Европарламент

Илхан Кючюк: Като либерал силно подкрепям младите хора да бъдат насърчавани и да играят активна роля в обществения живот

Публикувано: .

Уважаеми г-жо Председател,

Уважаеми г-н Комисар,

Уважаеми колеги,

Бих искал да поздравя докладчика за усилията му по подготовката на този доклад. Младите хора в Европа са изправени пред множество предизвикателства в областта на образованието, пазара на труда и др. Напоследък, техният статут е отново поставен под въпрос в следствие на новите събития в ЕС като преговорите по "Брекзит", дискусиите за следващата Многогодишна финансова рамка и бъдещото на програмата "Еразмус +".

Като либерал силно подкрепям младите хора да бъдат насърчавани и да играят активна роля в обществения живот. Структурният диалог между младежките организации и институциите в ЕС и на национално равнище трябва да продължи и да се засили. Необходимо е да се съсредоточим върху подобряването на статута на младите хора в неравностойното положение, мигрантите, бежанците и всички младежи, които са изправени пред редица препятствия.

Също така, трябва да се подобри качеството на офертите по схемата за Гаранцията за младежта, да дефинираме стандартите и подобрим системата за мониторинг, докладване и изпълнение от страна на държавите-членки. Да ​​гарантираме, че средствата от Инициативата за младежка заетост се използват като допълнение към националния фонд, а не като заместител.

В заключение, държавите-членки трябва да продължат усилията си за национално прилагане и валидиране на системата и да осигурят адекватно финансиране за младите хора, за да придобиват умения и чрез неформално образование и обучение. Трябва да увеличим усилията си и да направим необходимите промени в трудовото законодателство, за да улесним прехода на младите хора от образование към заетост като същевременно вземем предвид иновациите на пазара на труда.

Печат

Този уебсайт използва „бисквитки“ (cookies), за да анализира трафика и да персонализира съдържанието, което Ви предлага. Политика за поверителност