Европарламент

Неджми Али: 430 млрд. евро за следващия период, но селскостопанската политика трябва се модернизира

Публикувано: .

Общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС трябва да бъде модернизирана, за да отговори на предизвикателствата в световен мащаб. Също така, тя трябва да бъде опростена, за да се изпълняват задачите с минимална административна тежест, както и да бъде съгласувана още по-тясно с редица други политики на ЕС.

Това обяви евродепутатът от Алианса на либералите и демократите за Европа Неджми Али по време на заседание на Комисията по бюджети. В качеството си на докладчик той представи становище до Комисията по земеделие и развитие на селските райони по постъпило предложение от Европейската комисия за регламент за изготвянето на Стратегически планове на общата селскостопанска политика.

Българският евродепутат се спря на настъпилите значителни промени в селскостопанския сектор през последните години - явления като понижаването на цените на селскостопанските продукти, по-нататъшното отваряне на ЕС към световните пазари, както и поемането от Съюза на нови международни ангажименти, включващи дейности по преодоляване на климатичните изменения, подкрепа на международното развитие и усилия за по-добра реакция на геополитическите събития.

Въз основа на тези и други съображения, Неджми Али насочи вниманието върху редица предложения за изменения, които да бъдат представени на водещата парламентарна Комисия по земеделие и развитие на селските райони (AGRI).

„Някои от измененията са свързани с изричното подчертаване на значението на високите стандарти на ЕС в производството на храни, повишаване на конкурентоспособността и засилване на световната роля на ЕС в този сектор. Други предполагат преодоляване на различията между държавите-членки и различните региони на Съюза, както и подчертаването на необходимостта от включване на отдалечените и планинските региони и осигуряването на по-голяма подкрепа за семейните стопанства и привличането на млади земеделски стопани”, посочи българският евродепутат.

„По отношение на бюджетните аспекти се предлагат няколко изменения, засягащи на първо място цялостното финансиране на ОСП през следващата Многогодишна финансова рамка (МФР) 2021-2027 г. за запазване на разходите поне на нивото от предишния програмен период. Предлагаме 382.9 млрд. евро в постоянни цени от 2018 г., което представлява 430.9 млрд. евро по текущи цени за следващата МФР. По отношение на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и Европейския фонд за развитие на селските райони (ЕФРСР) съответните числа също са представени в приложените изменения”, допълни Неджми Али.

Печат

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност