Интервюта

Хасан Адемов, председател на социалната комисия към НС: 2 пенсии ще са повече от една само при 20 години осигуровки върху реалните доходи

Публикувано: .

 Д-р Адемов, след три години спорове и отлагане най-накрая се приеха промените в Кодекса за социално осигуряване. Това ли бе най-доброто решение - да има три вида плащания на парите от частните фондове?
- След близо 3 г. обсъждания с участието на държавни институции, експерти и социални партньори, множество работни групи, екипи на няколко министри найнакрая - както е казал народът, в 12 без 5 - този изстрадан законопроект бе приет.
Важният въпрос е защо се стигна до тази ситуация? Отговорът не е еднозначен. Управляващите прецениха, че по темата втора пенсия не трябва да се говори публично до последния възможен момент, защото е очевидно, че се очертава сериозно разминаване между очакванията за по-висока допълнителна пенсия и реалностите. Вместо да се разяснят истинските причини за този проблем, се пристъпи към скриване и забавяне на проекта.
Темата е изключително болезнена, публичната дискусия и много приказки по този въпрос водят до инкасиране на политически негативи. И правителството приложи подхода "За пенсиите - или позитивно говорене, или нищо".
Бяха положени неимоверни усилия на базата на изобилие от разчети и становища да се сглоби един сравнително консенсусен проект, който бе публично и фанфарно представен още през лятото на 2019 г. Постигнат бе крехък баланс между интересите на осигурените лица и частните пенсионни фондове. Вместо широка публична дискусия с цел коректни разяснения обаче през декември миналата година бе замразен. Неочаквано в последния момент се появиха и допълнителни затруднения - Комисията за финансов надзор внесе 36 страници предложения и това наложи нови съгласувания и консултации. Но важното е, че в крайна сметка законът, който урежда основно фазата на изплащане, е факт. В социалната сфера трудно може да се говори за найдобри решения, много е важно да са близо до очакванията на осигурените лица.
Друг е въпросът дали в конкретния случай това е така. Пенсионноосигурителното дружество предоставя следните видове пенсии: пожизнена пенсия без допълнителни условия; пожизнена пенсия с период на гарантирано изплащане (от 2 до 10 г.), пожизнена пенсия, включваща разсрочено плащане на част от средствата до навършване на избрана от пенсионера възраст; разсрочено изплащане, ако средствата са повече от зкратния размер на минималната пенсия за стаж и възраст; еднократно изплащане, когато парите по индивидуалните партиди са по-малко от зкратния размер на миниманната пенсия за осигурителен стаж и възраст към датата на пенсиониране.
Със сигурност може да има и по-добри решения, но на този етап възможността за информиран избор на пенсионни продукти е решение в правилната посока.
Има много съществена разлика между поведението на тези, на които им предстои пенсиониране от НОИ, и тези с втори стълв. При първия вариант отговорността е до събиране и внасяне на документите за пенсиониране, след което НОИ излиза с разпореждане, докато при частните пенсионни фондове активната роля за окончателно решение е на кандидат-пенсионера.
Възможни ли бяха и други решения? Много и разнообразни предложения на различен етап са обсъдени, част от тях бяха отхвърлени със съответните аргументи. През 2025 г. МТСП трябва да изготви оценка на предлаганите продукти от универсалните пенсионни фондове (УПФ) и на тази база ще се приемат съответните корекции, ако това е необходимо.
- За кого ще е по-добре да остане в частните фондове и за кого да си премести парите в НОИ?
- По информация на Асоциацията на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване средната доходност от направените инвестиции от частните фондове от 2002-а до 2020г. надвишава с около 40% хармонизирания индекс на инфлацията за същия период.
В приетите промени на КСО е записано, че се запазва брутният размер на внесените осигурителни вноски. Това са важни изходни позиции, които следва да бъдат съобразени при вземането на решения.
Приеха се и промени, които намаляват коефициента на редукция и той сега е около 9%, а не предишните 20%. Това дава възможност да се предположи, че две пенсии ще бъдат по-големи от една, отпусната само от НОИ. За това обаче са необходими няколко условия, основното - осигуряване през целия близо 20-годишен период върху реални доходи. Защото за разлика от НОИ Във втория стълб се признават само реално внесени средства без дарен стаж, без зачитане на начислени, дължими и невнесени вноски. При тази ситуация хората, които са се осигурявали на минимални доходи, се очаква да получат минимална пенсия за стаж и възраст от ДОО и дори да прехвърлят парите си в НОИ, няма как да получат по-голяма пенсия от минималната. Но при прехвърлянето ще загубят възможността да получат под някаква форма собствените си пари от УПФ.
Същото се отнася и за тези, които се осигуряват на максимални доходи - те ще получат максимална пенсия от ДОО, но ако прехвърлят парите си в НОИ, заради тавана от 1440 лв. няма да имат поголяма пенсия, а ще се изключи възможността да се възползват от средствата от индивидуалните партиди съгласно предложените пенсионни продукти. Но в крайна сметка всеки случаи е индивидуален и решението трябва да е достатъчно добре мотивирано.
- Все пак продължават да звучат мнения, че две пенсии ще са по-малко от една въпреки направените промени.
- Със сигурност ще има и такива случаи, особено за тези, които нямат регулярни вноски, имат периоди на безработица, работили са в чужбина, били са в отпуск по майчинство, пребивавали са в сивия сектор - това са периоди без вноски в индивидуалните партиди. За тях е очевидно, че няма как две пенсии да са по-големи от една. Те трябва добре да обмислят с помощта на експерти поведението си.
Пак казвам, всеки случай е индивидуален, няма универсална рецепта за всички. В тези случаи активната роля е на осигуреното лице. Информация за неговия актуален статус може да се получи по всяко време както от НОИ, така и от УПФ. Най-добре е това да стане максимално близо до датата на навършване на възрастта за пенсиониране. Проблем може да възникне във връзка със сроковете за прехвърляне, които стъпаловидно нарастват до 2038 г. Но това е прието с цел предвидимост и яснота за предстоящите плащания от ЧПФ.
- Разчетите показват, че от първите 17 хил. Жени с право на втора пенсия едва около 20% ще имат право на пожизнено плащане. Половината ще са на разсрочено, а останалите ще получат парите си накуп. Въпреки че те не са се осигурявали пълните 40 г., голяма част от тях имат и пропуски във вноските или са получавали минимални заплати, през всички тези години чуваха, че ще имат втора пенсия. Няма ли разминаването на очакванията и реалността още повече да наруши доверието в пенсионната система и все повече хора да предпочитат да не се осигуряват на реалните си доходи?
- Разминаването между оптимистичните очаквания за втора пенсия и реалността е очевидно. Разбира се, за това разочарование в очакванията има както субективни, така и обективни причини. В началото на реформата акцентът бе поставен върху фазата на натрупване при определени допускания за доходи и размер на осигурителните вноски както за фонд "пенсии", така и за тези към УПФ. Разчетите бяха, че вноската за УПФ трябва да расте до 7 %, но вместо това задълго беше 2% и едва преди няколко години от4% стана 5 %. В същото време пенсионната система стана заложник и на забавените реформи в другите секторни политики. Вноските за фонд "Пенсии" бяха намалени за дълъг период и сега плащаме високата цена с унизително нисък размер на пенсиите и висок дефицит в ДОО, който е за сметка на всички.
Политици и експерти трябва да посипем главата си с пепел и да кажем на висок глас: в началото на реформата и след това не обяснихме на обществото, че за около 20 г. осигуряване при това ниво на доходите (въпреки ръста им) и при тези 5 % вноска в УПФ, както и при този консервативен инвестиционен портфейл не можеш да очакваш сериозна доходност и оттам - висока втора допълнителна пенсия. Пропуснахме и възможността за създаване на т.нар. мултифондове, които гарантират право на избор между консервативен балансиран и рисков портфейл. За всички е ясно, че при консервативния няма как да очакваш висока доходност.
Доверието в пенсионната система се гради много трудно и всяко едно небалансирано решение може да демотивира осигурените лица, особено по-младите, да участват в осигуряването с реални доходи. Няма осигурителна система, която да функционира нормално без доверие в нея. Пенсията от втория стълб не е конкурент на тази от НОИ. Тя има за цел да допълва солидарната и сериозно субсидирана пенсия от НОИ, за да се постигне коефициент на заместване на доходите от труд около 70%. И понеже това не е постигнато, е логично да има разочарование.
- Как ще се променят нещата при хората, които ще имат пълните 40 години осигуряване? 

Трудно е отсега да прогнозираме какво ще се случи след 20 г. Ако се реализира очакваната трансформация на българската икономика след коронакризата от гледна точка на Плана за възстановяване на Европа, Зеления пакт и въвеждането на дигиталните технологии, ако инвестираме в съвременни технологии с висока добавена стойност и човешки ресурси и постигнем ускорено догонващо икономическо развитие, висок ръст от 5-6% и оттам - високи доходи и сериозни постъпления в осигурителните фондове, можем да разчитаме на по-високи нива на социална защита. В противен случай трябва да разчитаме на чудеса или на поредния управляващ с популярната вече джипка, която да излее рога на социалното изобилие. Но на всички е ясно, че в социалната сфера чудеса не се случват. Важни са доверието, солидарността и възстановяването на усещането за справедливост". Без тези базови параметри и без прозрачност в действията няма предвидимост. Надеждата е при 40 г. осигуряване и без кризи да имаме по-добри резултати.- Редно ли е фондовете да могат да предлагат промоции съвместно с други търговски вериги по т.нар. програма за лоялност?- Този текст се появи покъсно в проекта и по него има различни мнения - от одобрение до тотално отричане. Нека да видим дали този подход е най-удачният за реклама на пенсионните продукти и дали няма да се появи нелоялна конкуренция.- Има ли опасност пенсиите от втория стълб да се намаляват при актуализация заради извънредни ситуации - например като сегашната пандемия или друг вид икономическа криза?- При кризисни ситуации като сегашната, когато има сътресение на фондовите пазари, вероятността от по-ниска доходност е реална. След второто тримесечие на миналата година бяха възстановени загубите от началото на пандемията. Неслучайно законът предвижда и съответните гаранционни фондове, които да покрият загубите. Що се отнася до възможността да се намаляват пенсиите от втория стълб при актуализация, това би могло да се случи по изключение едва когато са изчерпани средствата от гаранционните фондове. Интересът на осигурените в този случай е защитен.

- Служителите от затворени бизнеси не работят от месеци, работодателите им са на ръба на оцеляването. Защо се допусна хаос със здравните осигуровки на тези работници в принудителен неплатен отпуск?

- Със сигурност това е един много важен проблем. В Закона за мерките и действията по време на извънредната епидемична обстановка е решено, че когато бизнесът е затворен със заповед на държавен орган, съответният период се признава като дарен трудов и осигурителен стаж Но за здравните вноски решението е работниците сами да си ги плащат. Разбира се, че можеше да има и по-добро решение.- Вие сте лекар, как върви според вас ваксинацията?

- Очакваната скорост се забавя както по обективни, така и по чисто субективни, организационни причини. Късното включване на общопрактикуващите лекари, късното решаване на проблема с конкретните указания към тях и липсата на ритмично снабдяване с ваксини доведоха до напрежение, което пречи на нормалния ход на ваксинирането. Трябва да заработят ефективно и мобилните екипи, за да се обхванат отдалечените райони.

- Кога ще са готови листите на ДПС и на какви имена залагате?

- в ДПС има ясно разписани критерии и процедури за подбор на кандидати за народни представители. В момента текат консултации с областните и общинските структури на партията и очакванията са до края на седмицата да бъдат готови листите.

(в. 24 часа,26,02.2021 г)

Печат

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност