Европарламент

Групата „Обнови Европа“ излезе с Декларация: призовава проевропейските сили за заедност и диалогичност в името на бъдещето на ЕС

По време на изнесени работни заседания на „Обнови Европа“ в Париж бяха обсъдени стратегическите приоритети на Групата и на предстоящото френското председателство на  Съвета на ЕС, както и приоритетите в контекста на Конференцията за бъдещето на Европа. 

Изнесените работни заседания на Групата „Обнови Европа“ имаха за цел да бъде направена  равносметка на законодателната работа и позиции, дискутирайки и определяйки важните теми пред  „Обнови Европа“ за оставащата втора половина от мандата на Европейския парламент. В резултат  от обсъжданията бе разработена и приета Декларацията от Париж, която поставя акцент върху  ролята на Европа като основно решение спрямо наднационалните и популистки предизвикателства,  изтъквайки нуждата от реформи, нови методи и смели идеи, с визия за действия и призив към  политическите сили, споделящи изброените приоритети да обединят усилията си в коалиция за  постигането им. 

Опазването на основните права и свободи, отхвърлянето на всякаква форма на дискриминация,  борбата за върховенство на закона, използването на всички институционални, правни и финансови  лостове в защита на гръбнака на европейската демокрация, опазването на околната среда и  постигане на нулево-въглеродна икономика, насърчаване на устойчивия растеж, инвестиции и  преход към зелена икономика и даване на тласък на научните изследвания, дигитализацията и  иновациите са сред посочените приоритети. Акцент за реформи и постигане на напредък в  развитието на ЕС центристката група поставя и върху отстояването на европейския суверенитет и  стратегическа автономност в Европа, която не се свени да защитава своите ценности, интереси и  стандарти извън границите си, както и възраждане на демокрацията, чрез засилване на ролята на  Европейския парламент, приемане на повече решения с мнозинство и превръщане на думите на  гражданите в конкретни действия в рамките и след Конференцията за бъдещето на Европа. 

„Заедно сме по-силни. Това е не просто цитат от приетата от „Обнови Европа“ Декларация от  Париж, а водещ призив в този политически документ, който има ясни, конкретно разписани цели и  стратегически приоритети, не само до европейските избори през 2024г., а с дългосрочна визия за реформи за развитието на ЕС. С тази Декларация даваме ясна заявка на останалите проевропейски  политически семейства, че ще търсим диалогичност, компромиси и отговорност, надграждайки над  това, което споделяме, а не над позициите, които ни разграничават, в името на споделеното ни  бъдеще. Това е европейският начин за правене на политика“, съобщиха от пресцентъра на  делегацията на Движението за права и свободи, чиито евродепутати - Илхан Кючюк, Искра  Михайлова и Атидже Алиева-Вели участваха в разискванията. 

„Призоваваме другите проевропейски политически групи да се обединим. На европейско равнище,  истинското разделение е между про- и анти-европейци. Нищо не се случва без компромиси между  политическите и национални линии. И все пак, когато мнозинствата станат нестабилни, залозите  растат. Предлагаме преговори за коалиционно споразумение, за изясняване и укрепване на  парламентарното мнозинство с групи, които споделят ценностите ни. Това споразумение следва да  включва: ясни приоритети, амбициозни цели спрямо екологичния, технологичен и социален  прогрес, твърди ангажименти за укрепване и упражняване на правомощията на Европейския  парламент“, настоява текстът на приетата Декларация. 

Печат Е-мейл

alde party logoalde party manifesto

АЛДЕ
Либерален интернационал
Либсен
Европейски парламент
ЕС

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност