Европарламент

Неджми Али: Подкрепяме новата програма в защита финансовите интереси на ЕС

Стартът на новата Програма на ЕС за борба с измамите трябва да съвпадне с началото на следващата Многогодишна финансова рамка (МФР 2021-2027). Като се има предвид, че финансовите интереси на Европейския съюз могат да бъдат засегнати както от измами, така и от неточности, защитата на тези интереси е споделена отговорност между страните-членки и ЕС.

Това обяви евродепутатът от Алианса на либералите и демократите за Европа Неджми Али по време на заседание на Бюджетната комисия на Европейския парламент. В качеството си на парламентарен докладчик, той представи становище към Комисията по Бюджетен контрол по Програмата на ЕС за борба с измамите.

Програмата съдържа като основни цели както защитата на финансовите интереси на ЕС, така и подкрепа за взаимната административна помощ между митническите власти в страните-членки и Комисията.

Неджми Али приветства предложението на Европейската комисия за създаване на Програма на ЕС за борба с измамите, която ще обедини съществуващата Програма Херкулес III и две други дейности - Информационната система за борба с измамите (AFIS) и Системата за управление на нередностите (IMS). „Очакванията от това са за постигане на подобрено сътрудничество и бюджетна гъвкавост, както и опростено управление”, посочи българският евродепутат.

Той предложи и няколко изменения, които да бъдат представени на водещата комисия по Бюджетен контрол за допълнително разглеждане.

„Някои от предложенията произтичат от резолюциите на Европейския парламент от 3 май 2018 год. по Годишния доклад за 2016 год. за защитата на финансовите интереси на ЕС и от Финансовите правила. Целта на тези изменения е да изведат още аргументи към обосновката на новата Програма. Други допълнения разглеждат бюджетните измерения. Макар целият финансов пакет на Програмата за периода 2021-2027 година да е представен единствено в текущи цени, направихме необходимите изчисления, за да включим информация за финансирането по постоянни цени от 2018 година както за поетите задължения, така и за реалните плащания. Направихме същото и за трите компонента на новата Програма. Тези изчисления бяха направени въз основа на методологията за превеждане на политиките на Европарламента в цифри и на съответната таблица, предложена от Администрацията на Комисията по бюджети в ЕП”, аргументира предложенията Неджми Али.

Той допълни, че очакванията от Програмата през следващата Многогодишна финансова рамка са, че ако са осигурени необходимите финансови средства, тя следва да допринесе значително за защитата на финансовите интереси на Европейския съюз.

Печат Е-мейл

alde party logoalde party manifesto

АЛДЕ
Либерален интернационал
Либсен
Европейски парламент
ЕС

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност