57new


Мустафа Карадайъ: Убедени сме във вредата, която управляващото мнозинство нанася на демокрацията и живота и здравето на всички български граждани

Изказване на председателя на ДПС Мустафа Карадайъ по време на дебатите за вота на недоверие:

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ!

Провалът на правителството на ГЕРБ в областта на околната среда и водите и не само, а в цялостната политика, е факт. И това е закономерният резултат от 10-годишно некадърно управление.

Днес ГЕРБ яростно защитават тезата, че в областта на околната среда и водите са постигнати такива големи успехи и само опозицията не може да ги види и да ги оцени. И може би как отделни персони са взимали погрешни решения, но те веднага са реагирали. И колко всички трябва да са благодарни на ГЕРБ и т.н.

Верни на инстинкта си за самосъхранение, ГЕРБ набързо извършиха персонални промени, демонстрираха извънредна и публична работа за спешно решаване на проблема, за да се опитат да потушат напрежението и така смятат да продължат.

Не само няма да се решат проблемите (те са много и все тежки, във всички сектори), а напротив - проблемите ще се задълбочават. Както и да го погледнете, госпожи и господа от ГЕРБ, това е положението. Нещата се влошават, а не се подобряват.

Държавата е в колапс. Многократно сме го заявявали и сме посочвали причините. Налице са доказателства за тежка некомпетентност, за несистемно мислене и политическо късогледство. Неспособността на управляващите да се поучават от грешките си е свидетелство за невежество, при което колкото и пъти да се повтаря една грешка, тя не води до качествена промяна в управленския модел.

Ние от ДПС заявихме твърдата си подкрепа за внесения вот на недоверие. Не просто, защото сме опозиция, а защото сме убедени във вредата, която нанася днешното управляващо мнозинство на демокрацията и на държавността, вредата, която нанася на живота и здравето на всички български граждани и създава сериозни рискове за бъдещето. След днешните дебати не е важен аритметичният резултат от вота, а са важни политическите и управленски поуки. Важен е политическият ефект от комплексното действие на този демократичен инструмент. Аргументите, които ние имаме, са достатъчно сериозни на всички, за които интересите на държавата и на хората стоят над интересите на управляващите, за които властта е самоцел.

Няма нищо по-естествено от това да се подкрепи правото на живот на всеки човек, живот в една чиста, здравословна среда. Околната среда има тясна връзка с човешкото здраве и благосъстояние. Чиста среда с чиста вода и чист въздух осигуряват здравословни условия на живот и все повече се превръщат в условия, без които човешкият род не може да продължи съществуването си.

Като отчита неразривната връзка между състоянието на околната среда и качеството на живот, Европейският съюз работи за обединяването на секторите на околната среда и здравеопазването и по-специално на свързаните с околната среда здравни цели. В унисон с принципа, че човекът има фундаменталното право на свобода, равенство и адекватни условия за живот, в околна среда с качество, което позволява живот с чувство на достойнство и благополучие.

Зеленият пакт на Европейския е отговор на сериозните предизвикателства пред цялото човечество, свързани с климата и околната среда. Това е нова стратегия за растеж, която има за цел превръщането на ЕС в справедливо и благоденстващо общество.

Ние от ДПС сме адекватни на изискванията на времето и с нашата програма и приоритети, които от 2 години повтаряме, ще бъдем активни в привеждането в действие на Зеления пакт на ЕС. Заедно с всички отговорни политически партии, заедно със свободните и активни граждани.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ!

Днешните дебати са за резултатите от 10-годишна управленска немощ. И предлаганите палиативни мерки от правителството и управляващото мнозинство не са решение. Нужно е да се формулират ясни приоритети на база на програмата на ДПС за ускорено догонващо икономическо развитие.

Зеленият пакт на ЕС е огромна възможност за хората, за бизнеса и за държавата. Да си пожелаем общо съгласие и общ успех в постигането на тази голяма цел. Няма време за губене!

Благодаря за вниманието.

 

 

Евродепутатът Атидже Алиева - Вели с въпрос към Комисар Войчеховски за адекватно финансиране на земеделците и селските общини

Евродепутатът от Движението за права и свободи /„Обнови Европа“, Атидже Алиева-Вели отправи въпроси относно финансирането на общата селскостопанска политика към Комисар Януш Войчеховски, отговорен за ресор земеделие по време на обмяна на мнения в Комисията на Европейския парламент по земеделие и развитие на селските райони.

Алива-Вели попита Комисаря, който пое сектор Земеделие след встъпването в длъжност на новата Комисия през декември, „как ще бъде осигурена синергия между различните линии на финансиране, визирайки ОСП, Стратегиите за биоикономика и биоразнообразие, Зеленият пакт и Стратегията „Oт фермата до трапезата“, като се има предвид, че свързаните с тях доклади ще се разглеждат по различно време?“ В допълнение, евродепутатът акцентира и върху изразената от Комисаря готовност да защитава бюджета на ОСП и да настоява за увеличаването му, като попита конкретно за увеличението и дали то би засягало само дейности свързани със земеделие.

„С колегите ми в Комисията по земеделие и развитие на селските райони се обединихме в искането за запазване на бюджета на Общата селскостопанска политика, но и за ефективното му използване, както и за финансово и техническо подпомагане на земеделските производители, за да могат те да отговорят на новите изисквания, които ще бъдат поставени към тях с предложенията по Зеления пакт и Стратегията „От фермата до трапезата“ посочи евродепутатът, като допълни „Подкрепата на земеделските производители е от изключителна важност за ДПС, но еднакво важно за нас е и подпомагането на селските общини. Не трябва да забравяме, че по линия на ОСП се подпомагат и много инвестиции в неземеделски дейности за подобряване на качеството на живот и услугите в селските общини, които значително изостават от цифровизацията и прилагането на мерките за опазване на околната среда. Именно за да можем да гарантираме развитието на тези региони и гражданите живеещи в тях, настоявам европейската подкрепата да продължи.

В отговор Комисар Войчеховски препотвърди готовността си да отстоява запазването и по възможност увеличаване на бюджета за ОСП, но призна, че не среща подкрепа от националните правителства на всички държави-членки. Той заяви, че се търсят алтернативи и справедлив баланс, като посочи необходимостта от ефективно използване и на инструментите предлагани от Кохезионния фонд.

Не получих особено конкретни отговори на поставените от мен питания, но съм готова да използвам всички инструменти и парламентарни процедури, за повече яснота спрямо бъдещето на земеделието в България, развитието на селските райони и удовлетвореността на българските потребители от достъпа до качествена, хранителна местна продукция на справедливи цени.

IMG 1233 23 01 2020

footerimage21

alde party logoalde party manifesto

АЛДЕ
Либерален интернационал
Либсен
Европейски парламент
ЕС

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност