57new


Атидже Алиева-Вели: Земеделската комисия гласува за преходни правила и важни за България позиции в полза на земеделските производители

Въпреки ограниченията в дейността на ЕП във връзка с пандемията на КОВИД-19, Комисията по Земеделие и развитие на селските райони проведе дистанционно заседание, на което гласува предложението на ЕК за Преходен регламент за ОСП.

Европейският парламент мобилизира усилията си по приемане на преходни правила, за да преодолее несигурността за земеделските производители и селскостопанския сектор свързани със забавянето на преговорите по реформата на ОСП и на Многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027г. Предложението за преходен регламент има за цел да гарантира продължаване на прилагането на настоящите правила и да не бъде допуснато прекъсване на плащанията за земеделските производители.

„Преходният регламент, по който работихме усилено, гарантира  стабилност, сигурност и предвидимост за земеделските производители и за селскостопанския сектор като цяло, осигурявайки плавен преход към новия програмен период на ОСП и възможност сектора да се адаптира към новите реалности“, коментира евродепутатът и член на земеделската комисия, Атидже Алиева – Вели от ДПС / група „Обнови Европа“.

„С гласуването по преходния регламент, ЕП показа категоричната си позиция, че преходните правила по никакъв начин не следва да водят до намаляване на финансирането за селското стопанство. Пандемията на коронавирус всъщност ясно показа важността на земеделието за гарантиране на продоволствената сигурност в ЕС. Поради това и гарантирането на справедлив жизнен стандарт за земеделските стопани за нас е от първостепенно значение, като в гласуваната позиция с колегите настояхме за запазване на настоящите нива на финансиране на селското стопанство и отхвърлихме предложенията, целящи намаляване на бюджета.

Постигнахме успех в полза на важни за България позиции. Сред тях са например запазването на схемата за преходната национална помощ за периода на преходния регламент, намаляване конкурентните различия между земеделските производители в държавите членки и запазването на компенсаторно плащане за бенефициенти, които са отпаднали от обхвата за необлагодетелствани райони и продължаване на вътрешната конвергенция по отношение на директните плащанията и по през преходния период. За съжаление, броени гласове не достигнаха за одобрението на предложеното от мен продължаване и на външното сближаване, но подкрепата, която предложението получи, показва, че сме успели да убедим много колеги в необходимостта от изравняване на размера на директните плащания между държавите членки и аз ще продължавам да работя за постигането на тази цел.

В допълнение, гласувахме и за предпазна мярка, която да даде възможност за удължаване на срока на преходния период, ако първоначално предвиденият срок от една година се окаже недостатъчен – така ако предложението за регламент относно МФР за 2021-2027 и предложението за регламент относно Стратегическите планове не са приети и публикувани в Официален вестник на ЕС до 30 октомври 2020,  преходният период ще бъде продължен до 31 декември 2022.“, добави българският евродепутат.

След развитието в Комисията по Земеделие и развитие на селските райони предстоят пленарно гласуване и преговори със Съвета по предложението за Преходен регламент за ОСП, като Алиева-Вели изрази надежда, че важните за България позиции ще бъдат подкрепени отново.

Отношение от председателя на ДПС Мустафа Карадайъ относно актуалното състояние в страната във връзка с пандемията от Ковид-19

Противоепидемиологичните мерки са добри и дадоха добър резултат, но оттук нататък кризата изисква нов подход. Това каза председателят на ДПС Мустафа Карадайъ в отношение към изслушването на премиера Бойко Борисов.
"Ние от ДПС оценяваме противоепидемиологичните мерки на този етап, че са добри и дадоха добър резултат в сравнителен план с другите държави. Второ, социалноикономическите мерки в първия етап, на този етап, трябваше да са в няколко посоки. Мерки за запазване на работните места, защита на най-уязвимата част от общестовто, подкрепа на ликвидността на фирмите, за да могат да се разплащат помежду си и естествено всичко това нещо трябваше да бъде подредено хронологично и с оглед на възможносите на бюджтеа, да се гарантира и в някаква степен стабилност на бюджета. Засега според нас тези мерки са задоволителни. Основно за подобрената мярка 60 на 40", каза още Карадайъ.
Според лидерът на ДПС важен е въпросът оттук нататък какво следва. "Оттук нататък кризата изисква нов подход", коментира още Карадайъ.
Председателят изтъкна, че според ДПС е необходимо изпълнителната власт да представи конкретен план за действие.

Евродепутатите на ДПС гласуваха в подкрепа по-силен ЕС след края на кризата с COVID-19

Извънредното пленарно заседание, на което бе гласувана резолюцията относно борбата с пандемията на коронавирус и последиците нея бе насрочено за 16-ти април по настояване на група „Обнови Европа“. 

Европейският парламент гласува резолюция относно необходимостта от координирани действия в борбата с пандемията на COVID-19 и последиците от нея, както и съпътстващи законодателни изменения в духа на позицията на институцията. Резолюцията включва широк набор от предложения и ключови действия на ниво ЕС, които да отговорят на настоящата криза и да предпоставят подобрена готовност на Съюза за бъдеще. 

„Европейският съюз трябва да засили капацитета си за реагиране в подобни ситуации и координирания си подход за защита на здравето и живота на европейските граждани. На второ място трябва да се погрижим за заздравяване на икономиката и работните места, засегнати от пандемията. Не трябва да забравяме, че сме Съюз на ценности и да позволяваме използването на кризата за прокарване на антидемократични мерки. Напротив – трябва да използваме тази възможност, за да реформираме ЕС и да излезем по-силни, по-подготвени и по-заедно от това предизвикателство. Не на последно място – ако искаме да сме глобално значима сила, трябва да сме солидарни и с държавите в съседство на ЕС. Това именно са основните линии, които делегацията на ДПС поддържаше в процеса на изготвяне на текста на резолюцията и в подкрепа на които гласувахме днес“ – коментира Илхан Кючюк, ръководител на делегацията на ДПС в група „Обнови Европа“. 

Гласуваният текст подчертава, че сътрудничеството е единственият начин за успешно преодоляване на кризата, като призовава Европейската комисия и държавите – членки да предприемат действия заедно, в името на по-силен ЕС след края й. С резолюцията евродепутатите настояват за конкретни мерки за засилване на европейската солидарност и действия в здравния сектор. В отговор на социално-икономическите последици от кризата, ЕП призовава за амбициозна многогодишна финансова рамка и мащабен пакет за възстановяване и инвестиции. Текстът подчертава и необходимостта от защита на европейските ценности и върховенството на закона, по-специално в Унгария и Полша и отстраняване на опитите за политическо и икономическо влияние на външни за Съюза сили, като призовава и за задълбочен размисъл как ЕС да стане по-ефективен и демократичен като се ангажира в диалог с гражданите за дълбока реформа в ЕС в рамките на планираната Конференция за бъдещето на Европа. 

„Позицията на „Обнови Европа“, която бе отразена и в общия призив на Европейския парламент, който гласувахме днес е за реформирана, по-силна и адекватна на над- националните предизвикателства Европа. Решенията, които вземаме днес ще окажат влияние на начина, по който ще изглежда ЕС след коронавируса. Сега е моментът да научим уроците от пандемията и да предприемем действия в духа на истинска солидарност, така че тази криза да предостави възможност – за един по – силен и обединен ЕС след нея“ – изтъкна Искра Михайлова, заместник-председател на „Обнови Европа“. 

„За нас, представителите на ДПС в група „Обнови Европа“ няма съмнение, че трябва да бъдат използвани всички възможни инструменти, за изготвяне на масивен пакет за възстановяване на икономиката, за стабилизиране на малкия и среден бизнес и запазване на работните места, особено в тежко-засегнатите сектори като земеделие и туризъм“, допълни Атидже Алиева – Вели, член на Комисията по земеделие и развитие на селските райони. 

Евродепутатът Искра Михайлова: делегацията на ДПС настоява за „зелено възстановяване“ след епидемичната криза

180 политици, бизнес лидери, неправителствени организации и тинк-танкове, сред които заместник-председателя на „Обнови Европа“ от делегацията на ДПС – Искра Михайлова се присъединиха към инициатива за Европейски алианс за мобилизиране на „зелено възстановяване“ на Председателя на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните на Европейския парламент – Паскал Канфин. 

Призивът събра евродепутати от различни политически формации и министри от Италия, Франция, Швеция, Люксембург, Португалия, Австрия, Дания, Финландия, Германия с изпълнителните директори на редица компании като ИКЕА, Л‘Ореал, H&M, Нестле, Данон, Лего, Волво и редица други представители на европейския бизнес и общественост. 

„Движението за права и свободи вече от няколко години настоява за преосмисляне на подхода ни към околната среда. Широката подкрепа по отношение на искането за „зелено възстановяване“, както от страна на политически лидери, така и на бизнеса ясно показва, че това е вече осъзната необходимост. С колегите от делегацията на ДПС в група „Обнови Европа“ неизменно настояваме за справедлив преход към зелени политики и еко земеделие, а настоящата криза предоставя именно възможност за насочването на инвестиции към „зелено възстановяване“ на икономиката и постигане на целите на Европейския зелен пакт - не само в името на околната среда, но и за изграждане на по-голяма устойчивост и по-добри условия на живот за нашите граждани.“, подчерта Искра Михайлова.

Позицията посочва, че освен трудната ситуация свързана с непосредствените последици от пандемията на COVID-19 Европа е изправена и пред друга криза: шок за икономиката, много по-тежък отколкото при кризата през 2008 г., който изисква силен координиран икономически отговор. „Икономическото възстановяване ще дойде само с големи инвестиции за защита и създаване на работни места и подкрепа на компаниите, регионите и секторите, които пострадаха от внезапното спиране на икономиката. След кризата ще дойде време за възстановяване. Този момент на възстановяване ще бъде възможност да преосмислим нашето обществото и разработване на нов модел на просперитет…Тези масивни инвестиции трябва да предизвикат нов европейски икономически модел: по-устойчив, по-защитен, по-суверенен и по-приобщаващ. Всички тези изисквания са в основата на икономика, изградена около зелени принципи.“ В резултат, авторите й настояват за „глобален съюз на междупартийни политически ръководители, бизнес и финансови лидери, профсъюзи, неправителствени организации, мозъчни тръстове, заинтересовани страни, които да подкрепят и осъществяват създаването на Зелени инвестиционни пакети за възстановяване, които да ускорят прехода към климатична неутралност и здравословни екосистеми.

Линк към призива за мобилизация на инвестиции за зелено възстановяване: https://drive.google.com/file/d/1j54QxE-QjhrEHjGb5LrKsHuDAKvv8LUq/view

Мустафа Карадайъ: ДПС ще подкрепи удължаването на извънредното положение

От ПГ на ДПС ще подкрепим направеното предложение за удължаване на извънредното положение. Аргументът ни е, че от данните до момента се вижда, че три пъти по-малко са починалите хора в България. Това означава, че взетите мерки действат, заяви председателят на ДПС Мустафа Карадайъ от парламентарната трибуна по време на пленарното заседание.

„Затова ние ще подкрепим удължаването на извънредното положение. Карантината дава резултати“, посочи той. Карадайъ напомни, че основната отговорност по време на извънредните мерки е на изпълнителната власт.

 

footerimage21

alde party logoalde party manifesto

АЛДЕ
Либерален интернационал
Либсен
Европейски парламент
ЕС

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност