Европарламент

Неджми Али: По-стриктно съблюдаване спазването на човешките права във всичките държави-членки на ЕС

Публикувано: .

Значимостта на защитата на основните човешки права в Европейския съюз нараства в значителна степен. Във време, когато различни националистически формации се готвят да заемат все повече властови позиции в Европа, създавайки проблеми на нормалното функциониране на институциите и на самите общества, се вижда необходимостта от нарастване на усилията за интеграция на отделните малцинствени групи, групи в риск, както и на самите европейски общества като цяло.

Това бе обсъдено на проведена работна среща между евродепутата от групата на АЛДЕ Неджми Али и директора на Агенцията на ЕС за основните права (FRA) Майкъл О‘Флеърти, придружен от Константинос Манолопулос, началник на отдел „Корпоративни услуги“ в Агенцията. Срещата се проведе по инициатива на  О‘Флеърти, като бяха обсъдени редица досиета, по които българският евродепутат работи в Комисията по бюджетен контрол на Европейския парламент.

Агенцията работи с редица неправителствени организации, с местните общности и оказва неоценима помощ на отделните държави-членки. Усилията в крайна сметка са насочени към това ЕС да подобри разбирането си и да стане по-чувствителен по отношение на човешките права. Що се отнася до България, Агенцията работи и пряко с Министерството на труда и социалната политика, с насоченост към интеграцията на ромите.

По време на срещата дискусията се насочи към докладите на Европейския парламент за 2017 год. относно освобождаването от отговорност на Агенциите на ЕС. Това е комплексен набор от досиета, изготвяни всяка година, които разглеждат всички разходи, извършени от Агенциите за определения период от време. На база отчетите на Европейската сметна палата, докладчиците в Комисията по бюджетен контрол решават дали да препоръчат или отхвърлят освобождаването от отговорност на всяка една Агенция, в настоящия случай за 2017 год. Когато те препоръчат даването на освобождаване от отговорност, Агенцията получава потвърждение за успешно изпълнения си бюджет. Когато евродепутатите отхвърлят това предложение, дадената Агенция получава времеви срок, в който да отстрани констатираните пропуски в работата си. Общият брой на агенциите, които подлежат на освобождаване от отговорност в рамките на ЕС е 32. От началото на парламентарния мандат, Неджми Али е докладчик от АЛДЕ за всички агенции и в този контекст, срещата с Майкъл О‘Флеърти бе с цел подробно запознаване с дейността на FRA през 2017 год. Директорът на FRA представи бюджетните отчети за годината, разясни изпълнените показатели и обобщи свършената работа на своята Агенция.

В края на работната среща двете страни се обединиха около мнението, че е необходимо по-стриктно съблюдаване на спазването на човешките права във всичките държави-членки на ЕС в контекста на върховенството на закона и правовата държава.

Печат

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност