slogan21

Европарламент

Неджми Али: Необходим е нов регламент за защита бюджета на ЕС за МФР 2021-2027 г.

На 27 ноември 2018 г. в Европейския парламент в Брюксел бе проведено съвместно заседание на Комисията по бюджетен контрол и на Комисията по бюджети. Основната дискутирана тема бе по парламентарния доклад относно „Защита на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на върховенството на закона в отделните държави-членки“, изготвен въз основа на предложение на Европейската комисия. Българският евродепутат Неджми Али бе докладчик от АЛДЕ в Комисията по бюджетен контрол.

Той акцентира върху необходимостта ЕС да изпълнява ефикасно своите приоритети, което е от първостепенно значение в настоящия момент, с оглед началото на новата Многогодишна финансова рамка (МФР 2021-2027 г.). Българският евродепутат посочи, че основните предпоставки за успешно изпълнение на дейностите са свързани с върховенството на закона.

Неджми Али заяви, че групата на АЛДЕ приветства предложението на Европейската комисия, тъй като то не само представя регулаторната рамка за успешното финансиране на бюджета на ЕС, но също така подчертава колко е важно да бъде защитен бюджета на ЕС на всеки етап от неговото изпълнение.

Беше отбелязано, че след внимателен анализ на всичките предложени изменения на текста на Комисията, АЛДЕ подкрепя поставянето на акцент върху връзката между върховенството на закона, основните права и актуализирането на някои от основните дефиниции. „Същевременно се отнасяме позитивно към предложените допълнения по отношение на мерките, когато широкото разпространено незачитане на принципите на върховенството на закона в дадена държава-членка засяга принципите на добро финансово управление или защитата на финансовите интереси на Съюза. Необходимо е да бъдат гарантирани два съществени момента. На първо място предложения механизъм да бъде възможно най-ясен, а финансовия инструмент да гарантира защитата на бенефициентите. Имайки предвид, че Комисията е подготвила набор от идеи по този въпрос, организирането на конструктивен диалог би било много полезно“, заяви Неджми Али. 

В края на изказването си българският евродепутат наблегна върху необходимостта неотклонно да се следват регулаторните насоки. „Механизмът следва пряко да бъде свързан с бюджета на ЕС и в този смисъл трябва да се процедира така, че той да се концентрира върху най-важните моменти. Този регламент трябва да бъде създаден и заложен като интегрален елемент от новата Многогодишна финансова рамка. За да се реализира тази задача, следва да продължим и в бъдеще с нашите конструктивни усилия.“

Припомняме, че по време на предишното обсъждане на това досие, Неджми Али призова за модернизиране на Механизма за контрол и проверка и превръщането му в инструмент, приложим във всички държави-членки, вместо такъв, разглеждащ само два отделни случая - тези на България и Румъния.

Печат Е-мейл

alde party logoalde party manifesto

АЛДЕ
Либерален интернационал
Либсен
Европейски парламент
ЕС

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност