Интервюта

Д-р Джевдет Чакъров, водач на листата на ДПС в Силистра: Бихме подкрепили управление с приоритети, близки до целите на ДПС за успешно развитие

- Д-р Чакъров, остават броени дни до предсрочните избори на 11 юли. И преди редовните на 4 април, и сега ДПС говори за рестарт на държавността. Какво означава това и къде е ДПС в процеса?


- Това не е лозунг, а позиция, изпълнена със съдържание. Формулира я нашият почетен председател д-р Ахмед Доган още през декември 2019 г. в традиционното си политическо слово преди новата година. Тогава той каза: "Налага се смяна на политическия модел, защото липсват всякакви реформаторски идеи и визии. Те се подменят с абстрактни европейски риторики, които са далеч от реалните проблеми на хората".Парламентарните избори са начинът, по който да се стигне до рестарт на държавността по един демократичен, а не радикален начин.Като говори за рестарт на държавността, ДПС има предвид, първо, да се преодолее разделението в обществото, а също и да се елиминира популисткият и краен национализъм. България има потребност от здравословен патриотичен национализъм. Второ, да се преодолее противопоставянето между институциите и те да заработят в полза на обществото. Трето, управлението да бъде прозрачно и да се базира на националните интереси на България и гражданите.От особена прозрачност се нуждаят обществените поръчки и законодателните инициативи. Четвърто, да има активно участие на гражданите в контрола над властта и участие на гражданското общество във вземането на националнозначими решения.Необходимо е и да се възстанови ефективният парламентарен контрол върху изпълнителната власт.

- Програмата на ДПС за ускорено икономическо развитие е развита в контекста на Националния план за възстановяване и развитие и на оперативните програми от новия програмен период. Кое е основното в нея?

- България продължава да е най-бедната страна в ЕС 14 г. след приемането й. През по-голямата част от този период страната се движи без ясни приоритети и цели и се управлява популистки.Основните приоритети на ДПС са:1. Развитие на икономика на знанието, основана на дигитализация, на високи и водородни, и на екологични, и безотпадни технологии;2. Устойчиво, екологично ориентирано развитие на ключови сектори като енергетика, промишленост, IT, селско стопанство и др. с потенциал за догонващ растеж, основани на принципа "Чиста енергия, чиста вода, чист въздух, чиста храна".За развитие на икономика, основаваща се на екологията и иновациите, ДПС говори от повече от 10 г. Днес виждаме, че на това се основават новият програмен период на финансиране от фондовете на ЕС и механизмът за финансиране на мерки за преодоляване на кризата от COVID-19 и за устойчиво развитие.От години ДПС говори например за големия потенциал в производството на биологични селскостопански продукти. В тази връзка е необходимо уеднаквяване на субсидиите в страните на ЕС за по-добро и справедливо функциониране на единния пазар. България трябва да отстоява тази позиция в ЕС.3. Насърчаване от държавата на иновативните инвестиции и нейното активно участие във всички фази на инвестиционния процес. Необходими са и инвестиции в енергийната ефективност и намаляване на енергоемкостта на производствата, които респективно са и неконкурентоспособни. Много е важно бизнесът да бъде улесняван в усилията му за постигане на висока енергийна ефективност и едновременно да се насърчава ускоряването на частни и институционални инвестиции в областта на възобновяемите енергоизточници.4. Развитие на образованието и осигуряване на равен достъп до качествено такова на всички граждани във всички населени места, обвързване на средното и висшето образование с потребностите на бизнеса и на държавата.5. Активна работа и създаване на условия за привличане на чуждестранни инвестиции. Преди 15 г. България беше сред рекордьорите, днес сме на опашката в ЕС, а в страната все още няма достатъчно национален капитал. След затишието в световен мащаб заради кризата, породена от пандемията, тръгва нова мащабна вълна от инвестиции. Целта ни трябва да е България не само да не бъде подмината от нея, но да използва тази възможност за реформиране на икономиката с цел постигане на устойчивост, продуктивност, ръст.6. Особено важно за бизнеса е намаляването на административната тежест. Част от изискваните документи може да се набавят по служебен път между институциите. Дигитализация на публичните услуги - българският IT сектор има възможности да предложи решения за това. Крайно време е да се въведе електронното управление.7. Да спре неефективното разходване на публични средства и да се увеличи прозрачността, особено при обществените поръчки.

- ДПС от години настоява за определяне чрез надпартиен консенсус на национални приоритети за развитие на България и на базата одобряване на програма за реформи. Откъде трябва да започне този диалог и кой да го почне?

- България е парламентарна република и този диалог трябва да започне в парламента. Но не трябва да се затвори единствено там. Винаги сме настоявали в постигането на съгласие да участват максимално широк кръг от институции, организации на бизнеса, на работниците, експерти, учени, т.е. обществото като цяло.Очакванията са след изборите да се формира управляващо мнозинство и би трябвало негова да е инициативата за започването на диалог.Важно е обаче този път да има чуваемост, каквато досега нямаше, за всички мнения и да бъдат взети предвид всички конструктивни предложения. В противен случай няма да се постигне истински консенсус.

- Къде е мястото на ДПС в този диалог при положение че конкурентите на изборите до момента декларират, че не биха партнирали с вас?

- ДПС няма предварителни претенции да бъде поканено да участва в управлението. Ние вече заявихме, че бихме подкрепили управление, което си поставя цели, максимално доближаващи се до целите на ДПС за успешно развитие на България.Ако се формира управляващо мнозинство, то има правото да не желае ДПС да участва в управлението. Но няма право да изключи от диалог една партия, която е избрана да представлява в парламента над 330 000 български граждани. Така че мястото на ДПС в диалога за постигане на надпартиен консенсус за националните приоритети на България е с неговия над 30-годишен опит в Народното събрание като парламентарно представена партия, участвала и в изпълнителната власт с натрупания и положителен, и негативен опит, която отстоява неотклонно евро-атлантическите ценности и развитие на България.

- Вие сте водач на листата на ДПС в област Силистра този път, какви са проблемите на региона, за чието решаване ще работите?

- За съжаление, област Силистра е един от най-бедните, а по много показатели е най-бедният регион в България.Натрупваните с години нерешавани проблеми са довели до това, че областта е с един от най-ниските БВП като цяло, а също и на глава от населението в страната (с по-нисък БВП е само област Видин). Силистра е един от 20-те региона в ЕС с БВП на човек от населението под 50% от средния в съюза.Областта е с много нисък среден годишен доход на човек и с много висок процент на безработица - 2 пъти над средния за страната, а преди нея са само две области.Тя е на едно от последните места по развитие на образователната и здравната структура в България с недостиг на квалифицирани учители и лекари и неравнопоставен достъп до качествено здравеопазване и образование. С една от най-слабо развитите пътна, водна и екологична инфраструктура.Всичко това е крайно несправедливо, защото този регион има дадености за успешно икономическо, инфраструктурно и социално развитие. Тук е най-плодородната земя в страната - Добруджа. Има пристанище на един от най-добре развитите и активно използвани речни пътища в Европа - Дунав. Няма недостиг на вода. Равнинният терен е удобен за развитие на пътната инфраструктура. Има съхранена природа и няма промишлено замърсяване.Последните 10 г. грешки в управлението са довели до това сериозно изоставане в развитието на редица региони като Силистра. Аз съм амбициран да съдействам то да се преодолее в област Силистра, а и в цяла България, защото, както вече посочих, ДПС има програма с адекватни политики за повишаване на качеството и стандарта на живот на всички граждани във всички населени места и за пропорционално развитие на регионите.

- Отпадна ограничението за брой секции в страните извън ЕС, а това значи и в Турция. ГЕРБ призна, че ограничението е било наложено именно заради вота на българите в южната ни съседка. След делегация на ДПС при Реджеп Ердоган отиде и Бойко Борисов - според ГЕРБ - да "спира монопола" на ДПС. Как трябва да се тълкуват тези посещения и интерпретацията им от бившите управляващи?

- ДПС винаги е защитавало правото на глас на всички български граждани, независимо къде се намират те. А специално за гласуването в Турция, в него има прекалено вторачване заради анти-ДПС кампанията, която се води от години. То винаги е било силно преувеличавано. Според един уважаван и признат изборен експерт вотът в Турция при максимална мобилизация може да донесе на ДПС от 2 до 3 мандата. А при максимална активност вотът от чужбина като цяло може да донесе максимум 10 мандата за целия парламент. Това са фактите.

(в."24 часа"; 08.07.2021г.)

Печат Е-мейл

alde party logoalde party manifesto

АЛДЕ
Либерален интернационал
Либсен
Европейски парламент
ЕС

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност