоляване на социалните и икономически неравенства между регионите в Съюза. В тази връзка те подчертаха, че заедно с колегите си в група „Обнови Европа“ считат за приоритетни за новия бюджет инвестирането в устойчиви мерки за развитие, включително мерки за „зелено“ възстановяване на икономиката, постигане на стратегическа автономност и технологичен суверенитет, напредък в цифровите технологии и нова европейска здравна програма, които да направят ЕС по-подготвен за в бъдеще. В допълнение, българските евродепутати настояха, че европейските средства следва да бъдат насочени към бенефициенти, които спазват основните ценности на ЕС, демокрацията и върховенството на закона за постигане на по-силна Европа на споделена солидарност и отговорности.

Въпрос на д-р Джевдет Чакъров по време на парламентарен контрол

Въпрос от нaродния представител д-р Джевдет Ибрям Чакъров относно необходимостта от предприемане на ремонт, реконструкция и рехабилитация на третокласен път "Юговски разклон-Лъки"/ III-861 (Бачково-Хвойна)-Югово-Лъки-Джурково-местност Здравец-местност Момина вода-местност Рожен (Чепеларе-Соколовци) в община Лъки, област Пловдив до границата с област Смолян.

 

footerimage21

alde party logoalde party manifesto

АЛДЕ
Либерален интернационал
Либсен
Европейски парламент
ЕС

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност