57new


Атидже Алиева - Вели: ЕК представи дългоочакваното предложение за европейска минимална работна заплата - ще търсим балансиран подход за работещите и работодателите

Евродепутатът от Движението за права и свободи/ Група „Обнови Европа“ в Европейския парламент - Атидже Алиева - Вели участва в изслушване в рамките на Комисията по заетост и социални въпроси в ЕП на комисаря, отговарящ за работните места и социалните права, Никола Шмит във връзка с представеното вчера предложение на Комисията за Директива на ЕС относно адекватни минимални работни заплати в ЕС.

„Вчера в късния следобед, Комисията представи дългоочакваното и горещо дебатирано предложение за директива на ЕС, което гарантира, че работещите в Съюза са защитени чрез адекватни минимални заплати, които да им гарантират достоен живот, където и да работят и живеят. То цели укрепване на социалната пазарна икономика в ЕС и изкореняване на феномена „работещи бедни“ и днес в Комисията по Заетост и социални политики, имахме възможност да го дебатираме с Комисар Шмит“, поясни Атидже Алиева-Вели.

„Ясно е, че имайки предвид икономическите и социални различия между държавите- членки, не можем да говорим за единна европейски минимална работна заплата. Това, което Комисията желае да постигне е да подобри минималната работна заплата в държавите, където вече има законоустановена минимална работна заплата и да разшири обхвата на колективните трудови договори. Засилване на ролята на социалните партньори също е част от този приоритет. Това трябва да стане като се вземат предвид традициите на държавите и нивата им на икономическо развитие.“

Според представения текст, държавите-членки с национална правна рамка, определяща минимална работна заплата, са длъжни да определят ясни и стабилни критерии за определяне на нивото на заплатата. В текста на предложението за директивата не се споменава конкретна формула за изчисляване на нивата на заплатите. Комисията обаче отчита съществуването на показатели, често използвани на международно ниво, като 60% от медианната заплата и 50% от средната за страната брутна работна заплата, които може да помогнат да се направи оценка на адекватността на минималните работни заплати спрямо нивата на брутната заплата. Тези показатели обаче, няма да са задължителни за държавите-членки според представения проект на директива.

„Предложението сега предстои да бъде предмет на преговори в Европейския парламент и в Съвета, а мненията, които получаваме към момента са разнопосочни. Както посочи и самият Комисар Шмит, докато някои считат, че предложението за директива не е достатъчно амбициозно, други твърдят, че Комисията дори няма компетенции в тази сфера - ясно е, че преговорите няма да са лесни“.

„За мен е от първостепенна важност да постигнем балансиран подход, който да бъде в интерес както на работещите, така и на работодателите“ - заяви Алиева-Вели.

Тя допълни, че е основополагащо да бъде постигнато бързо, устойчиво и приобщаващо икономическо възстановяване и развитие. „Вярвам, че всички работещи трябва да получават справедливо възнаграждение за труда си, но минималната работна заплата не е панацея. Гарантирането на адекватна минимална заплата трябва да бъде част от цялостен подход за изкореняването на бедността. Имаме нужда от стабилизиране на икономиката, добре функциониращ единен пазар, благоприятна среда за развитие на МСП, ефективна защита на правата на работещите, повече инвестиции в селските райони, гарантиращи достъп до качествени социални услуги. Важно е още да се премахнат всички съществуващи пречки за мобилност на работниците и да се гарантира преносимостта на социалните права. Това ще бъде от полза за всички - както за работещите, така и за бизнеса“, допълни българският евродепутат.

Още в началото на мандата си председателят на Европейската Комисия Урсула фон дер Лайен заяви намерението си да представи правен инструмент, който да гарантира, че работещите в Съюза получават справедливи минимални работни заплати, отчитайки че правото на адекватни минимални работни заплати е заложено в Европейския стълб на социланите права, чието създаване бе обявено през 2017. Ангажиментът за правна регулация на справедливи минимални работни заплати бе повторен от Председателя на ЕК в първата реч за състоянието на Съюза на 16 септември тази година, а на 28.10.2020г., Комисар Никола Шмит представи предложението за Директива в тази насока.

 

Aтидже Алиева - Вели: Европейският парламент подкрепи нова ОСП, предоставяща гъвкавост, ясни правила и стимул за преминаване към модерно и устойчиво земеделие

В проведената тази седмица пленарна сесия на Европейския парламент, евродепутатите гласуваха в подкрепа на пакета от регламенти, определящи правилата за прилагане на ОСП през следващите 7 години. „През изминалата година и половина водихме тежки преговори, работихме по трудни компромиси, балансиращи почти несъвместими позиции, което бе последвано от едноседмичния маратон от гласувания, в резултат на който вчера Европейският парламент прие ОСП с внушително мнозинство по докладите от пакета.“, коментира като член на Комисията по земеделие и развитие на селските райони евродепутатът от ДПС/ “Обнови Европа“ Атидже Алиева - Вели.

„Общата селскостопанска политика е от изключителна важност както за осигуряването на прехраната на европейците, така и за постигане на целите на Европейската комисия за осъществяване на преход към зелена икономика, модернизиране и въвеждане на иновации и дигитални технологии. Осъзнавайки това, с колегите от делегацията на Движението за права и свободи в Европейския парламент работихме упорито и защитихме балансирани екосхеми, без прекалена тежест за земеделците, които да са поносими за нашите земеделски производители и да допринасят за наистина справедлив зелен преход. Успяхме да постигнем също гарантиран бюджет както за малките и средни фермери, така и за младите фермери, гъвкав таван за директните плащания, продължаване на преходната национална помощ и на инвестициите в селските общини, с оглед осигуряване на по-добър достъп до услуги и инфраструктура. Подкрепихме и продължаването на училищните схеми за мляко и плодове, мерки за сектор вино и защита на наименованията на продуктите от месо и мляко.“

„Разбира се, някои от положенията, които считаме за значими бяха отхвърлени. Макар да постигнахме успех по отношение на вътрешната конвергенция, позицията ни за външната конвергенция не бе подкрепена. Само с 8 гласа бе отхвърлен и опростеният контрол спрямо малките фермери като средство за стимулирането им, а подкрепената концепция за обвързаната подкрепа е тя да е 10 + 2%, а не 13 + 2%.“, поясни Алиева-Вели.

„Благодаря и на другите колеги от България за общата позиция в подкрепа на българското земеделие, въпреки политическите ни различия. Основата на ОСП остава осигуряването на по-добри условия на труд и справедливи доходи за земеделците, а подкрепената нова визия на ЕП за следващите 7 години предоставя гъвкавост, ясни правила и стимул за преминаване към модерно и устойчиво земеделие. Подкрепеният днес модел има за цел ОСП да се приспособи по-ефективно към нуждите на държавите членки. Сега предстоят преговори и със Съвета на ЕС и ЕК, след което преговорите ще са на национално ниво за изготвянето на Стратегически план в диалог с българските земеделци. Определяйки мотивирано мерките, от които имаме нужда, от всички нас и координираната ни работа ще зависи използването в пълнота на възможностите по ОСП“, допълни българският евродепутат.

Aтидже Алиева - Вели: ОСП и Зелената сделка предоставят възможности за българското земеделие, от всички нас зависи как ще ги използваме

„Общата селскостопанска политика е една от най-важните, ако не и най-важната политика на Европейския съюз, не само защото представлява 1/3 от бюджета, но и защото е пряко свързана с осигуряването на прехраната и продоволствената ни сигурност и е основополагаща за зеления преход“, заяви евродепутатът Атидже Алиева - Вели от ДПС/ “Обнови Европа“ на брифинг, организиран от Бюрото на Европейския парламент в България по темата.

„Тази седмица в пленарна сесия на Европейския парламент ни предстои да гласуваме пакета от регламенти, които ще определят правилата за прилагане на ОСП. До този момент бяха проведени множество срещи с представители на браншовите организации на европейско ниво, водеха се тежки преговори, последвани от трудни компромиси свързани с екосхемите, новата зелена архитектура, разпределенията на средствата и нивата на финансиране“, допълни българският евродепутат.

Kато член на Комисия по земеделие и развитие на селските райони, Алиева - Вели поясни: „Централно място за новия период заема прехода към зелена икономика и земеделие, щадящо околната среда. Макар този преход да не е лесен, както ОСП, така и Зелената сделка предоставят възможности за българското земеделие и от нас зависи как ще ги използваме, защото ако досега Европейската Комисия определяше какво и как следва да се подпомага, то с новите правила, всяка държава сама ще определя мерките, които ще прилага и то в диалог със земеделците. Така този път не Брюксел, а самите ние ще можем мотивирано да определим мерките, от които имаме нужда и с предоставянето на тази възможност от всички нас ще зависи догонването на средноевропейското земеделие. Разбира се осигуряването на справедливи доходи за земеделците остава сърцевината и фундаментът на ОСП от самото й създаване. Новите правила търсят баланса между малките и семейни фермери и големите земеделски производители, цели насърчаването на младите хора да се занимават със земеделие, тъй като те все още представляват едва 6%. За целта се предвиждат различни възможности, от улеснен достъп до земя, условия за финансиране и консултиране, като не е маловажно и запазването на финансирането за основни услуги в селските райони, които да осигурят достъп до услуги и инфраструктура. Продължаваме да работим по темата за запазване на нивата на обвързаната подкрепа и за продължаването на преходната национална помощ. Не на последно място, в новата ОСП като хоризонтални приоритети са заложени и дигитализацията и иновациите, които ще бъдат неизменна част от целите на политиките на ЕС през следващите години. В тази връзка важно е, за да имаме модерно и иновативно земеделие, новите инструменти да бъдат в синергия и допълняемост с традиционните от ОСП, а българските земеделци да се възползват и от финансиране по други програми - например по линия на Хоризонт Европа, Фондът за справедлив преход и други.“

„Развитието на земеделието, използването на новите инструменти в пълнота и правилното дефиниране на нуждите ни е не само възможност, но и необходимост, която можем да постигнем само при добре координирана и планирана работа - с участие и на институциите и на земеделските производители“, подчерта Алиева-Вели.

Илхан Кючюк: Защитата на споделените ни ценности ни обединява и ни прави европейци

Евродепутатът от ДПС/„Обнови Европа” Илхан Кючюк организира онлайн видеоконференция с ключови имена от европейските институции на тема: „Механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права: oбщоевропейски стремеж.
 
„Важно е да има открит дебат по темата, защото макар и да звучи абстрактно, според Договора на ЕС, споделените ни ценности на зачитане на човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството, правовата държава и правата на малцинствата са в основата на всичко онова, което ни обединява. Те са това, което ни прави европейци. Слабостите в защитата им ще доведат до отслабване на ЕС. Ето защо систематичните и тежки нарушения на общата ни ценностна база трябва да се разглеждат с нужната отговорност, с обективен и основан на доказателства прочит. Именно затова настояваме за общ механизъм на ЕС, който да е всеобхватен и задълбочен.“, заяви Илхан Кючюк при откриване на конференцията.

 В своето обръщение, заместник-председателят на Европейската комисия по ценности и прозрачност, Вера Йоурова акцентира върху защитата на основните ценности на ЕС:

 „Жизненоважно е да прехвърлим дебата отвъд Брюксел и да привлечем към него гражданите и парламентаристите в Европа. През последните години Комисията постепенно разработи различни инструменти за справяне с проблемите с върховенството на закона. Председателят на Комисията, г-жа Урсула фон дер Лайен, пое ангажимента да даде старт на допълнителен, всеобхватен механизъм за върховенството на закона, който да обхваща всички държави. Като част от този нов механизъм, Комисията представи на 30 септември първия годишен доклад. Всички държави членки са третирани еднакво в този процес, тъй като приложихме една и съща методология.“

Онлайн дискусията се проведе в контекста на представения на 30 септември първи по рода си доклад относно върховенството на закона на Европейската комисия. Според представителите на парламента докладът трябва да включва и защита на основните права, да приеме формата на междуинституционално споразумение, да замести съществуващите инструменти и предоставя специфични за всяка държава препоръки, обвързани в случай на неспазване с бюджетни условия.

Участие в организираната от българския евродепутат дискусия взеха председателят на комисията по правни въпроси, Адриан Васкес Лазара, председателят на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, Хуан Фернандо Лопез Агилар, София ин`т Велд, председател на Групата за наблюдение на демокрацията, принципите на правовата държава и основните права на Европейския парламент, докладчикът за ЕП по доклада „Създаване на механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права“, Михал Шимечка от Групата „Обнови Европа“, както и докладчиците за Групата на ЕНП, Владимир Билчик и за Групата на „Зелените“, Сергей Лагодински.
 
  • 1
  • 2

footerimage21

alde party logoalde party manifesto

АЛДЕ
Либерален интернационал
Либсен
Европейски парламент
ЕС

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност