Европарламент

Неджми Али: ЕИБ - с реализирани цели през 2017 и важна роля в икономиката на ЕС

Публикувано: .

„МСП са кредитирани с над 40% от портфейла на ЕИБ, което пряко съответства на определящата им роля в европейската икономика“

На 16 януари по време на Пленарното заседание на Европейския парламент в Страсбург бе обсъден годишният доклад за 2017 год. относно контрола на финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). Неджми Али бе докладчик от АЛДЕ по това досие.

Дебатът бе открит с изказвания на г-н Вернер Хойер, изпълнителен директор на ЕИБ и г-н Юрки Катайнен, заместник-председател на Европейската комисия с ресор работни места, растеж, инвестиции и конкурентоспособност. Българският евродепутат Неджми Али (АЛДЕ) взе участие в дебата, в качеството на докладчик от своята политическа група.

Българският евродепутат започна изказването си като изтъкна основната роля на ЕИБ, а именно „да гарантира стратегически публични инвестиции с висока добавена стойност, като по този начин се цели подпомагането на устойчивия растеж и създаването на работни позиции с висока производителност в рамките на ЕС“. Като пример в това направление, Неджми Али посочи, че кредитирането в Съюза, одобрено от групата на ЕИБ за периода 2015-2016 год., се очаква да подкрепи инвестиции на стойност 544 милиарда евро, да добави 2.3% увеличение на брутния вътрешен продукт и да създаде 2.25 милиона работни места до 2020 година.

След краткия увод, Неджми Али насочи дискусията към дейността на Банката през разглежданата в доклада година. „През 2017, ЕИБ успешно е изпълнила своите цели, реализирайки политиките на ЕС в унисон със своята мисия и в съответствие с Оперативния план на Банката, като по този начин е подкрепила европейските стратегически цели“, каза той. Евродепутатът илюстрира това твърдение с примера, че договорираните от банката кредити са достигнали почти 70 милиарда евро през 2017, от които 90% към бенефициенти в ЕС. Освен това, в подкрепа на целите на публичната политика, ЕИБ е разпределила финансовите ресурси в четири стратегически области: иновации и умения, инфраструктура, проекти, свързани с околната среда, както и за  малки и средни предприятия (МСП) и дружества със средна капитализация. „МСП са кредитирани с над 40% от общата сума, което пряко съответства на тяхната определяща роля в европейската икономика. Резултатите биха били по-добри с проактивна политика за увеличаване финансирането на тези предприятия“, даде препоръка Неджми Али.

Депутатът от АЛДЕ насочи вниманието и към още една сфера на работа, в която може да бъде постигнат напредък. Той заяви, че Парламентът е удовлетворен от заключението на Одитния комитет на ЕИБ, че Финансовите отчети, одобрени от Борда на директорите на Банката, представят реално и обективно финансовата позиция на ЕИБ към края на 2017, както и резултатите от операциите и финансовите транзакции. „Може да се постигне по-добро корпоративно управление, ако бъде отделено повече внимание на средносрочните и дългосрочни ефекти при определяне на инвестиционните дейности и вземането на решения за финансиране“.

Неджми Али обърна внимание в изказването си и на Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), който е в основата на работата на ЕИБ. „За да бъде ускорено възстановяването на икономиката на ЕС и за да бъде осигурена възможността на определени икономически сектори и географски региони да достигнат средното европейско ниво на развитие, основна роля играе ЕФСИ. Мобилизираните инвестиции към края на 2017 год. надхвърлят 207 милиарда евро, което показва, че ЕФСИ е на път да изпълни поставените цели“. Българският евродепутат завърши с обобщението, че въпреки наблюдаваната необходимост от избягване на някои от географските дисбаланси при работата на ЕФСИ, следва да бъде подчертано подобрението по отношение на прозрачността чрез публикуването на решенията на Инвестиционния комитет на Фонда, както и на документите, одобрени от Управителния съвет, наред с протоколите от срещите. Това е от голямо значение, тъй като илюстрира усилията на ЕИБ да направи информацията за дейността си по-достъпна за гражданите от всички страни-членки на ЕС и по този начин да достигне и до нови потенциални бенефициенти.

Печат

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност