Европарламент

Искра Михайлова: Сега е точният момент за развиване на енергийния потенциал на Черноморския басейн

Публикувано: .

Евродепутатът от ДПС и член на Комисия по промишленост, изследвания и енергетика, Искра  Михайлова представи възможностите на Черноморския басейн за генериране на възобновяема  енергия и постигане на целите на Зелената сделка по време на уебинар на група „Обнови Европа” на  тема: „Повишаване на потенциала на офшорната енергия и нейната роля за постигане на  климатичните цели 2030 и 2050 г.“ 

„Европейските компании и предприемачи са технологични лидери по отношение на  възобновяемите източници, но пазарните и частни инициативи не са достатъчни за постигане на  пълен успех на енергийния преход, необходимо е да съчетаем технологичните постижения с  политически решения. Трябва да променим цялата система свързана с използването на офшорната  енергия на всички нива - европейско, национално, регионално и Черно море е един от примерите за  възможности за сътрудничество и напредък в тази насока.“, посочи българският евродепутат.  

„Имаме амбициозни планове на европейско ниво, но трябва да сме много ясни по отношение на  визията си за моделите на финансиране, за да подкрепим сътрудничеството между компаниите,  технологичните иноватори, държавите членки и техните региони в развиване на възобновяемата  офшорна енергия и енергийна свързаност. Оптимизирането на мрежата и инфраструктурата, е  важно, но също така, трябва да се използват максимално възможностите свързани с фонда за  възстановяване и устойчивост и „Next Generation EU“, особено за новите басейни, като басейна на  Черно море. Трансграничното сътрудничество, партньорството и синергиите между двете  черноморски държави-членки - България и Румъния ще бъдат и ключов елемент за по-нататъшно  сътрудничество с други съседи около басейна и осъществяване на „енергийна дипломация“.  Басейнът на Черно море предоставя големи възможности и сега имаме шанса и точния момент, да  използваме всички налични инструменти, при преговорите с държавите-членки, при изготвянето на националните планове за възстановяване и устойчивост, при разработване на плановете за климата,  енергийните планове и плановете за морските пространства, така че да дадем тласък на офшорната  възобновяема енергия на европейско ниво и включването на черноморския басейн.“ 

Освен заместник-председателя на „Обнови Европа“, Искра Михайлова, участие в дискусията взеха  евродепутатите Мортен Петерсен (Дания), Клаудия Гамон (Австрия), Барт Грутуис  (Нийдерландия), Кристоф Грудлер (Франция), евродепутат Пиер Карлескинд (Франция),  Директорът на Главна дирекция „Енергия“ на Европейската комисия, Катарина Сиков-Мани и  представители на бизнеса. 

Енергията от възобновяеми източници е особено важна за европейския преход към чиста енергия и  постигане на целите на „Европейският зелен пакт“, а изграждането на офшорни инсталации ще  играе значима роля за регионално сътрудничество и увеличаването на производството на  възобновяема енергия чрез плаващи инсталации за вятърна и слънчева енергия, енергия от вълните  и от приливите и отливите и устойчиво управление на морското пространство на Съюза. Ето защо,  Стратегията за офшорна енергия от възобновяеми източници е един от ключовите елементи за  зеления преход в Европа, с потенциал да осигури достъп до чиста енергия не само в рамките на  енергийната система и крайните потребители, но и по отношение на производството на водород и  индустриални мощности, като средство за намаляване на емисиите от парникови газове и в  промишлеността и транспорта.

Печат

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност