Европарламент

Неджми Али: Европарламентът ще играе ключова роля при защитата на финансовите интереси на ЕС

„Комисията следва да гарантира, че поетите задължения от която и да е институция или страна-членка ще бъдат изплатени на бенефициентите“

На 16 януари по време на Пленарната сесия на Европейския парламент в Страсбург бе разгледано предложението за регламент за защита на бюджета на ЕС в случаите на широко разпространено незачитане на върховенството на закона в отделните държави-членки. Това досие бе разработено съвместно от Комисията по бюджети и Комисията по бюджетен контрол на Европарламента.  Българският евродепутат Неджми Али бе докладчик от АЛДЕ от страна на Комисията по бюджетен контрол. Дебатът по темата в Пленарна зала бе открит с изказване на г-н Гюнтер Йотингер, комисар по бюджет и човешките ресурси.

Неджми Али започна изказването си като подчерта, че за да може да бъде постигната ефективната защита на бюджета и финансовите интереси на ЕС в следващата Многогодишна финансова рамка (МФР, 2021-2027 год.), е необходим нов регламент, който да действа не толкова като механизъм за санкции, а по-скоро като инструмент, гарантиращ доброто финансово управление. По този начин, българският евродепутат изтъкна факта, че досието се отнася стриктно до бюджета на ЕС и съответно правната рамка на предложението на Европейската комисия (ЕК) трябва да бъде съблюдавана.

Н. Али поясни и техническите понятия, залегнали в проектодоклада на Парламента. „В предложения регламент, терминът „върховенство на закона“ включва всички ценности, залегнали в Член 2 от Договора за функциониране на ЕС и в критериите от Копенхаген за членство в Съюза, както и основните права на всички граждани“. Той наблегна и на последствията от незачитането на този фундаментален принцип. „В този контекст, широко разпространеното незачитане на върховенството на закона може да окаже негативен ефект както върху принципите на добро финансово управление, така и върху защитата на финансовите интереси на ЕС“. Това би имало негативен ефект върху всички граждани на Съюза.

Неджми Али обърна внимание и на един от най-обсъжданите елементи от предложението за регламент - за създаването на експертен панел, който да предоставя становища на Комисията при случаи на незачитането на върховенството на закона в дадена страна-членка. „ЕК следва да създаде Консултативен панел, съставен от независими експерти, които да изготвят ежегодни независими оценки за ситуацията с върховенството на закона във всички държави-членки и да подпомагат Комисията при идентифицирането на случаи на широко разпространено незачитане на върховенството на закона. При вземане на решения, ЕК следва да се съобразява със становищата на Панела“.

Неджми Али подчерта и необходимостта за даването на допълнителни гаранции на крайните получатели на финансов ресурс или бенефициентите, че са защитени в случаи на задействането на санкции срещу институциите в тяхната държава. За постигането на тази цел, в регламента са представени редица мерки. „Комисията следва да гарантира, че поетите задължения от която и да е институция или страна-членка ще бъдат изплатени на бенефициентите“, каза евродепутатът от АЛДЕ.

  Неджми Али завърши като се спря на един от елементите от предложения регламент, който е от голямо значение за Европейския парламент като институция. „Една от най-позитивните характеристики на този регламент е, че Парламентът е поставен наравно със Съвета на ЕС в процеса на налагане и премахване на съответните мерки. Комисията ще отправя предложение към Парламента и Съвета на ЕС за прехвърляне на дадена сума към бюджетния резерв в следствие на незачитане върховенството на закона в съответната страна-членка, което предложение влиза в сила само ако двете законодателни институции не го отхвърлят“. По този начин ще се гарантира демократичността и прозрачността на процеса, като гласът на европейските избиратели ще бъде представен директно в преговорите по възможните мерки.

         

Печат Е-мейл

alde party logoalde party manifesto

АЛДЕ
Либерален интернационал
Либсен
Европейски парламент
ЕС

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност