slogan21

Европарламент

Неджми Али: Новата програма на ЕС за борба с измамите - рационална и финансово обезпечена

На 13 декември в Страсбург се проведе извънредно заседание на Комисията по бюджетен контрол на Европейския парламент. По време на заседанието бе разискван проектът за доклад по предложението на Европейската комисия за създаване на Програма на ЕС за борба с измамите. Българският евродепутат Неджми Али участва в дебата в качеството си на докладчик от АЛДЕ по това досие.

В началото на изказването си Неджми Али представи целите на обсъжданата Програма. „С това свое предложение, Европейската комисия цели да гарантира не само защитата на финансовите интереси на Съюза, но и да съдейства за взаимната административна помощ между митническите власти на страните-членки и между тях и Комисията“. Групата на АЛДЕ приветства предложението, тъй като то залага амбициозни цели, а именно реорганизацията на съществуващата програма Херкулес III и двете оперативни дейности - Информационната система за борба с измамите (AFIS) и Системата за управление на нередности (IMS), в една Програма. Очакванията от това действие са за постигане на подобрено сътрудничество и бюджетна гъвкавост, както и за опростяване на управлението, заяви българският евродепутат.

Тъй като Неджми Али бе и водещ докладчик по становище на Комисията по бюджети към Комисията по бюджетен контрол, касаещо  проектодоклада по Програмата, той се спря и на финансовата част от предложението. „Що се отнася до бюджетното измерение на Член 3 от текста, поради обхвата и значението на Програмата, подкрепяме подхода на Парламента за значително повишаване на финансовите ресурси. С цел опростяване на аргументацията за това финансиране, цялостният финансов портфейл на Програмата за периода 2021-2027 (следващата Многогодишна финансова рамка) е представен не само в текущи цени, но са направени и необходимите изчисления за представяне на финансирането по постоянни цени за 2018 година. Това е валидно и за трите компонента на предложената Програма“.

Неджми Али завърши като очерта какви са очакванията на Европейския парламент при правилното прилагане на Програмата за борба с измамите, а именно „тя да се превърне в много важен компонент при цялостната защита на финансовите интереси на ЕС“.  

Печат Е-мейл

alde party logoalde party manifesto

АЛДЕ
Либерален интернационал
Либсен
Европейски парламент
ЕС

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност