Европарламент

Неджми Али и Филиз Хюсменова проведоха работна среща със свои колеги от парламента на Република Турция

Българските евродепутати Филиз Хюсменова и Неджми Али (АЛДЕ) проведоха работна среща със свои колеги - депутати от турския парламент - Меджлис, на която бяха обсъдени последните развития по доклада на Европарламента за Турция за 2018 година. Срещата бе проведена на 15.01.2019 г. по време на пленарната седмица в сградата на Европейския парламент в Страсбург.

Представители на турския парламент на срещата бяха г-н Исмаил Карайел (AK Parti), който е съпредседател на Съвместния парламентарен комитет (JPC) Европейски парламент - Турция, г-жа Сибел Йоздемир (CHP, лат.), заместник-съпредседател на Комитета, г-жа Арзю Ердем (MHP, лат.) и представители на Постоянното представителство на Република Турция към Европейския съюз в Брюксел.

Срещата започна с изложение на гостите от Анкара по Доклада за Турция. Те подчертаха, че е необходимо основните акценти в доклада да бъдат базирани на обективни факти, за да се избегнат негативните интерпретации, които могат да доведат до неточно представяне на реалната ситуация. Като сериозен проблем те виждат тенденцията за навлизането в реторика, основаваща се на страховете на хората, която според тях може да доведе до некоректни заключения във финалния парламентарен документ. Депутатите от турския парламент наблегнаха и на най-проблематичния елемент от изготвения проекто-доклад, а именно параграф 13, който призовава за формално спиране на преговорния процес между ЕС и Турция.

Неджми Али и Филиз Хюсменова от своя страна информираха колегите си, че срокът за внасяне на изменения по документа е приключил и делегацията на ДПС в Европарламента е внесла изменение по въпросния параграф 13. Това изменение цели премахването на предложението за формално спиране на преговорния процес от окончателния текст на документа. С предложения нов текст се  акцентира върху важността на преговорите за подобряване на турското законодателство, което би въздействало позитивно върху гражданското общество в страната. Българските представители акцентираха върху важността на партньорските отношения с Турция в различни направления - както на европейско ниво, така и на двустранно ниво между България и Турция.

В контекста на доклада  бяха обсъдени и други важни теми от взаимен интерес - като актуализацията на споразумението за Митническия съюз и визовата либерализация за турските граждани. И двете страни се обединиха около значимостта на Митническия съюз като катализатор за допълнително сътрудничество и хармонизация на законодателството в редица области. По отношение на визовата либерализация бяха изтъкнати предимствата на свободното придвижване на граждани, като предпоставка за подобряване и на бизнес средата в частност. Положителните ефекти за бизнеса в хода на тези процеси биха се проявили незабавно.

Основание за тази констатация са следните факти: Към настоящия момент, ЕС е най-големият търговски партньор на Турция, а българската югоизточна съседка е петият по големина търговски партньор на Съюза. Общият търговски стокообмен между ЕС и Турция през 2017 година възлиза на около 154 милиарда евро, като положителния търговски баланс за ЕС е в размер на 15 милиарда евро. В допълнение, 75% от директните чуждестранни инвестиции в Турция са от ЕС. Това показва нуждата от осъвременяване на Митническия съюз. От гореизложеното става ясно до каква степен са интегрирани икономиките на двата субекта. Тази позиция беше изразена от г-н Неджми Али и по време на заседанието на Съвместния парламентарен Комитет (JPC) в столицата Анкара в периода 18-20 декември 2018 год.

Турските представители се съгласиха с изложените аргументи и продължиха дискусията, като акцентираха върху действията на турската администрация за отразяване на някои от забележките в доклада. Те информираха българските евродепутати, че сформираната преди три години „Група за действия за реформи“ (RAG), съставена от представители на четири министерства, включително това на външните работи, вътрешните работи, на правосъдието и на финансите, е провела две заседания в последните няколко месеца. Заключенията от тези срещи ясно показват намеренията на Анкара: Турция остава посветена на целта си за членство в ЕС; Турция уверено продължава своите усилия за синхронизиране на законодателството си със стандартите на ЕС; турското Министерство на правосъдието активно работи по стратегията си за реформиране на съдебната система; и не на последно място, Турция ще работи засилено по плана си за действие за превенция на нарушаването на Европейската харта за правата на човека. Турските парламентаристи заявиха, че Турция ще полага максимални усилия за отваряне на нови преговорни глави с цел ускоряване на преговорния процес.

В края на работната среща, Неджми Али и Филиз Хюсменова информираха своите колеги относно предстоящите  етапи по Доклада за Турция за 2018 година. На 04.02.2019 предстои обсъждане на второ четене в Комисията по външни работи (AFET) на ЕП, като на 21.02.2019 ще бъде гласуван  Доклада с направените предложения за изменения (319 общо на брой). Гласуването на окончателния вариант на доклада ще се проведе на едно от пленарните заседания на Европарламента през месец март.

Meeting photo 2

Печат Е-мейл

alde party logoalde party manifesto

АЛДЕ
Либерален интернационал
Либсен
Европейски парламент
ЕС

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност