Интервюта

д-р Хасан Адемов: В пенсионната система чудеса трудно се случват

Защо пенсиите в България са ниски и доколко е справедливо увеличението само на минималната пенсия от 1 януари 2021 година, питаме председателя на социалната комисия в парламента д-р Хасан Адемов. Според мен най-справедливо е увеличението, което минава през осигурителния принос на всеки пенсионер, казва депутатът от ДПС И напомня, че със социално заиграване не се печелят избори. По думите на Адемов голяма е вероятността две пенсии да са повече от една, ако осигуряването е без прекъсване, на доходи над средните за страната и при коефициент на редукция от НОИ около 9%.


- Г-н Адемов, защо пенсиите в България са ниски?

- Пенсията представлява периодично парично плащане, което замества най-общо загубените по различни причини доходи от труд. Ако се върнем назад във времето, трябва да отбележим мащабната параметрична реформа от 2000 г. и сериозните промени през 2015 г.. които имаха за цел да постигнат високи нива на социална защита, финансова стабилност, адекватност и коефициент на заместване, съизмерим със средноевропейските нива. Към днешна дата трудно можем да твърдим, че сме постигнали сериозни успехи. Причините са различни - като се започне от нивата на доходите, размерът на осигурителните вноски (често променяни според политическата конюнктура, въпреки актюерските разчети), демографските проблеми, сивият сектор и др.
През последните 30 години пенсионната система беше заложник на реформите в различните секторни политики, докато в един момент се оказа, че това е за сметка на пенсионните права на всички осигурени. За да има по-висок размер на пенсиите, трябва да има по-високи нива на заетост и то във високо технологични дейности с по-голяма принадена стойност, високи нива на икономически растеж, доходи от труд близки до средноевропейските, по-високи приходи от осигурителни вноски. Само тогава можем да разчитаме на устойчив размер на пенсиите. Разбира се, че са възможни и предизборни "фойерверки" с цел печелене на политическо доверие, но не трябва да забравяме, че със социално заиграване не се печелят избори (справка - 2009 г.)


- Имаше много идеи как да се повишат пенсиите от следващата година - с увеличаване на коефициента, с преизчисляване на част или на всички пенсии, но накрая остана само повишаването на минималната пенсия на 300 лева от 1 януари. Защо другите идеи отпаднаха?

- В Кодекса за социално осигуряване има три инструмента за промяна на размера на пенсиите. Най-често използваният е осъвременяването по швейцарското правило. Другите два са индексация и преизчисляване. В хода на бюджетната процедура винаги се появяват различни предложения, които управляващите отхвърлят по правило без сериозни аргументи. Всяка година от управлението на ГЕРБ и Обединени патриоти осъвременяването на пенсиите ставаше от първи юли, въпреки ежегодните предложения на ДПС това да се случи от началото на годината. За 2021 г. предложението на управляващите е осъвременяване при това с 20% на минималните и максимални размери да се реализира от 1 януари. Под популярното мото антикризисни мерки чисто предизборното "намигане" към Негово величество избирателя струва 1,770 млрд. лева повече в бюджета на държавното обществено осигуряване. Искам правилно да бъда разбран - никой не е против това размерът на пенсиите да бъде увеличаван, но усещането за справедливост не може да бъде накърнено по този начин. Адски несправедливо е останалите пенсии да бъдат осъвременени от 1 юли, при това с 5%. Повече от половината пенсионери вече са на минимален размер - какво тук значи някакъв осигурителен принос, по-добре е да сме еднакво бедни, отколкото различно богати. Този начин на мислене е с аргумента това е предизборно обещание (за сведение никой не е обещавал увеличение от 1 януари). Това демотивира младите да се осигуряват върху реални доходи, след като идва едно правителство и с политическо решение нарушава съотношението между осигурителен принос и размер на пенсиите.


- Вие предложихте пенсиите да се индексират по швейцарското правило не от юли, а още от януари. Защо?

- Това е предложение на ДПС, което правим всяка година, а управляващите отхвърлят всяка година. Само с този бюджет се прие минималните и максималните размери да бъдат осъвременени от началото на годината. Логиката - осъвременяването на всички пенсии от 01.01, произтича от желанието целогодишно да има по-високи нива на социална защита. Това противопоставяне между отделните групи пенсионери, чрез използване на един инструмент по различен начин, води до срив в доверието. Без доверие всяка осигурителна система изпитва сериозни затруднения. Солидарните системи имат крещяща нужда от доверие, справедливост, прозрачност и последователност. За съжаление, политически мотивирани, конюнктурни предложения без актюерска логика водят до сътресения в полето на солидарността.


- Друго ваше предложение предвиждаше да се увеличи коефициентът за всяка година стаж от 1,2 на 1,3. Какъв би бил ефектът от такова увеличение?

- Според мен най-справедливо е увеличението, което минава през осигурителния принос на всеки пенсионер. Размерът на пенсията се изчислява като доходът се умножи по 1,2, като този коефициент е за всяка година осигурителен стаж. Доходът се определя като индивидуалният коефициент се умножи по средния осигурителен доход за страната 12 месеца преди датата на пенсиониране. Ако повишим числото 1,2 на 1,3, означава индексиране на всички пенсии с 10%. При това справедливо, през годините осигурителен стаж на всеки. За съжаление, управляващите отхвърлиха и това предложение. Усещането за самодостатъчност невинаги е добър съветник. Най-притеснителното от решенията в осигурителната систе ма не са огромните дефицити (за следващата година трансферът от Държавния бюджет достига рекордните 6,205 млрд. лева), а темпът на нарастване на този трансфер от 2, 069 млрд. лева през 2009 г. на над 6 млрд. лева догодина. Това води до натиск върху публичните финанси, дългово финансиране на текущи разходи и все по-голяма зависимост от данъци. И още нещо - за догодина намалява степента на покритие на разходите с приходи от осигуровки от 65% на 56%. В дългосрочен план това може да доведе до финансова нестабилност.


- Смятате ли, че парите за социални разходи, заложени в бюджета за догодина, са достатъчни?

- За следващата година разходите за социално осигуряване, подпомагане и грижи представляват 14,6% или 18,194 млрд. лева, докато средно за Европейския съюз този процент е 27. За 2021 г. за първи път разходите за пенсии са над 10% от БВП като увеличението е с 1,770 млрд. лева или 12,347 млрд. лева са предвидените разходи за пенсии. Отделно в сектор здравеопазване увеличението е с 680 млн. лв., в образованието - 820 млн. лв. Проблемът е в целеполагането и определянето на най-рисковите групи, които да бъдат подпомогнати. Раздаването на калпак е доминиращ принцип, таргетирането на социалните разходи от гледна точка постигането на ефективност е най-големият проблем на този бюджет.


- Казвате, че бюджетът на Държавното обществено осигуряване за 2021 г. слага началото на края на финансовата стабилност на сектора, защо?

- Финансовата стабилност, която грижливо се отстоява от 1997 г. от различни правителства, е подложена на сериозно изпитание. Трансферът от Държавния бюджет през последните години е нараснал с около 4 милиарда лева, а реформата през 2015 г. трябваше да намали зависимостта на общественото осигуряване от данъци. Вместо това сме свидетели на точно обратния ефект. Трябва да е ясно, че в пенсионната система чудеса трудно се случват, тя е подчинена на математически модел със строга актюерска логика и всеки опит за интервениране, с цел извличане на политически дивиденти, има цена и тази цена се плаща от българските граждани.

- Социалното министерство представи промени в Кодекса за социално осигуряване, регулиращи фазата на изплащане на втората пенсия. Ще бъдат ли защитени бъдещите пенсионери и ще получат ли все пак две пенсии, които да са повече от една? Нужни ли са, според вас, корекции в така предложеният законопроект?

- Предложените промени регламентират фазата на изплащане на т. н. втора пенсия, предлагат се пенсионни продукти, от които придобилият право пенсионер може да избира. От промените следва, че масово първите кохорти пенсионери след септември 2021 г. няма да взимат пожизнени пенсии, защото натрупаното по индивидуалните им партиди не е достатъчно. Вероятно то ще стигне за срочни плащания, които не могат да са по-ниски от 45 лв. на месец (15%от минималната пенсия - 300 лв.). Много важно е да се отбележи, че частните пенсионни фондове гарантират брутния размер на внесените вноски, което означава, че нито един пенсионер няма да загуби нито един лев от вноските, може само да спечели допълнително от инвестираните средства. След решението за изчистване на т. н. коефициент на редукция, остава нерешен въпросът със субсидията в НОИ, каквато в частните пенсионни фондове липсва. Този коефициент трябва да отпадне, когато родените преди 31.12.1959 г. се пенсионират, защото тогава всички ще бъдат равнопоставени. Важен е и въпросът дали не може решението за евентуално прехвърляне на партидите в НОИ да може да се реализира на базата на информация преди датата на пенсиониране. Всеки случай е индивидуален, но голяма е вероятността две пенсии да са повече от една, ако осигуряването е без прекъсване, на доходи над средните за страната и при коефициент на редукция от НОИ около 9%.

- От КНСБ и част от работодателите предлагат двете пенсии - от ДОО и УПФ да се изплащат при еднакви правила. Как бихте коментирали подобна идея?

- Става въпрос за това, че за получаване на втората пенсия е необходимо да отговаряш само на изискването за възраст, независимо от осигурителния стаж. Решение в тази връзка е възможно да се потърси още повече, че осигурените лица трябва да бъдат равнопоставени.

- Какво бихте посъветвали хората, които питат дали да си прехвърлят партидите от универсалния пенсионен фонд във фонд "Пенсии"?

- Решението за това дали могат да се прехвърлят парите от индивидуалните партиди във фонд"Пенсии" е индивидуално за всеки един и то трябва да бъде взето след информирано съгласие. Препоръки трудно могат да бъдат предложени за всички, нов повечето случаи запазването на средствата може да осигури допълващ доход, който може при определени условия да бъде превърнат в наследствено плащане.- Вие преминахте през изпитанието коронавирус, какво бихте казали на скептиците, които смятат, че ситуацията силно се преувеличава и това е просто грип?- Мисля, че скептиците намаляват. Този, който все още не вярва, да бъде така добър да отиде на първа линия и да се убеди сам.

(в. Труд, 09.12.2020)

Печат Е-мейл

alde party logoalde party manifesto

АЛДЕ
Либерален интернационал
Либсен
Европейски парламент
ЕС

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност