slogan21

Европарламент

В Комисията по бюджети на Европейския парламент бяха гласувани три доклада с докладчик Неджми Али

На 10 декември по време на извънредното заседание на Комисията по бюджети на Европейския парламент в Брюксел беше гласувана поредната група  доклади. За три от приетите досиета докладчик от АЛДЕ бе българският евродепутат Неджми Али.

Първото гласуване бе по втория проектобюджет на ЕС за 2019 г. След неуспеха на помирителната процедура по първоначалния проектобюджет за 2019 г. и представянето на нов проектобюджет от Комисията, преговарящите от Европейския парламент и от Съвета на 4 декември 2018 г. постигнаха споразумение за бюджета на ЕС за 2019 г. Общият размер на поетите задължения в бюджета е 165.8 млрд. евро, а плащанията - 148.2 млрд. евро. Това е увеличение от 3.17% в поетите задължения и 2.37% в плащанията в сравнение с 2018 г. Преговарящите от ЕП осигуриха 943 млн. евро по основните политически приоритети на ЕП, а именно подкрепа на научните изследвания, младите хора, малките и средни предприятия, справяне с първопричините за миграцията и климатичните изменения. Именно това споразумение по Бюджет 2019 беше гласувано и прието с мнозинство на заседанието на Бюджетната комисия. Финалното гласуване в пленарна зала е насрочено за 12 декември.

Второто гласуване беше по становище до Комисията по конституционни въпроси (AFCO) относно Изпълнение на правните разпоредби и Съвместната декларация, гарантиращи парламентарния контрол над децентрализираните агенции. Целта на този доклад по собствена инициатива е да оцени институционалните и политически изменения, последвали приемането на Съвместната декларация на децентрализираните агенции от 19 юли 2012 г. и свързания с тази декларация Общ подход.

Третият документ, приет от Комисията по бюджети бе становище до Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) относно предложение на Европейската комисия за регламент
на Европейската гранична и брегова охрана (EBCG). Базирайки се на двугодишния опит от работа на EBCG и в отговор на предложение на Европейския съвет, Европейската комисия предлага да предостави на EBCG свой собствен оперативен инструмент: постоянен корпус от 10 000 оперативни служители на ЕС с изпълнителни правомощия и собствено оборудване. Целта е да се гарантира, че ЕС разполага с необходимите способности да се намесва където и когато е необходимо, както по външните граници на ЕС, така и в страни извън Съюза.

Печат Е-мейл

alde party logoalde party manifesto

АЛДЕ
Либерален интернационал
Либсен
Европейски парламент
ЕС

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност