Европарламент

Делегацията на ДПС в ЕП гласува в защита на позицията на животновъди и ветеринари за хуманно третиране на животните

По време на пленарната сесия през септември, евродепутатите гласуваха възражение на  фракцията на „Зелените“, имащо за цел да спре употребата на антибиотични и антибактериални  препарати за лечението на животни, затруднявайки лечението както на заболели селскостопански,  така и домашни животни.  

Гласуваното възражение бе насочено срещу акт на Европейската Комисия, с който се установяват  критериите за изготвянето на списък с критично важни за хората антимикробни медицински  средства, с аргумента, че подходът на Комисията не е достатъчно амбициозен.  

Евродепутатите на ДПС - Илхан Кючюк, Искра Михайлова и Атидже Алиева-Вели гласуваха против  предложеното възражение.  

„Позицията на нашата делегация по този въпрос е ясна и категорична - считаме, че делегираният акт  на Комисията е достатъчно балансиран и ще спомогне за опазване на здравето и живота както на  хората, така и на животните.“, каза Искра Михайлова - заместник-председател на групата „Обнови  Европа“. Като член на Комисията по земеделие и развитие на селските райони Атидже Алиева-Вели 

изтъкна, че трябва да се доверим на експертния анализ и задълбочените оценки както от страна на  Европейската комисия, така и от останалите компетентни европейски агенции. Тя отбеляза и  притесненията на животновъдите и ветеринарите по отношение на предложения рестриктивен  подход от групата на „Зелените“. 

„Липсата на алтернативи за лечение би довело до невъзможност много от бактериалните  инфекции при животни да бъдат лекувани. Това би имало негативен ефект върху хуманното  отношение към животните - не само селскостопанските, но и домашните животни и отрицателно  въздействие както към българския земеделски сектор, така и върху ветеринарната медицина. 

Такива заболявания могат да засегнат безопасността и сигурността на храните, поминъка на  животновъдите, да причинят ненужно страдание на животните, както и да имат обществени  последици. Кризата с КОВИД-19 ни показа, че здравето на хората, здравето на животните и  околната среда са изключително взаимосвързани. Трябва да се осланяме на представените ни  научно обосновани факти, на научните изследвания и твърденията на специалистите.“, съобщиха от  пресцентъра на делегацията на ДПС. 

В съответствие със съществуващата правна рамка, Комисията предлага критерии за определяне  на антибактериалните средства, които да се използват за лечение на инфекции единствено на  хора, за да се избегне т.нар. антимикробна резистентност. Съгласно ясно дефинираните критерии, Комисията ще установи списък с препарати, които не могат да се използват във  ветеринарната медицина. Комисията изтъква, че макар и да не използва точно същите критерии  като СЗО при установяване на своя списък с критично важни за хората антибактериални 

медицински продукти, подходът й е не по-малко защитен за човешкото здраве от този на СЗО.  От една страна това е така, тъй като списъка на СЗО следва се използва само като справка, която  да подпомогне формулирането и определянето на приоритетите за оценка на риска за  ограничаване на антимикробната резистентност, а от друга, тъй като самата СЗО дава указания  нейния списък да бъде използван заедно със списъка на Световната организация за здраве на  животните, като се вземе предвид необходимостта и от опазване здравето на животните.

Печат Е-мейл

alde party logoalde party manifesto

АЛДЕ
Либерален интернационал
Либсен
Европейски парламент
ЕС

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност