Европарламент

В ЕП бяха гласувани 33 доклада за освобождаване от отговорност за 2017 г., по които докладчик от АЛДЕ бе Неджми Али

По време на заседанието на Комисията по бюджетен контрол (CONT) на Европейския парламент (ЕП), провело се на 20 февруари в Брюксел, евродепутатите гласуваха пакета доклади за освобождаване от отговорност на институциите на ЕС за 2017 година. Българският евродепутат Неджми Али бе докладчик от групата на АЛДЕ за Европейския парламент и 32-те децентрализирани агенции на ЕС. 

Всяка година, CONT преглежда извършените разходи от всички институции на ЕС и взема решение дали да им даде или отложи освобождаването от отговорност за дадена година, като до голяма степен основава решението си на одитните доклади на Европейската сметна палата (ЕСП). Ако CONT вземе решението да предостави освобождаване от отговорност, дадената институция няма нужда да предприема допълнителни стъпки и се счита, че успешно е реализирала своя бюджет. В отделни случаи CONT не отказва окончателно даването на освобождаване от отговорност, а го отлага, предоставяйки на дадената институция конкретни насоки и препоръки, както и времеви план, в който те да бъдат изпълнени. Щом депутатите от тази Комисия установят, че препоръките са изпълнени успешно, тогава отново гласуват и могат да предоставят окончателно освобождаване от отговорност. Въпросните доклади за финансовото управление се съставят за Европейската комисия, Европейския парламент, Европейския съвет, Съвета на ЕС, както и за останалите органи, съвместни предприятия и децентрализираните агенции - общо 52 доклада. Неджми Али бе отговорен по линията на АЛДЕ за 33 от тях - за Парламента и агенциите на ЕС.

Относно освобождаването от отговорност на Парламента, CONT прие с мнозинство доклада, даващ положителна оценка за извършената дейност. Българският евродепутат коментира, че резултатите по отношение на управлението на бюджета на ЕП са окуражаващи. „От бюджета, с който разполагахме за 2017 г., над 99.0% от средствата бяха усвоени и само 0.9% останаха неоползотворени. Това показва доброто управление на финансовите ресурси и ни дава достатъчно основание да дадем препоръката си за освобождаване от отговорност на управлението на Парламента. В допълнение, изпълняваните цели и постигнатите през годината резултати произтичат основно от приоритетите, определени от компетентните органи на Парламента при подготовката на бюджета за 2017 г., което е положителен знак“.
Относно агенциите, Неджми Али коментира, че „агенциите на ЕС постигат отчетливи резултати в страните-членки и имат значително влияние върху политиките и процесите на вземане на решения в сфери от жизнено важно значение за европейските граждани. Отчасти, това е постигнато като през 2017 год. 32-те децентрализирани агенции на ЕС са разполагали с повишен бюджет спрямо 2016 год.“ Въпреки това, той сподели, че групата на АЛДЕ приветства извода на ЕСП, че цялостният риск за достоверността на отчетите е на ниско ниво за всички агенции. Същевременно, цялостният риск относно законосъобразността и редовността на транзакциите в отчетите на агенциите, както и риска за доброто финансово управление, са на средно ниво. В този контекст, докладчикът от АЛДЕ настоя за освобождаване от отговорност на агенциите за 2017 год., но призова за спазването в бъдеще на две условия. На първо място, по време на следващата Многогодишна финансова рамка (2021-2027 год.), агенциите следва да потърсят допълнителни източници на собствени приходи, с цел ограничаване на твърде голямата си зависимост от бюджета на ЕС. На второ място - агенциите и Европейската комисия следва да прилагат принципа за бюджет ориентиран към резултатите, с цел постигане на възможно най-висока добавена стойност и подобряване ефикасността на управление на ресурсите. Според него, един от най-ефективните начини за постигане на това е чрез подобряване на сътрудничеството между отделните агенции, което да бъде не само в рамките на споделените услуги, но и при формирането и изпълнението на общите политики.

 

 

 

 

 

Печат Е-мейл

alde party logoalde party manifesto

АЛДЕ
Либерален интернационал
Либсен
Европейски парламент
ЕС

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност