Европарламент

Атидже Алиева-Вели, ДПС/„Обнови Европа“: Реформираната ОСП предвижда опростена и ефективна система, в сърцето на която залегнаха приоритетите на ДПС

Ролята на група „Обнови Европа“ беше решаваща за постигане на компромис по новите правила, предвиждащи баланс между икономическата конкурентоспособност, социалната справедливост и екологични цели, които бяха окончателно одобрени по време на пленарна сесия на Европейския парламент.

„Доволна съм, че едни от основните приоритети на ДПС вече са част от Новата ОСП, а именно: по-справедливото разпределение на директните плащания за малките и младите земеделски производители; повече средства за биоземеделие и запазване на преходната национална помощ. Централно място в реформата на ОСП заемат и модернизацията на сектора и подпомагане на прехода към зелена икономика.„Доволна съм, че едни от основните приоритети на ДПС вече са част от Новата ОСП, а именно: по-справедливото разпределение на директните плащания за малките и младите земеделски производители; повече средства за биоземеделие и запазване на преходната национална помощ. Централно място в реформата на ОСП заемат и модернизацията на сектора и подпомагане на прехода към зелена икономика.

Постигнатият компромис, който гласувахме днес, е справедлив и полага солидна основа за устойчиво и модерно земеделие, с грижа към здравето на хората, достойни доходи за фермерите, хуманно отношение към животните и опазване на околната среда.“ - коментира Атидже Алиева-Вели като член на водещата по темата Комисия по земеделие и развитие на селските райони в Европейския парламент.

С тази реформа се цели постигане на устойчиво и зелено земеделие, съживяване на селските райони, въвеждане на иновации и дигитализация и създаване на повече възможности за земеделците.

„Сега българските власти трябва добре да свършат своята работа и да се възползват от гъвкавостта, които им предоставихме, за да разработят мерките и да насочат средствата според специфичните нужди на сектора.

Вече имаме ясни правила и бюджет до 2027г., но малко време за финализиране на Националния стратегически план. За да можем да се възползваме пълноценно от новите възможности, оттук насетне е изключително важно по какъв начин ще бъдат структурирани мерките в Плана, така че те ефективно да насърчат и подпомогнат българските земеделски стопани.“- допълни евродепутатът.

През юни 2018 г. бяха представени законодателни предложения относно бъдещето на Общата селскостопанска политика. В резултат на последвалите 3 години усилени преговори и изграждане на компромиси по приоритетни политики и позиции, в края на юни 2021г. бе постигнато съгласие между Европейския парламент и Съвета за реформата на ОСП, която да я направи по-справедлива, по-гъвкава и по-устойчива. В рамките на гласуване в пленарна сесия, Европейския парламент одобри постигнато съгласие, в резултат на което новите разпоредби предстои да се прилагат от януари 2023г.

Печат Е-мейл

alde party logoalde party manifesto

АЛДЕ
Либерален интернационал
Либсен
Европейски парламент
ЕС

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност