Европарламент

Атидже Алиева-Вели: Земеделската комисия гласува за преходни правила и важни за България позиции в полза на земеделските производители

Публикувано: .

Въпреки ограниченията в дейността на ЕП във връзка с пандемията на КОВИД-19, Комисията по Земеделие и развитие на селските райони проведе дистанционно заседание, на което гласува предложението на ЕК за Преходен регламент за ОСП.

Европейският парламент мобилизира усилията си по приемане на преходни правила, за да преодолее несигурността за земеделските производители и селскостопанския сектор свързани със забавянето на преговорите по реформата на ОСП и на Многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027г. Предложението за преходен регламент има за цел да гарантира продължаване на прилагането на настоящите правила и да не бъде допуснато прекъсване на плащанията за земеделските производители.

„Преходният регламент, по който работихме усилено, гарантира  стабилност, сигурност и предвидимост за земеделските производители и за селскостопанския сектор като цяло, осигурявайки плавен преход към новия програмен период на ОСП и възможност сектора да се адаптира към новите реалности“, коментира евродепутатът и член на земеделската комисия, Атидже Алиева – Вели от ДПС / група „Обнови Европа“.

„С гласуването по преходния регламент, ЕП показа категоричната си позиция, че преходните правила по никакъв начин не следва да водят до намаляване на финансирането за селското стопанство. Пандемията на коронавирус всъщност ясно показа важността на земеделието за гарантиране на продоволствената сигурност в ЕС. Поради това и гарантирането на справедлив жизнен стандарт за земеделските стопани за нас е от първостепенно значение, като в гласуваната позиция с колегите настояхме за запазване на настоящите нива на финансиране на селското стопанство и отхвърлихме предложенията, целящи намаляване на бюджета.

Постигнахме успех в полза на важни за България позиции. Сред тях са например запазването на схемата за преходната национална помощ за периода на преходния регламент, намаляване конкурентните различия между земеделските производители в държавите членки и запазването на компенсаторно плащане за бенефициенти, които са отпаднали от обхвата за необлагодетелствани райони и продължаване на вътрешната конвергенция по отношение на директните плащанията и по през преходния период. За съжаление, броени гласове не достигнаха за одобрението на предложеното от мен продължаване и на външното сближаване, но подкрепата, която предложението получи, показва, че сме успели да убедим много колеги в необходимостта от изравняване на размера на директните плащания между държавите членки и аз ще продължавам да работя за постигането на тази цел.

В допълнение, гласувахме и за предпазна мярка, която да даде възможност за удължаване на срока на преходния период, ако първоначално предвиденият срок от една година се окаже недостатъчен – така ако предложението за регламент относно МФР за 2021-2027 и предложението за регламент относно Стратегическите планове не са приети и публикувани в Официален вестник на ЕС до 30 октомври 2020,  преходният период ще бъде продължен до 31 декември 2022.“, добави българският евродепутат.

След развитието в Комисията по Земеделие и развитие на селските райони предстоят пленарно гласуване и преговори със Съвета по предложението за Преходен регламент за ОСП, като Алиева-Вели изрази надежда, че важните за България позиции ще бъдат подкрепени отново.

Печат

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност