Европарламент

Евродепутатът Атидже Алиева - Вели с въпрос към Комисар Войчеховски за адекватно финансиране на земеделците и селските общини

Евродепутатът от Движението за права и свободи /„Обнови Европа“, Атидже Алиева-Вели отправи въпроси относно финансирането на общата селскостопанска политика към Комисар Януш Войчеховски, отговорен за ресор земеделие по време на обмяна на мнения в Комисията на Европейския парламент по земеделие и развитие на селските райони.

Алива-Вели попита Комисаря, който пое сектор Земеделие след встъпването в длъжност на новата Комисия през декември, „как ще бъде осигурена синергия между различните линии на финансиране, визирайки ОСП, Стратегиите за биоикономика и биоразнообразие, Зеленият пакт и Стратегията „Oт фермата до трапезата“, като се има предвид, че свързаните с тях доклади ще се разглеждат по различно време?“ В допълнение, евродепутатът акцентира и върху изразената от Комисаря готовност да защитава бюджета на ОСП и да настоява за увеличаването му, като попита конкретно за увеличението и дали то би засягало само дейности свързани със земеделие.

„С колегите ми в Комисията по земеделие и развитие на селските райони се обединихме в искането за запазване на бюджета на Общата селскостопанска политика, но и за ефективното му използване, както и за финансово и техническо подпомагане на земеделските производители, за да могат те да отговорят на новите изисквания, които ще бъдат поставени към тях с предложенията по Зеления пакт и Стратегията „От фермата до трапезата“ посочи евродепутатът, като допълни „Подкрепата на земеделските производители е от изключителна важност за ДПС, но еднакво важно за нас е и подпомагането на селските общини. Не трябва да забравяме, че по линия на ОСП се подпомагат и много инвестиции в неземеделски дейности за подобряване на качеството на живот и услугите в селските общини, които значително изостават от цифровизацията и прилагането на мерките за опазване на околната среда. Именно за да можем да гарантираме развитието на тези региони и гражданите живеещи в тях, настоявам европейската подкрепата да продължи.

В отговор Комисар Войчеховски препотвърди готовността си да отстоява запазването и по възможност увеличаване на бюджета за ОСП, но призна, че не среща подкрепа от националните правителства на всички държави-членки. Той заяви, че се търсят алтернативи и справедлив баланс, като посочи необходимостта от ефективно използване и на инструментите предлагани от Кохезионния фонд.

Не получих особено конкретни отговори на поставените от мен питания, но съм готова да използвам всички инструменти и парламентарни процедури, за повече яснота спрямо бъдещето на земеделието в България, развитието на селските райони и удовлетвореността на българските потребители от достъпа до качествена, хранителна местна продукция на справедливи цени.

IMG 1233 23 01 2020

Печат Е-мейл

alde party logoalde party manifesto

АЛДЕ
Либерален интернационал
Либсен
Европейски парламент
ЕС

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност