number17

Европарламент

Искра Михайлова: Новият европейски Bauhaus поставя целите на Зелената сделка и кръговата икономика в умовете, домовете и ежедневието на хората

Дискусия относно разгръщане на потенциала на кръговата икономика в контекста на  интердисциплинарната инициатива на Европейската комисия „Нов европейски Bauhaus“ организира  групата „Обнови Европа“ по предложение на заместник-председателя на групата - Искра Михайлова,  евродепутатите Мортен Локегаард (Дания) и Мартин Хойсик (Словакия).  

Събитието се проведе онлайн, с цел да бъдат обсъдени креативни решения за устойчива, ресурсно ефективна архитектура, местната перспектива, очаквания и трудности и възможностите за съживяване на  културния и творчески сектор и културното наследство през призмата на Европейската зелена сделка и  инициативата „Нов европейски Bauhaus“, събирайки за идеен обмен представители на архитектурно строителния бранш, местни и европейски политици от Дания, Словакия и България. 

При откриване на събитието, Искра Михайлова заяви, че „За групата „Обнови Европа“ в Европейския  парламент, Зелената сделка и цифровия преход са от особена важност, затова насърчаваме всяко от  измеренията на тези стратегии, настоявайки за по-амбициозни цели и мерки при интегрирането им. В  началото на 20-ти век архитектурното движение Bauhaus съчетава изкуството и практичността за новия  по това време начин на живот. Новият европейски Bauhaus е свързан с изграждане на устойчивост и  стил, поставяйки целите на Зелената сделка и принципите на кръговата икономика в умовете, домовете и ежедневието на хората. Инициативата има за цел да включи дизайнери, художници, учени, архитекти,  строители, местни власти и граждани в съвместното създаване на идеи и прилагането им в реалния живот  в Европа. Европейският Bauhaus се стреми да вдъхнови нов дизайн и инициативи за опазване на  ресурсите и да осъществи обновяване на културното наследство в европейските градове.“ 

С встъпително ключово изказване, еврокомисарят по Иновации, научни изследвания, култура,  образование и младеж, Мария Габриел подчерта, че амбицията да Европа да бъде първият в света  климатично неутрален континент предполагат революция в начина, по който произвеждаме, пътуваме,  консумираме и изграждаме домовете си. „Искаме новият европейски Bauhaus да направи Зелената  сделка културен, положителен и осезаем проект, в чиито център са хората, като даде отговор на въпроса  „Какво би означавала Зелената сделка за ежедневието ми?“. Нашата амбиция е да направим иновативна  рамка, която да подпомага, улеснява и ускорява зелената трансформация чрез комбиниране на трите  ключови елемента на новия европейски Bauhaus: устойчивост, включване и естетика. Новият европейски  Bauhaus има за цел да съчетае устойчивостта със стила, да е и културен проект, в който креативността на  архитектите, дизайнерите и художниците в разработването на иновации е от ключово значение.“ Българският еврокомисар изтъкна и необходимостта от иновации и технологии, повишаване на  квалификацията на работниците и нови бизнес модели и преразглеждане на регулацията. „В контекста на  новия европейски Bauhaus обаче, Комисията няма подход отгоре-надолу, не предлага ясни насоки, а сме  в режим на слушане на гражданите. Затова и стартирахме първата фаза на новия европейски Bauhaus с  широк призив към заинтересованите страни, дизайнери, архитекти, ученици и граждани да споделят  своите идеи, на което културният и творчески сектор отговори с ентусиазъм и близо 1200 вдъхновяващи  предложения до момента“, допълни тя.  

Като член на УС на Националното сдружение на общините в Република България, кметът на община  Белица, Радослав Ревански изтъкна, че светът ще трябва да бъде преподреден след COVID-19, изисквайки  смели, бързи и авангардни решения във всички области на живота и нов подход към планирането на  градските пространства, бизнес организацията, туризма. „До 2030 година 2 милиарда души ще се нуждаят от адекватни жилища. Това представлява безпрецедентно предизвикателство. Такова е и преодоляването  на енергийната бедност. Решенията могат да бъдат реализирани единствено чрез конкретни финансови  мерки и инициативи за обновяване на съществуващите сгради, за да се гарантира справедливия преход  към зелена икономика и да се подобри качеството на живот. Бъдещето е в зелените политики, в „умните  градове”, в енергоспестяващите технологии, в щадящите околната среда решения. Изключително важна е  ролята на местните власти във всички тези аспекти – ние ще продължим да водим процесите по  нисковъглеродна трансформация на икономиките и обществата ни и вярвам, че всеки един от нас, ще  допринесе и активно ще се ангажира с новия европейски проект, чиято идея е да приложим „съвместно  творчество“.  

От своя страна Валентин Николов, изпълнителен директор на Камара на строителите в България обърна  внимание, че „Европа и строителния сектор тръгват по съвършено нов път и ние сме обърнати към тази  инициатива, като още през 2018г. започнахме да разсъждаваме върху необходимостта от дигитализацията  на строителния сектор. Затова и разработихме дигитален цифров хъб за строителство в България и  разчитам, че това ще даде тласък по отношение на инициативата. Ние смятаме, че инициативата нов  европейски Bahuhaus трябва да бъде органично свързана с проектите по оперативните програми и  структурни фондове, както и с националните планове за възстановяване и развитие, което ще даде  допълнителен импулс на участието на проектанти, строители и всички хора, да се възползват от тази  уникална и безпрецедентна програма.“ 

Събитието на група „Обнови Европа“ се проведе в контекста на приключващата първа фаза на новия европейски Bauhaus, който е индустриален, екологичен, икономически и културен проект на  Европейската комисия. Чрез комбинация от дизайн, устойчивост, достъпност и инвестиции, той има за  цел постигане на целите за нулеви въглеродни емисии на Европейската зелена сделка, поставяйки  основите на нов начин на мислене за това как да бъде изграден бъдещия европейски начин на живот в  светлината на изменението на климата, дигиталната трансформация, иновациите и новата реалност и  предизвикателства, породени от COVID-19.

Печат Е-мейл

footerimage21

alde party logoalde party manifesto

АЛДЕ
Либерален интернационал
Либсен
Европейски парламент
ЕС

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност