Народно събрание

Джейхан Ибрямов: Нужен е редовен кабинет, който да подпомогне Въоръжените сили

Въпрос за изпълнението на третата мисия на Въоръжените сили, а именно – принос към националната сигурност в мирно време, зададе зам.-председателят на парламентарната комисия по отбрана Джейхан Ибрямов на ресорния министър Димитър Стоянов по време на петъчния контрол.

Знаем, че Въоръжените сили осигуряват националната териториална неприкосновеност и суверенитета на държавата, устойчивостта и сигурността на функциониране на обществото в променливи рискове и условия на средата за съществуване. Защитата от външна агресия, поддържане и опазването на мира, както и подпомагането на населението по време на бедствия и аварии са сред функциите на Българската армия. Въоръжените сили поддържат в постоянна готовност формирование за изпълнение на задачи, произтичащи от третата им мисия - принос към националната сигурност в мирно време, заяви Ибрямов.

Той припомни, че през изминалите години и особено в последната Българската армия беше там, където хората имаха необходимост от нея. Военнослужещи активно участваха в преодоляване на последствията от природни бедствия в пострадалите населени места.

Господин министър, във ваше интервю вие казвате, че в дейностите за защита и подпомагане на населението са участвали над 420 военнослужещи и 120 единици техника. Както военнослужещите така и техниката от Сухопътните войски и Военновъздушните сили са се включили и в гасенето на горски пожари. Българската армия активно също така участваше и в овладяване на бедствена ситуация и преодоляване на последствията от наводненията, каквито видяхме наскоро и в Карлово. Сухопътните войски през изминалите години, особено последните две, оказваха съдействие на органите на МВР за охраната на държавната ни граница, с оглед увеличения миграционен натиск по българо-турската граница, изтъкна Джейхан Ибрямов.

За съжаление станахме свидетели и на трагичен инцидент. Във връзка с все по-засиления натиск на база изброените досега дейности, които са изпълнявали Сухопътните ни войски, както и с увеличаващите се бедствия и аварии в страната и необходимостта от подсигуряване на необходимата техника на Българската армия, считам за необходимо да информирате, господин министър, Народното събрание за последващи действия, които вие предприемате, каза народният представител от ДПС. И зададе въпроса си: "Какво е изпълнението на третата мисия на Въоръжените сили - принос към националната сигурност в мирно време за периода 1 август 2022 година до настоящия момент и каква е необходимостта Въоръжените сили да придобият техника, както и човешки ресурси за изпълнението на тази мисия?".

През посочения от вас период Въоръжените сили изпълняваха задачи по оказване на помощ на населението при бедствията подпомагани от Министерството на вътрешните работи по охрана на държавната граница и ремонтно-възстановителни дейности по инженерното съоръжение от възпрепятстващ тип по българо-турската граница, съобщи министър Стоянов.

През периода август-ноември 2022 година формирование от страна на Сухопътните войски е участвало в гасенето на горски и полски пожари, изпълнени са общо 7 мероприятия с около 393 военнослужещи и 60 единица техника.

Участвали са в ликвидиране последствия от наводнения, изпълнени са общо 9 мероприятия с около 1953 военнослужещи и 175 единици бойна техника.

Над 3207 военнослужещи и 280 единици техника са участвали по разчистване на обществени сгради и улици, доставка на продукти и материали от първа необходимост и подпомагане при разчистване на засегнати частни домове в селата Богдан, Каравелово, Слатина, община Карлово.

За потушаване огнище на пожар на територията на страната с вертолети от страна на Въоръжените сили са изпълнени 27 мероприятия, като са извършени около 350 водохвърляния.

За медицинска евакуация е извършен един полет в страната, а за спасяване са изпълнени 3 мероприятия.

Изпълнението на тези задачи изисква разходването на авиационен ресурс, който е за сметка на заделения за подготовка основен екипаж на вертолети. Възстановяване на същия изисква значително финансови разходи и време, коментира Димитър Стоянов.

Той допълни още, че специализирани екипи са разузнали и унищожили 5 броя невзривени боеприпаси, открити на територията на страната, като общо през годината са унищожени 188 броя невзривени боеприпаси от различен тип и калибър.

Предприемат се стъпки в посока на оптимизиране на дейностите чрез обновяване на някои ръководни документи, детайлизиране на други, както и направления от придобиване на нова екипировка и оборудване. За участие в провеждането на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи се използват утвърдените материални средства, наличните и предоставени такива от органите на изпълнителната власт в зоната на бедствието, каза министърът.

За овладяване на увеличения миграционен натиск по българо-турската граница Въоръжените сили участват активно в охраната, като към 10 ноември 2022 година участват 216 военнослужещи и 49 единици пътни превозни средства. Военнослужещите провеждат съвместни патрули със служители на Главна дирекция „Гранична полиция“ в районите на отговорност на ГПУ Елхово, ГПУ Резово, ГПУ Малко Търново и ГПУ Средец. По-голяма част от използваните пътни превозни средства с повишена проходимост са на базата на руски образци на транспортна техника от преди повече от 60 години. Поддръжката на този тип пътни превозни средства се извършва от ремонтните органи на съответния вид въоръжена сила, но изисква резервни части, които липсват, а доставките им в резултат на наложените на Русия санкции са практически невъзможни, съобщи Димитър Стоянов.

Той информира Ибрямов, че предвид дългогодишната експлоатация на този тип пътни превозни средства съществено се нуждаят от чести ремонти на възли и агрегати, в дадените случаи и тяхната подмяна с нови.

Съгласно Решение 657 на МС от 14.09.2022 година, от 3 октомври тази година продължават ремонтно-възстановителните дейности по инженерното съоръжение от възпрепятстващ тип по българо-турската граница в участъците на горепосочените ГПУ-та, Елхово, Малко Търново и Резово, като е предвидено да завършат до края на годината. Дейностите ще се извършат за възстановяване целостта на проблемните участъци по съоръжението причинени от природни бедствия, бедствия и от човешка намеса вследствие увеличение на миграционния натиск. Към момента възстановеният участък от съоръжението е 72 километра, ремонтирани са 496 броя оградни пана, 70 броя опорни колони, възстановени са 4080 метра спирала режеща тел, продължи с отчета си Димитър Стоянов.

Разходите за командировъчни ще бъдат възстановени по бюджета на Министерството на отбраната, чрез осигуряване финансови средства по бюджета на Министерство на вътрешните работи за 2022 година. Необходимите строителни и монтажни материали, стопански инвентар и оборудване се осигуряват от Главна дирекция „Гранична полиция“ в рамките на осигурените средства по бюджета на МВР за 2022 година, определени с Постановление 249 на МС от тази година, каза министърът.

Когато законодателната власт си взаимодейства с изпълнителната, когато изпълнителната власт има синхрон вътре в администрацията така и с останалите институции, които са зададени по Конституция на Република България, виждаме, че тази сигурност и спокойствие, която трябва да се въведе в работата, гарантираща спокойствието на българското население и развитието на страната, може да се получи. Затова е много важно целеполагането на сформирането на редовен кабинет, коментира отговора Джейхан Ибрямов.

Приемствеността от редовен към служебен, от служебен към редовен кабинет, е много важна, каза Ибрямов и заяви, че Комисията по обрана ще направи възможното, за да продължи изпълнението на заложените в МО дейности.

Печат Е-мейл

alde party logoalde party manifesto

АЛДЕ
Либерален интернационал
Либсен
Европейски парламент
ЕС

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност