57new


Халил Летифов: Основната ни задача е равняващите да бъдат предвидим политически фактор

Отминаващият парламентарен сезон премина под знака на българското европредседателство. Парламентарните групи дадоха оценка за него, някои бяха положителни, други недотам. Трябва да отчетем, че това беше първото ни председателство, което е рутинно, ротационно, и за в бъдеще България ще бъде част от този процес, вече като страна-членка на ЕС. Смятам, че има какво още да научим, че беше добре организирано, че България се представи на необходимото ниво. Остава въпросът дали тези приоритети, които бяха заложени в българското европредседателство ще бъдат защитени занапред, а именно темата Западни Балкани. Ние от ДПС настояваме, че те трябва да бъдат интегрирани по пътя на Европа и на НАТО, защото имаме интерес нашите съседи да споделят нашите интереси и ценности, да имаме обща посока на движение. Това би означавало по-добра и по-спокойна среда на Балканите. Настояваме и РТурция да върви по своя европейски път, да продължи процеса с ЕС със същите мотиви -да имаме съсед, на който можем да разчитаме и който е достатъчно силен и респектиращ. Нещото, което обаче като че ли отсъстваше от дневния ред на председателството, а и на политическия живот, са вътрешните проблеми. Смятам, че продължава порочната практика да се решават въпросите на парче - за момента, да се успокои общественото напрежение. Но това не дава необходимите резултати и не решава въпросите. Не по-вишава доходите на хората, не повишава обещаните пенсии в предизборните кампании на някои политически сили. Доверието в институциите се руши и това ще изправи пред криза цялата държава. И още - докато политиците противопоставят и разделят хората по възраст, религия, етнос, ще продължават да се рушат устоите на демокрацията, доверието в институциите и доверието в политическата класа, че може да обединява и съзидава.
Нещото, което трябва да се направи, първо, е да се говори, и то съвсем отговорно. На нас, политиците, ни е гласувано огромно доверие да вземаме решения. Когато тези решения се вземат на парче или те не са анализирани, не са взети предвид всички гледни точки, няма стратегически подход, който да се следва в следващите 5,10,15 години...
Това ще ни е основната задача занапред - първо, лицето на България да бъде предвидимо, т.е., политическият живот, управляващите да бъдат предвидим политически фактор, следващ пътя на европейските и общочовешки ценности, да се подготвят за това да спечелят отново доверието на българските граждани, както и институциите. Иначе би означавало политическа криза, много трудно управление, трудно поле за реформи.
Моето лично удовлетворение е от това, че на регионално ниво имаме добра стиковка с общинските администрации и с колегите от останалите политически сили за решаване на належащи проблеми. Смятам, че тази комуникация е задължителна, без значение политическите пристрастия. Когато даден въпрос трябва да бъде решен - в името на хората, ние трябва да отдаваме цялото си време,познания и ресурс.
В Стара Загора в голяма степен успяваме да го постигнем и въпреки политическите си различия се обединяваме около важни въпроси.

(в. Национална бизнес поща, 24.07.2018 г.)

Интервю на евродепутата Илхан Кючюк за Юроактив

Миграцията - ползи и страдания
Проблемът е по-сложен от лозунгите

От 2014 г. насам "имиграцията" заема челни позиция в списъка с най-важните въпроси, по които са загрижени европейските граждани. В края на 2015 г. по време на миграционната криза, 58% от европейците разглеждаха имиграцията като "най-важният проблем, пред който е изправен ЕС". Днес тревогите по отношение на миграцията заемат второ място след тероризма. Както изследователският център"Пю" (Pew Research Center) през 2016 г, така и годишното изследване на "Галъп" (Gallup) от 2017 г. показват нарастване на тази загриженост през последните години. Политиците изглежда са намерили формула, която работи, като са съсредоточили цялото си внимание върху миграцията. Сред тях са правителствата на Полша, Чешката република, Унгария и Словакия, както и политически партии като италианската Северна лига и Християнския социален съюз в Бавария (CSU) през последните месеци.
През април 2018 г. само 37% от европейците вярват, че са информирани за въпросите, свързани с имиграцията и интеграцията. Спекулативно, това може да се дължи на факта, че миграцията е по-сложна от отделно взетите лозунги и хората са наясно с това.
Икономическият доклад на ОИРС от 2014 г, отбелязва, че "в Европа населението в трудоспособна възраст (15-64 години) се очаква да намалее с 7,5 милиона (-2,2%) между 2013 и 2020 г.... при сценарий с нулева нетна миграция... Германия, Италия и Полша ще загубят повече от 1,5 милиона души в трудоспособна възраст до 2020 г."
Индикацията е, че пазарът на труда в ЕС е стар и че миграцията може да помогне да се противодейства на тази негативна тенденция в отношение на работата и растежа. Други проучвания показват, че Италия, слабо звено в отношение на миграцията, получава ползи и страда от нея. Според икономическия анализ на Международната организация по миграция (MOM) към ООН нации 2.4 милиона чуждестранни работници в Италия са произвели 8,9% от общия БВП на Италия през 2016 г. Междувременно активното население на Италия (хора в трудоспособна възраст) се е свило от 93% на 89% между 2007 и 2016 г. според Евростат. С други думи, италианските "местни жители" са неспособни да запълнят празнините в числено отношение без помощта на работниците-мигранти през следващото десетилетие.
Анализът на миграцията обаче е по-сложен. Други доклади показват, че незаконната и нискоквалифицираната миграция са по-малко желателни, което често води до призиви за засилване на контрола, координацията и узаконяването на труда. Италианското проучване на Националната институция за социално подпомагане (INPS) подчертава факта, че законният мигрантски труд е важен, тъй като незаконните или нерегулираните мигранти са склонни да се концентрират в сектори, в които прилагането на трудовото законодателство е трудно.
На европейско равнище картината е също така сложна. Проучванията на Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) показват, че през последните години в ЕС има повече нискообразовани работници, отколкото работни места на това ниво. Някои сектори имат свръхпредлагане на "местния труд", докато други сектори очевидно изискват външен мигрантски труд. Това особено важи в областта на медицинските грижи в някои части на Европа, както и в областта на заетостта в селските райони, поради "местната" миграция на младите хора към градските центрове. С две думи: затварянето на вратата за всички мигранти спира икономическото развитие в определени области и сектори. Когато има по-малък растеж, се събират по-малко данъци, което намалява средния доход или социалното подпомагане на обикновените хора. От друга страна, позволяването на нерегистрирани или незаконни мигранти да пътуват из Европа по некоординиран начин, едва ли ще подпомогне пазарите на труда.
За съжаление, в наши дни само малка част от имигрантите влизат в Европейския съюз за работа. Повече от половината потоци от легална миграция в държавите членки на ЕС се стимулират от събиране на семейството или имат хуманитарни основания (вкл. статут на бежанец). В сравнение с подобни икономики като САЩ, Канада или Австралия, Европа привлича и по-малък дял от висококвалифицираните мигранти в сравнение с общия глобален поток от висококвалифицирани мигранти. През 2013 г. ЕС е станал дом на само един от всеки трима висококвалифицирани мигранти, като 60% се насочват към Северна Америка.
Има три неща, които европейците могат да направят.
Първо, правителствата могат да отделят повече средства за подобрен и споделен европейски граничен контрол, за да спрат незаконната миграция. По отношение на труда, координацията между регистрационните бюра, полицейските органи, информационните центрове за имигранти, бюрата по труда и европейските публични институции може да помогне за преориентирането на миграционните потоци към регионите, които имат нужда от работа, като същевременно насърчава квалифицирано разпределение на хората. Днес 80% от европейците са съгласни, че много различни участници играят жизненоважна роля в интеграцията на имигрантите, включително ЕС.
Второ, без обща външна политика на ЕС в сферата на сигурността понятието за спиране на бъдещите миграционни вълни е нереалистично. Показателите за растеж на населението в Европа постоянно ще намаляват през следващите 30 години, докато населението в Африка ще се увеличи до 2,5 милиарда души до 2050 г. Ако Европа не развие общата външна политика и политиката в областта на сигурността и не се ангажира с регионалната стабилизация, с общата отбрана и не продължава да бъде лидер в сферата на търговията в условия на мир - много от тези милиарди хора ще мигрират на север. Малко вероятно е, че една единствена европейска държава ще може сама да се справи с всеки един от тези въпроси, особено предвид геополитическите конкуренти от Китай, Русия, Съединените щати и други държави.
Има и трето - разработването на обща европейска политика за предоставяне на убежище, която се основава на справедливо разпределение на бежанците между страните. Проучването на Евробарометър от 2016 г. показа, че 69% от европейците подкрепят общата европейска политика в областта на миграцията. През 2017 г. този показател се увеличава до 72%.
И докато продължаваме да обсъждаме миграцията, Китай ще създаде изкуствен интелект до 2035 г., а САЩ ще водят търговска война срещу всички европейци.
Надяваме се, че политиците няма да се съсредоточават върху "примитивни" политики през идната 2019 година.

Може да прочетете цялото интервю от тук: https://www.euractiv.com/section/global-europe/opinion/migration-can-only-be-tackled-by-the-eu-as-a-whole/

(в. Труд, 23.07.2018)

Мустафа Карадайъ пред младите от ДПС: Правете политика, с поглед поне 15 години напред!

 

Председателят на ДПС Мустафа Карадайъ се срещна с млади активисти на ДПС на семинар в Стара Загора. Младежите дискутираха актуалната политическа ситуация в страната. Карадайъ разкритикува управляващите за позициите, които заемат. Мустафа Карадайъ коментира и европейската переспектива на страна и призова младите хора към активност и инициативност. Той призова младежите да гледат в бъдещето при правенето на политика.

Карадайъ отговори на въпросите на младите хора, които питаха за участието на националистите във властта, за геополитическото място на България, за смяната на имената на местности и топоними, за връщането на младите хора от чужбина, за политическото бъдеще на България, за българския етнически модел.

Заедността е нашата политика, каза председателят на ДПС Мустафа Кардайъ. Много е важно за различаваме толерантността, като търпимост към Другия и заедността – като необходимост от Другия. За нас българският етнически модел, единството и стабилността на страната са неотменими ценности и ние като политическа партия никога няма да се отметнем от тази своя отговорност.

В семинара, организиран от  Младежко ДПС  ще вземат участие евродепутата и председател на Младежко ДПС Илхан Кючюк, зам.-председателя на ПГ на ДПС Халил Летифов и народният представител Велислава Кръстева.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ДПС МУСТАФА КАРАДАЙЪ ПРИСЪСТВА НА ТЪРЖЕСТВЕН МИТИНГ-ЗАРЯ В КАРЛОВО ПО СЛУЧАЙ 181-ТА ГОДИШНИНА ОТ РОЖДЕНИЕТО НА АПОСТОЛА НА СВОБОДАТА

Председателят на ДПС Мустафа Карадайъ, зам.-председателят на ДПС Ахмед Ахмедов и народният представител д-р Джевдет Чакъров присъстваха на тържествен митинг-заря в Карлово по случай 181-та годишнина от рождението на Апостола на свободата - Васил Левски. Пред паметника на Васил Левски на едноимения площад в Карлово бе поднесен венец от името на ПГ на ДПС.

20180718 212603

БЮРХАН АБАЗОВ: Протестът не постигна нищо за хората в Странджа

Няма връзка между исканията на протестиралите в София животновъди и проблемите на хората в Странджа, чиито стада бяха избити заради съмнения за чума. Това заяви в студиото на "Лице в лице" депутатът Бюрхан Абазов от ДПС. "Какво постигнаха протестиращите във връзка със заболяването? Отговорът е: "Нищо". Получиха 5 лв., нима получиха по-висока изкупна цена на млякото или на агнешкото месо?", коментира той. Според Абазов властта се е държала предвидимо: "Нагло и арогантно поведение пред дребните животновъди в селата, отстъпчиво поведение пред протестиращите и вадене на допълнителни пари при събирането на трима души пред Министерския съвет".
Уволнението на зам.-министър Цветан Димитров е доказателство за провала на управляващите в сектор "Животновъдство", смята още Бюрхан Абазов. Според него едва сега се случва това, което е трябвало да стане още с първите доказани случаи на чумата от преди 2 седмици - заграждане на селата, дезинфекциране, пунктове по кръстовищата. Депутатът отбеляза, че за такива ситуации има предварително разписан план и "полувоенизирана" система, която обаче явно не е сработила.
Народният представител смята, че всички слухове около епидемията са резултат от арогантното отношение на държавата, която не е изпратила свои представители да говорят навреме с животновъдите. И предупреди, че ако се забавим, на България може да бъде забранено да продава агнешко и овчи продукти в целия ЕС.

 

Председателят на ДПС Мустафа Карадайъ присъства на церемония по откриване на паметник на Васил Левски в община Руен

Председателят на ДПС Мустафа Карадайъ, заедно със зам.-председателя на ДПС Ахмед Ахмедов и народния представител от Бургас Севим Али присъстваха на официалната церемония по откриване на паметник на Апостола на Свободата – Васил Левски в община Руен.  В своето слово, изнесено пред Президента на Р България, жители и гости на общината Мустафа Карадайъ  призова за единство и обединение за обща национална кауза, която не дели хората по етнос, религия, политическа принадлежност, лично и социално положение, в името на мирното си бъдеще.

„Време е за заедност, а не за разделение!Време е за обединетелен патриотизъм, а не за разединителен национализъм! Времето е в нас и ние сме във времето!“, заключи Карадайъ с крилатата фраза на Апостола. 

Цялото изказване на председателят на ДПС Мустафа Карадайъ:

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ  НА ОБЩИНА РУЕН

Васил Левски е от онези велики личности, от които се учи всяко следващо поколение.

          В израз на преклонение, всяко поколение издига паметници. Защото преклонението пред идеите, делата и саможертвата няма давност.

И днес за нас е въпрос на чест и морална отговорност да се обърнем към всички за съхранение на идеите на Левски, за чиста и свята Република, за братство и единство, за Свобода.

Прекланяйки се пред паметта и делото на Левски, не трябва да забравяме какво ни е завещал:
- Братство всекиго, без да гледаме на вяра и народност.
- Да бъдем равни с другите европейски народи, зависи от нашите
собствени задружни сили.

Да помним и да знаем, че между думи и дела трябва да има единство, че само обединени от обща национална кауза, която не дели хората по етнос, религия, политическа принадлежност, лично и социално положение, можем да градим мирното си бъдеще.

В разбирателство и заедност, под знамето на чистата и святата Република.
Осъзнали отговорностите на свободата.
Намерили достойното си място в региона, Европа и света.
Време е за градеж, а не за разрушения!
Време е за заедност, а не за разделение!

Време е за обединетелен патриотизъм, а не за разделителен национализъм!

Защото времето ни зове. Защото времето е в нас и ние сме във времето!

20180718 145833

footerimage21

alde party logoalde party manifesto

АЛДЕ
Либерален интернационал
Либсен
Европейски парламент
ЕС

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност