slogan21

Европарламент

Неджми Али: Туркменистан възприема препоръките на ЕС, давайки своя принос за регионалната сигурност и стабилност

На шести декември в Европейския парламент в Брюксел бе проведено заседание на парламентарната Комисия по външни работи (AFET). Един от обсъжданите доклади бе по сключването на споразумение за партньорство и сътрудничество с Туркменистан. Българският евродепутат Неджми Али участва в дебата в качеството си на докладчик от АЛДЕ.

Н. Али започна изложението си като поздрави вносителите на  междинния доклад, който по думите му описва балансирано отношенията между Европейския съюз и Туркменистан. „Оценяваме подхода в доклада, предвиждащ създаването на набор от краткосрочни показатели, чрез които да бъде измерен устойчивият прогрес на страната, както и дългосрочните препоръки за законосъобразно развитие“.

Българският евродепутат подчерта необходимостта от допълнителни разяснения в няколко сфери:

„Най-напред, що се отнася до правата на човека, се наблюдават  позитивни стъпки, като например приемането на комплексен Национален план за действие за човешките права през 2016 година и номинацията на първия национален Омбудсман, в съответствие с изискванията на обновената Конституция“. В същото време, Неджми Али почерта, че все още се наблюдават разминавания между приетата законодателна рамка и ефективното ѝ прилагане.

„На второ място, по отношение на демокрацията - необходимо е да има стриктно разделение между изпълнителната, законодателната и съдебната власт, което налага консултации с международни експерти за оценка на нивото на адаптация на Туркменската конституция към тези демократични принципи. Трябва да бъде подчертано и необходимостта от зачитането на принципите на плуралистичната демокрация“. 

Неджми Али припомни и за общата липса на прозрачност, което според него остава актуален проблем в Туркменистан. Той каза, че не трябва да бъде подценявана необходимостта държавата да демонстрира отвореност към препоръките от международни организации и независими наблюдатели, какъвто е и Европейският съюз. „В това отношение трябва да бъдат отбелязани позитивните развития, каквито са посещението на чуждестранни дипломати през 2017 година в затвори в страната и готовността на Туркменското правителство да подпомага и за в бъдеще такива визити“.

Евродепутатът акцентира върху приноса на Туркменистан в геополитически аспект, имайки предвид: статута на страната за постоянен неутралитет, допринасящо за ролята на Ашхабад в защитата на регионалната стабилност и справянето с международните заплахи, каквито са тероризмът, екстремизмът, незаконният трафик на наркотици и трансграничната организирана престъпност. Евродепутатът подчерта и значението на десетгодишното присъствие на Регионалния център на ООН за превантивна дипломация в Туркменската столица, което е факт именно благодарение на политиката за подпомагане на регионалния диалог и предотвратяване на конфликти.

В заключение, Неджми Али акцентира върху необходимостта от това Европейският парламент да бъде информиран своевременно за изпълнението на клаузите, свързани с човешките права и демокрацията, залегнали в Споразумението за партньорство и сътрудничество с Туркменистан.

 

Печат Е-мейл

alde party logoalde party manifesto

АЛДЕ
Либерален интернационал
Либсен
Европейски парламент
ЕС

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност