Европарламент

Атидже Вели: Всички предложения на ДПС влязоха в резолюцията на Европейския парламент за продоволствената сигурност

Всички предложения на ДПС влязоха в резолюцията на Европейския парламент за продоволствената сигурност. Това заяви евродепутатът от ДПС/"Обнови Европа" Атидже Вели.

В четвъртък с 413 гласа "за", 120 гласа "против" и 49 гласа "въздържал се" ЕП прие резолюция относно необходимостта от спешен план за действие на Европейския съюз за гарантиране на продоволствената сигурност в ЕС и извън него след руското нашествие в Украйна. В текста членовете на ЕП призовават за незабавна помощ под формата на доставки на храни за Украйна и за рестартиране на стратегията на ЕС за производство на храни.

Предвид сериозното въздействие, което руската атака срещу Украйна ще окаже върху продоволствената сигурност на украинците, Парламентът призовава за стабилна дългосрочна хуманитарна хранителна помощ за Украйна както от ЕС, така и на международно равнище. ЕС следва също така да отвори хранителни коридори до и от Украйна, които да служат като алтернатива на затворените черноморски пристанища. На украинските земеделски стопани следва да се предоставят също семена, горива и торове, които са оскъдни.

Като член на Комисията по земеделие и развитие на селските райони, участвах в разписването на текста на резолюцията от самото начало и съм удовлетворена, че всички от предложенията на ДПС намериха място във финалния текст на документа, каза Вели. Тя изброи предложенията на ДПС, които евродепутатите на Движението защитиха и включиха в резолюцията на ЕП:

синя стрелка 11 Комисията ще направи оценка на възможността за мобилизиране на допълнителна финансова подкрепа за най-засегнатите сектори и да предприеме спешни целенасочени временни мерки, за да се помогнат земеделските стопани да смекчат последиците от сериозното увеличение на цените на торовете, като настоявахме, в частност, за специални мерки и за малките стопанства. Особено внимание и помощ ще получат малките животновъди.

синя стрелка 11 Държавите-членки да прилагат активно мерките и да използват наличните инструменти за укрепване на своите вериги за доставки на храни. Някои държави подпомогнаха значително земеделския си сектор по време на Ковид пандемията и са готови да го направят и сега. За съжаление други, като България, не успяха да се възползват от наличните възможности, което подкопава конкурентоспособността на нашите земеделци.

синя стрелка 11 Очертаване на значителната роля на търговците на дребно при определянето на справедливата възвръщаемост за производителите, особено с оглед на натиска, произтичащ от увеличените разходи за суровини, но в еднаква степен и на тяхната отговорност за по-нататъшното осигуряване на приемливи и достъпни за потребителите цени на храните. Отговорността трябва да е споделена по цялата верига за производство, преработка, доставка и продажба на храни.

синя стрелка 11 Държавите-членки в своята национална уредба да разгледат възможността за подпомагане, например намаляване на социалноосигурителните вноски, временна отмяна или намаляване на някои данъци и разширяване на заемите във връзка с КОВИД-19. Категорично подчертахме обаче, че Комисията следва да гарантира, че държавната помощ не води до нарушаване на конкуренцията и че се гарантират еднакви условия на конкуренция в държавите членки.

синя стрелка 11 Комисията позволява гъвкавост по отношение на авансовите плащания за производителите, с цел да се осигури ликвидността на земеделските стопани. В тази връзка настояхме Комисията да увеличи равнището на авансовите плащания по директните плащания и мерките за обвързаната подкрепа от 50% на 70%. Нещо повече, предложихме и вдигане от 75% на 85% за някои плащания за развитие на селските райони.

синя стрелка 11 Допълнителна подкрепа за научни изследвания и иновации за разработването на биологични торове и алтернативи препарати за растителна защита.

Евродепутатите на ДПС и Парламентарната група на Движението в българския парламент действат координирано и работят по пакет от социално-икономически мерки, каза още Атидже Вели.

Печат Е-мейл

alde party logoalde party manifesto

АЛДЕ
Либерален интернационал
Либсен
Европейски парламент
ЕС

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност