Европарламент

Една крачка по-близо до адекватни минимални работни заплати

Комисията по заетост и социални въпроси в ЕС  гласува предложението за директива за „Адекватните минимални работни заплати“. Това законодателно предложение се определя като  фундаментално за целия мандат по отношение на социалната политика. То има за цел да гарантира, че работниците в Съюза са защитени и са по-близо до адекватни и справедливи минимални заплати, позволяващи достоен живот, където и да работят.

„Един от основните приоритети на ДПС е достигане на стандартите на ЕС, а правото на адекватна и справедлива минимална работна заплата („МРЗ“) на работниците е един от инструментите за постигане на това. ДПС взе активно участие по време на преговорите и заедно с колегите ни от „Обнови Европа“ успяхме да договорим текстове, които подобряват първоначалното предложение на Комисията“ това каза евродепутатът Атидже Алиева-Вели, член на Комисията по заетост и социални въпроси.

Според данни на ЕК, България е на последно място в ЕС по ниво на минималната работна заплата. За пример, през 2020 г. най-ниски МРЗ са получавали работниците и служителите в България (312 евро), а най-високи - в Люксембург (2 142 евро).  По отношение на покупателната стойност на МРЗ България отново е на последно място.

Евродепутатът Алиева-Вели заяви, че ДПС успешно защити предложенията си за установяване на обективна методика за определяне на МРЗ, повишаване на нивото на колективното договаряне, засилване на ролята на социалните партньори, като в същото време успя да осигури баланс като гарантира зачитане на позициите на работодателите, работниците и социалните партньори, бяха взети предвид.

Ключов момент за ДПС беше определянето на понятието „адекватност“. Всеки един от критериите, които ДПС успя да договори, допринася за по-доброто формулиране на понятието и гарантирането на правото на всеки един гражданин на ЕС да получава достойно заплащане за положения от него труд, което заплащане да осигури възможност на работника или служителя да се издържа и покрива нуждите си без затруднения. „Водещо за ДПС е изкореняването на феномена „работещи бедни“, допълни Алиева-Вели.

Предложението за настоящата директива задава критериите за определяне на адекватната минимална заплата, на базата, на  които държавите-членки да определят размер в националното си законодателство. За да се спази компетентността и принципът за субсидиарност в Съюза, текстът препраща към развитието на основната идея за насърчаване на заплащането към националните органи. „Това предложение е много добра основа за повишаване на социалните стандарти. То може да постигне напълно целите си, само ако се срещне с добри партньори на национално ниво. Нужни са подходящи и незабавни мерки в България, които ефективно да допринесат за повишаването на стандарта на живот на българите.“ добави още евродепутатът.

ДПС винаги е работило за изкореняване на бедността във всичките и форми и подобряване на условията на труд. Ще продължим да поддържаме диалога между представителите на работниците и служителите, и на работодателите, за да гарантираме защитата на работниците и служителите.

Печат Е-мейл

alde party logoalde party manifesto

АЛДЕ
Либерален интернационал
Либсен
Европейски парламент
ЕС

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност